Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Řád vojenské slávy
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Řád se člení na dva stupně.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-vojenske-slavy-t117502#405406Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-vojenske-slavy-t117502#405406Version : 0
Řád vojenské slávy
Order of Soldier's Honor


Tento specializovaný vojenský řád byl založen v roce 1950 a členil se do dvou stupňů. Byl určen jako vysoká odměna a poděkování vojákům lidové armády a partyzánům. Řád ve svém 1. stupni mohl být udělen jen se souhlasem Nejvyššího předsednictva země (Nejvyšší stranické vedení země).


Prvotní exempláře jsou vyrobeny v Sovětském svazu a firma „Mondvor“ odvedla vynikající práci. Řádová dekorace se svým tvarem podobá řádu Vlastenecké války, kde hvězdice se zkříženou puškou a šavlí ideově i tvarově nepopírá jistou podobu s řádem SSSR. V řádové soustav KLDR tento řád má zhruba stejné postavení jako řád Vlastenecké války v SSSR.


Popis řádového odznaku:


Avers:
Na stříbrné zlacené profilované hvězdici s deseti paprsky je naložena rudě smaltovaná červená, pěticípá hvězda. Na střed hvězdy je položen oválný, snad gotizující štítek s postavou bojovníka lidové armády s puškou. Obdélníkový štít je rámován polověncem z vavřínu. Pod štítek je stuha s nápisem (korejština).


Revers:
U řádové dekorace vyráběné v SSSR je na zadní straně šroub s maticí. Řádové odznaky vyrobené v Koreji jsou vždy opatřené jehlicí k upevnění na oděv. Velikost je v literatuře uváděna „ 47,6x49,4 mm.
Řád vojenské slávy - Pro zájemce o hlubší studium řádů Severní Koreji lze doporučit právě tuto knihu.

Pro zájemce o hlubší studium řádů Severní Koreji lze doporučit právě tuto knihu.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-vojenske-slavy-t117502#405407Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-vojenske-slavy-t117502#405407Version : 0
Řád vojenské slávy z období výroby v Sovětském svazu:
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-vojenske-slavy-t117502#405408Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-vojenske-slavy-t117502#405408Version : 0
Ukázka řádové dekorace (moderní doba).
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-vojenske-slavy-t117502#405409Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rad-vojenske-slavy-t117502#405409Version : 0