Main Menu
User Menu
Reklama

Rada pro prodej movitého majetku a obranných produktů [1999-RRRR]

Board of Transfers of Movable Property and Defense Products

Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de Defensa

     
Název:
Name:
Rada pro prodej movitého majetku a obranných produktů
Originální název:
Original Name:
Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de Defensa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1999
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
22.10.1999-DD.MM.RRRR Státní tajemník ministerstva obrany
Dislokace:
Deployed:
22.10.1999-DD.MM.RRRR Madrid, Ministerstvo obrany /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR González Gómez, Santiago Ramón ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
www.defensa.gob.es
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rada-pro-prodej-moviteho-majetku-a-obrannych-produktu-1999-RRRR-t238474#659427Verze : 1
MOD
Reklama