Main Menu
User Menu

Řád za dobročinnost

Order of Beneficence

Τάγμα Ευποιΐας

     
Název:
Name:
Řád za dobročinnost
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα Ευποιΐας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.05.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž - 1. třída
Velkokomandér - 2. třída
Komandér - 3. třída
Zlatý kříž - 4. třída
Stříbrný kříž - 5. třída
Poznámka:
Note:
Udělován pouze ženám.
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#578412Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za dobročinnost - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα Ευποιΐας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.05.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987 George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001 George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991 archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648606Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za dobročinnost - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα Ευποιΐας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.05.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987 George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001 George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991 archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648605Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za dobročinnost komandér - 3. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα Ευποιΐας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.05.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#578414Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád za dobročinnost zlatý kříž - 4. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα Ευποιΐας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.05.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#578413Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád za dobročinnost stříbrný kříž - 5. třída
Název v originále:
Original Name:
Τάγμα Ευποιΐας
Datum vzniku:
Date of Establishment:
07.05.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff: The orders, medals and history of Greece, Rungsted Kyst 1987
George Stratoudakis: Greek Medals, Athens 2001
George John Beldecos: Hellenic Orders, Decorations and Medals, Athens 1991
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#578415Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za dobročinnost - 1. třída
Order of Beneficence - 1st Class
Τάγμα Ευποιΐας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Pavel, -
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648607Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za dobročinnost - 2. třída
Order of Beneficence - 2nd Class
Τάγμα Ευποιΐας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648608Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za dobročinnost komandér - 3. třída
Order of Beneficence Commander - 3rd Class
Τάγμα Ευποιΐας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648609Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za dobročinnost zlatý kříž - 4. třída
Order of Beneficence Golden Cross - 4th Cross
Τάγμα Ευποιΐας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648610Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za dobročinnost stříbrný kříž - 5. třída
Order of Beneficence Silver Cross - 5th Class
Τάγμα Ευποιΐας
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-dobrocinnost-t202735#648611Verze : 0
MOD