Main Menu
User Menu

Radka Hentschová, Jan Lehner: Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého

     
Název knihy:
Name of the book:
Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého
Autor:
Author:
Radka Hentschová, Jan Lehner
Místo vydaní:
Published in:
Plzeň
Nakladatelství:
Publisher:
Západočeské muzeum
Rok vydání:
Year of Publication:
2020
Počet stran :
Pages:
191
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-7247-176-8
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
-
Anotace:
Anotation:
Kniha předkládá fotografie s tématikou c. a k. válečného námořnictva ze sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Kniha dokumentuje technickou vyspělost rakousko-uherského válečného námořnictva. Snímky nejrůznějších plavidel jsou roztříděny do kapitol dle typu. Popisy fotografií informují o jednotlivých zobrazených plavidlech.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Radka-Hentschova-Jan-Lehner-Rakousko-uherske-valecne-namornictvo-na-fotografiich-ze-sbirky-Jaroslava-Bileho-t251099#691385Verze : 0
MOD
Čtyři strany na ukázku
URL : https://www.valka.cz/Radka-Hentschova-Jan-Lehner-Rakousko-uherske-valecne-namornictvo-na-fotografiich-ze-sbirky-Jaroslava-Bileho-t251099#691386Verze : 0
MOD