Main Menu
User Menu

Rakušan, Hugo

     
Příjmení:
Surname:
Rakušan
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Rakušan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.08.1875 Mcely /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rakusan-Hugo-t108463#384907Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rakušan
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Rakušan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1890-DD.08.1894 Kadetní dělostřelecká škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1894 kadet rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR poručík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 setník rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR major rakousko-uherské branné moci
DD.11.1918 major dělostřelectva
DD.MM.RRRR podplukovník dělostřelectva
22.12.1921 plukovník dělostřelectva
04.05.1928 brigádní generál
01.07.1934 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.07.1920-22.12.1921 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 2
22.12.1921-01.01.1923 Velitel : Lehký dělostřelecký pluk 2
DD.02.1925-04.05.1928 Velitel : 2. polní dělostřelecká brigáda
04.05.1928-DD.06.1934 Velitel : 2. polní dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1894-DD.MM.RRRR velitel dělostřelecké čety Sborového dělostřeleckého pluku č. 8, Praha
DD.11.1906-DD.11.1908 velitel dělostřelecké baterie Divisního dělostřeleckého pluku č. 14,
DD.11.1908-DD.11.1912 velitel dělostřelecké baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 22
DD.11.1912-DD.10.1915 velitel dělostřelecké baterie Houfnicového dělostřeleckého pluku č. 9, Josefov, srbské a východoevropské válčiště
DD.10.1915-DD.06.1916 velitel náhradní baterie Polního dělostřeleckého pluku č. 10
DD.06.1916-DD.08.1916 velitel oddílu Polního dělostřeleckého pluku č. 10, východoevropské válčiště
DD.08.1916-DD.01.1918 velitel oddílu dělostřelectva proti letadlům 7. armády, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.11.1918 velitel dělostřelectva proti letadlům Sočské armády, italské válčiště
DD.11.1918-DD.07.1920 velitel skupiny náhradních baterií, Plzeň
DD.07.1920-DD.01.1923 velitel Lehkého dělostřeleckého pluku 2, Plzeň
DD.01.1923-DD.01.1925 velitel Dělostřeleckého pluku 2, Plzeň
DD.01.1925-DD.06.1934 velitel Polní dělostřelecké brigády 2, Plzeň
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel dělostřelectva Sborové oblasti I, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rakusan-Hugo-t108463#384909Verze : 0
MOD