Main Menu
User Menu

Rada, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Rada
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Rada
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál dělostřelecké technické služby V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.04.1868 Kelč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.07.1922 Polička /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rada-Jan-t109221#386616Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Rada
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Rada
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.06.1886 Státní reálné gymnasium, Valašské Meziříčí
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola jednoročních dobrovolníků
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská technická akademie, Mödling
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1890 poručík rakousko-uherské branné moci
DD.MM.RRRR plukovník rakousko-uherské branné moci
DD.11.1918 plukovník dělostřeleckého zbrojnictva
16.12.1921 generál dělostřelecké technické služby V. hodnostní třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.05.1890-DD.10.1896 velitel dělostřelecké čety Praporu pevnostního dělostřelectva č. 7
DD.11.1918-DD.10.1920 přednosta zbrojního oddělení Likvidační komise ministerstva, Wien
DD.10.1920-DD.11.1920 technický inspektor Dělostřeleckého a zbrojního odboru ministerstva, Praha
DD.11.1920-DD.07.1922 velitel Vojenské muniční továrny, Polička
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Rada-Jan-t109221#386617Verze : 0
MOD