Main Menu
User Menu

Řád vestfálské koruny [1809]

Order of Crown of Westphalia

Orden der Westphälischen Krone

     
Název:
Name:
Řád vestfálské koruny
Název v originále:
Original Name:
Orden der Westfälischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1809
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1814
Struktura:
Structure:
- velkokomandér
- komandér
- rytíř
- rytíř 2. třídy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#319905Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád vestfálské koruny - velkokomandér
Název v originále:
Original Name:
Orden der Westfälischen Krone - Großkommandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1809
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1814
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671646Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád vestfálské koruny - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden der Westfälischen Krone - Kommandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1809
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1814
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671647Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád vestfálské koruny - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden der Westfälischen Krone - Ritter
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.12.1809
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1814
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671648Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád vestfálské koruny - rytíř 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Orden der Westfälischen Krone - Ritter II Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1812
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1814
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671649Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád vestfálské koruny - velkokomandér
Order of Crown of Westphalia - Grandcommander
Orden der Westfälischen Krone - Großkommandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671650Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád vestfálské koruny - komandér
Order of Crown of Westphalia - Commander
Orden der Westfälischen Krone - Kommandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671651Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád vestfálské koruny - rytíř
Order of Crown of Westphalia - Knight
Orden der Westfälischen Krone - Ritter
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.11.1811 - Mülnheim, Karl Müldner von
DD.MM.RRRR - Cochenhausen, Christian Friedrich von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671652Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád vestfálské koruny - rytíř 2. třídy
Order of Crown of Westphalia - Knight 2nd Class
Orden der Westfälischen Krone - Ritter II Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#671653Verze : 0
MOD
Řád Vestfálské koruny.
Orden der Westphälischen Krone
L´Ordre de la Couronne de Westphalie
Císař Napoleon měl o svoji rodinu zájem a tak ji také zabezpečil. Sestry vhodně provdal a bratrům pořídil království. Tato plebejská rodina v době vlády císaře Napoleona doslova vládla Evropě.
Císařův bratr Jeroným ve svém království zakládá dne 25. prosince 1809 Řád Vestfálské koruny, jako odměnu pro své věrné vojáky a šlechtice. Řádové statuty jsou vydané dne 5. února 1810. Ve statutu tohoto zajímavého řádu je stanoveno rozdělení a hiaerchie řádu. Řád byl rozdělen do tří stupňů.
Byl určen pro:
10 hodnostářů-velkokomandéru (odpovídá velkokřížům)
30 komanderů
300 rytířů řádů
Válečná doba, potřeba odměnit věrné občany a statečné vojáky však přináší další změnu a tj. rozšíření řádu ve svém nejnižším stupni. V roce 1812 byl řád doplněn (rozšířen) ještě o jednu třídu a to stupněm rytíře druhého pořadí (Rytíř II. třídy). Počet pro tento stupeň byl stanoven a určen na 500 rytířů II. třídy.
Popis řádové klenotu:
Původním řádovým klenotem byl prolamovaný medailon, který byl převýšen korunovaným císařským orlem s blesky v pařátech.
Řádové heslo:
JE LES UNIS (Spojil jsem je)
Okraj byl tvořen hadem kousajícím se do ocasu (OROBURUS). Ve střední části řádu byl umístěn hessenský jednoocasý korunovaný lev ve skoku, na levé straně také ve skoku, ale bílý vestfálský kůň. Tyto dvě heraldické postavy (nosiči) svíraly ve svém středu polovičního orla s jedním pařátem na pravé straně a polovici lva na levé straně. Spojené symboly jsou převýšené korunou. Vše doplněné snítkami dubu a vavřínu. Celek zde popsaný byl navíc převýšen císařským orlem (symbol vazalství k Francii), pod tímto se však ještě nachází modrá páska s heslem:
CHARAKER UND AUFRICHTIGKEIT (Charakter a upřímnost)
Řádový klenot je dosti složitý, popírající heraldická pravidla. Snad i proto dne 25. dubna 1810 byl řádový klenot přece jen poněkud změněn a to tak, že jeho základ tvoří pětihrotá koruna s jahodovými listy. Na obroučce koruny modře smaltované je umístěné již popsané řádové heslo. Na rubní části pak nápis:
ERRICHTET DEN XXV. DECEMBER MDCCCIX. (Zřízen dne 25. prosince 1809)
Symbolika zvířat zůstala však zachována, dokonce ani umístění se nemění. Jen na střed spojeného orla a lva byl přidán modrý štítek s iniciálami „HN“ (Hieronymus Napoleon)
STUHA:
Řádová stuha je tmavomodrá.
Řádové odznaky v prvních třech stupních jsou zhotoveny ze zlata, poslední řádový stupeň již jen ze stříbra.
Řádová hvězda (viz obrázek) je dracounová, šestihrotá se střídavými paprsky kratšími a delšími. Ve středu je symbol složený ze zvířat bez koruny, kolem je dále modré mezikruží s heslem řádu.
I tento řád měl svoji řádovou kolanu, která byla složená z císařských orlů a symbolů zvířat vestfálského znaku (viz obrázek krále s takovou kolanou na prsou).
V Muzeu Čestné legie můžeme vidět odznak nejnižšího stupně (odznak je stříbrný), který však je osobním řádem krále Jeronýma. Na císařském orlu je umístěno heslo:
JE LES UNIS
V Muzeu Čestné legie je v sále zasvěcenému tomuto řádu se uložena celá řada dekorací a řádů vazalských států. Pro zájemce o problematiku doby Napoleona ve světle faleristiky jde o mimořádné a krásné kusy, zde popisovaných řádů.
Literatura :
Václav Měřička: Napoleonica. SP Praha 1968
František Lobkowicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání
Gustav Pergl: Veselý král a jeho řád DP 1966
Robert Wehrlich: Orders an Decoration
Děkuji za pomoc při upřesnění článku panu kolegovi: Quati
V našich sbírkách a na našem území se tento zajímavý řád nenachází. Obrázky jsou převzaté ze sbírky muzea v Bruselu, Paříži a privátní sbírky v USA.
Řád vestfálské koruny [1809] - Jerome s nádhernou řádovou kolanou

Jerome s nádhernou řádovou kolanou
Řád vestfálské koruny [1809] - Unikátní řádové hvězda (sbírka muzeum Brusel)

Unikátní řádové hvězda (sbírka muzeum Brusel)
Řád vestfálské koruny [1809] - Rytíř řádu, zlato, uložen v muzeu Brusel

Rytíř řádu, zlato, uložen v muzeu Brusel
Řád vestfálské koruny [1809] - Rytíř řádu v II. pořadí (Rytíř 2. třídy, stříbro)

Rytíř řádu v II. pořadí (Rytíř 2. třídy, stříbro)
URL : https://www.valka.cz/Rad-vestfalske-koruny-1809-t86339#326145Verze : 1