Main Menu
User Menu

Vojenská medaile cti

Soldier's Medal of Honour

전사영예훈장

     
Název:
Name:
Vojenská medaile cti
Název v originále:
Original Name:
전사영예훈장
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#405406Verze : 0
     
Název:
Name:
Vojenská medaile cti - 1. třída
Název v originále:
Original Name:
전사영예훈장 - 제1급
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#678971Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vojenská medaile cti - 2. třída
Název v originále:
Original Name:
전사영예훈장 - 제2급
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People´s Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#678972Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenská medaile cti - 1. třída
Soldier´s Medal of Honour - 1st Class
전사영예훈장 - 제1급
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#678973Verze : 0
MOD
Název
Name
Vojenská medaile cti - 2. třída
Soldier´s Medal of Honour - 2nd Class
전사영예훈장 - 제2급
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#678974Verze : 0
MOD
Řád vojenské slávy
Order of Soldier's Honor
Tento specializovaný vojenský řád byl založen v roce 1950 a členil se do dvou stupňů. Byl určen jako vysoká odměna a poděkování vojákům lidové armády a partyzánům. Řád ve svém 1. stupni mohl být udělen jen se souhlasem Nejvyššího předsednictva země (Nejvyšší stranické vedení země).
Prvotní exempláře jsou vyrobeny v Sovětském svazu a firma „Mondvor“ odvedla vynikající práci. Řádová dekorace se svým tvarem podobá řádu Vlastenecké války, kde hvězdice se zkříženou puškou a šavlí ideově i tvarově nepopírá jistou podobu s řádem SSSR. V řádové soustav KLDR tento řád má zhruba stejné postavení jako řád Vlastenecké války v SSSR.
Popis řádového odznaku:
Avers:
Na stříbrné zlacené profilované hvězdici s deseti paprsky je naložena rudě smaltovaná červená, pěticípá hvězda. Na střed hvězdy je položen oválný, snad gotizující štítek s postavou bojovníka lidové armády s puškou. Obdélníkový štít je rámován polověncem z vavřínu. Pod štítek je stuha s nápisem (korejština).
Revers:
U řádové dekorace vyráběné v SSSR je na zadní straně šroub s maticí. Řádové odznaky vyrobené v Koreji jsou vždy opatřené jehlicí k upevnění na oděv. Velikost je v literatuře uváděna „ 47,6x49,4 mm.
Vojenská medaile cti - Pro zájemce o hlubší studium řádů Severní Koreji lze doporučit právě tuto knihu.

Pro zájemce o hlubší studium řádů Severní Koreji lze doporučit právě tuto knihu.
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#405407Verze : 1
Řád vojenské slávy z období výroby v Sovětském svazu:
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#405408Verze : 0
Ukázka řádové dekorace (moderní doba).
URL : https://www.valka.cz/Vojenska-medaile-cti-t117502#405409Verze : 0