Main Menu
User Menu

Raketový prapor protivzdušné obrany vyzbrojený systémem HAWK - struktura

Air Defence Artillery Missile Battalion. Hawk (Mobile, Semimobile)

Raketový prápor protivzdušnej obrany pozemného vojska (v terminológii druhov zbraní Pozemných síl USA Air Defence Artillery Missile Battalion) vyzbrojený protilietadlovým raketovým kompletom MIM-23 Hawk je základnou taktickou a administratívnou jednotkou. Môže operovať samostatne v zostave divízie, alebo v súčinnosti s ďalšími oddielmi v zostave protilietadlovej skupiny.
Tabuľkovo môže byť postavený ako mobilný, alebo prevozný (semimobilný).

Mobilný je personálne, materiálne a technicky vybavený tak, že organické prostriedky práporu zabezpečujú plnenie úplných spojovacích a transportných úloh plnených jednotkou. Prápor je schopný vykonať pozemný presun celého práporu naraz, bez potreby vyčleňovania dodatočných síl a prostriedkov.

Prápor organizačne postavený ako prevozný má znížený počet organických prostriedkov (personál a technika) na zabezpečenie spojenia a plnenia transportných úloh. Organické prostriedky prevozného práporu neumožňujú zabezpečiť úplné spojenie (v rámci jednotky, s nadriadeným stupňom a súčinnostnými jednotkami) a umožňujú presun jednej palebnej batérie a časti veliteľskej batérie súčasne.Prápor je tvorený:
Veliteľstvo a veliteľská batéria (Headquarters and Headquarters battery)
4 x protilietadlová raketová batéria (Air Defense Artillery Missile Battery)


Zdroj: FM-44-9 Air Defense Artillery Missile Battalion, HAWK.
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-prapor-protivzdusne-obrany-vyzbrojeny-systemem-HAWK-struktura-t225967#628929Verze : 7
MOD
Veliteľstvo a veliteľská batéria práporu pozostáva:Veliteľstvo a veliteľská batéria
|
|- Veliteľstvo práporu
|
|- Veliteľská batéria
| |
| |- Sekcia velenia
| |- Administratívna a personálna sekcia
| |- Operačná a spravodajská sekcia
| |- Spojovacia sekcia
| |- Sekcia údržby techniky
| |- Sekcia údržby rakiet a elektroniky
| |- Zásobovacia sekcia
| |- Zdravotnícka sekcia
|
|- Sekcia rádiolokačného prieskumu1)
|- Sekcia riadenia paľby1)
|- Sekcia protilietadlového miesta velenia1)

Sekcia rádiolokačného prieskumu (Battalion Radar Section (Augmentation)) je posilová jednotka práporu plniaca úlohy rádiolokačného prieskumu. Údaje odovzdáva fónicky (telefonicky káblom, alebo rádiom) na Sekciu protilietadového miesta velenia (operačné centrum AN/MTQ-1), alebo automatizovane na Sekciu riadenia paľby (indikátor kruhového obzoru v systém AN/MSQ-18).

Sekcia riadenia paľby (Battalion Fire Direction Section (Augmentation)) je posilová jednotka zabezpečujúca riadenie paľby práporu prostredníctvom systému riadenie paľby AN/MSQ-18. V prípade, že je velenie práporu posilnené touto jednotkou, tak aj každá palebná batéria je posilnená rovnakou jednotkou so systémom riadenia paľby AN/MSQ-18.

Sekcia protilietadlového miesta velenia (Air Defense Command Post Section (Augmentation)) - posilová jednotka zabezpečujúca podporu velenia práporu. Je vybavená operačným strediskom AN/MTQ-1, ktoré zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu údajov o vzdušnej situácii.


1) posilové jednotky, ktoré nie sú štandartnou súčasťou práporu, ale v podľa rozhodnutia nadriadených môžu byť k práporu pričlenené v závislosti na plnených úlohách. Nemusia byť pridelené všetky 3 (viď popis jednotiek).
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-prapor-protivzdusne-obrany-vyzbrojeny-systemem-HAWK-struktura-t225967#628955Verze : 9
MOD
Raketová protilietadlová batéria:
|
|- Veliteľská sekcia
|- Spojovacie sekcia
|- Sekcia údržby
|
|- Čata riadenia paľby
|
|- Palebná čata
| |
| |- Veliteľstvo
| |- Sekcia kompletácie a údržby
| |- Palebná sekcia (2x) - Veliteľstvo, 3 x Palebné družstvo2)
|
|-Sekcia riadenia paľby batérie3)

2) 2 družstvá u batérií na znížených počtoch
3) posilová jednotka batérie v prípade, že prápor je posilnený Sekciou riadenia paľby so systémom riadenia paľby AN/MSQ-18
URL : https://www.valka.cz/Raketovy-prapor-protivzdusne-obrany-vyzbrojeny-systemem-HAWK-struktura-t225967#628958Verze : 5
MOD