Main Menu
User Menu

Řád za námořní zásluhy admirála Padilla [1947]

Order of Naval Merit Admiral Padilla

Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"

     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
společník
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653469Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653476Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653477Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653478Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653480Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653481Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - společník
Název v originále:
Original Name:
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.07.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653482Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkokříž
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Grandcross
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Pace, Peter
DD.MM.RRRR Zumwalt, Elmo Russell Jr.
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653483Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - velkodůstojník
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Grandofficer
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653484Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - komandér
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Commander
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653485Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - důstojník
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Officer
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653486Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - rytíř
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Knight
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653487Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za námořní zásluhy admirála Padilla - společník
Order of Naval Merit Admiral Padilla - Companion
Orden del Mérito Naval "Almirante Padilla"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-namorni-zasluhy-admirala-Padilla-1947-t236417#653488Verze : 0
MOD