Main Menu
User Menu
Radioobrana


Československé bezpečnostní orgány ve spolupráci s orgány spojů prováděly rušení vysílání z jejich pohledu nepřátelských zahraničních rozhlasových stanic, především Svobodné Evropy.
URL : https://www.valka.cz/Radioobrana-t83122#305007Verze : 0
MOD
1952-1953 - IV. odbor HS StB
1953-1955 - IX. správa MV
1955-1964 - VI. zvláštní odbor MV
1964-1966 - VII. správa MV
1966-1968 - Správa spojení MV
1969-1970 - Odbor pro řízení spojení MV ČSSR (?)
1970-1971 - Ekonomická a technická správa MV ČSSR (?)
1971-1971 - Odbor spojení FMV (?)
1971-1977 - Správa spojení FMV (?)
URL : https://www.valka.cz/Radioobrana-t83122#305009Verze : 0
MOD
V roce 1977 přešla zodpovědnost za radiové rušení z Federálního ministerstva vnitra na Federální ministerstvo spojů. V roce 1988 bylo rušení ukončeno.
URL : https://www.valka.cz/Radioobrana-t83122#305013Verze : 0
MOD
Zdroje:
- TOMEK, Prokop: Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo. In: Securitas Imperii 9, ÚDV, Praha 2002
- Správa spojenia FMV Praha (inventár k archivnému fondu)
URL : https://www.valka.cz/Radioobrana-t83122#305014Verze : 0
MOD