Main Menu
User Menu

Řád svatého beránka [1935]

Order of Holy Lamb

Pyhän Karitsan ritarikunta

     
Název:
Name:
Řád svatého beránka
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
- velkokříž
- komandér 1. třídy
- komandér 2. třídy
- rytíř 1. třídy
- rytíř 2. třídy
- medaile 1. třídy
- medaile 2. třídy
Poznámka:
Note:
Řád byl založen a je spravován Finskou ortodoxní církví.
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688930Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - Suurristin komentajamerkki
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688932Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - 1. luokan komentajamerkki
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688933Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - komandér 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - 2. luokan komentajamerkki
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688934Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - 1. luokan ritarimerkki
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688936Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - rytíř 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - 2. luokan ritarimerkki
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688937Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - medaile 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - 1. luokan mitali
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688938Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád svatého beránka - medaile 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Pyhän Karitsan ritarikunta - 2. luokan mitali
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1935
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688939Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - velkokříž
Order of Holy Lamb - Grandcross
Pyhän Karitsan ritarikunta - Suurristin komentajamerkki
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688940Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - komandér 1. třídy
Order of Holy Lamb - Commander 1st Class
Pyhän Karitsan ritarikunta - 1. luokan komentajamerkki
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688941Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - komandér 2. třídy
Order of Holy Lamb - Commander 2nd Class
Pyhän Karitsan ritarikunta - 2. luokan komentajamerkki
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688942Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - rytíř 1. třídy
Order of Holy Lamb - Knight 1st Class
Pyhän Karitsan ritarikunta - 1. luokan ritarimerkki
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688943Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - rytíř 2. třídy
Order of Holy Lamb - knight 2nd Class
Pyhän Karitsan ritarikunta - 2. luokan ritarimerkki
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688944Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - medaile 1. třídy
Order of Holy Lamb - Medal 1st Class
Pyhän Karitsan ritarikunta - 1. luokan mitali
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688945Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád svatého beránka - medaile 2. třídy
Order of Holy Lamb - Medal 2ndClass
Pyhän Karitsan ritarikunta - 2. luokan mitali
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-svateho-beranka-1935-t249996#688946Verze : 0
MOD