Main Menu
User Menu

Řád za námořní zásluhy admirála Padilla [1947]

Order of Naval Merit Admiral Padilla

Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"

     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
společník
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653469Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653476Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653477Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653478Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653480Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653481Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - společník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653482Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkokříž
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Grandcross
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.01.2015 Greenert, Jonathan William
DD.MM.RRRR Pace, Peter
DD.MM.RRRR Roughead, Gary
DD.MM.RRRR Zumwalt, Elmo Russell Jr.
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653483Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkodůstojník
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Grandofficer
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653484Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - komandér
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Commander
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653485Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - důstojník
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Officer
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653486Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - rytíř
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Knight
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653487Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - společník
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Companion
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Papp, Robert Joseph
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653488Verze : 0
MOD