Main Menu
User Menu

Řád slovenského kříže [1940-1945]

Order of of Slovak Cross / Řád slovenského kříže

     
Název:
Name:
Řád slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Rad slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
1. Reťaz Radu Slovenského kríža
2. Veľkokríž Radu Slovenského kríža (1. trieda)
3. Veľkodôstojnícky kríž Radu Slovenského kríža (2. trieda)
4. Veliteľský kríž Radu Slovenského kríža (3. trieda)
5. Dôstojnícky kríž Radu Slovenského kríža (4. trieda)
6. Rytiersky kríž Radu Slovenského kríža (5. trieda)

Pozn.: od 04.03.1942 môžu byť všetky triedy udelené s mečmi
Poznámka:
Note:
Uvedená struktura je již včetně doplnění v roce 1942.
Zdroje:
Sources:
Karásek,M. a Kozák, J. slovenské vyznamenania a odznaky 1938 - 1945,,Kozak Press, Liptovský Mikuláš 2012, 146 s.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530268Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řetěz řádu slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Reťaz radu Slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, radová reťaz a radová hviezda
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 60 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530271Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkokříž řádu slovenského kříže s meči
Název v originále:
Original Name:
Veľkokríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 60 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie.Hviezda dva skrížené meče položené na lúčoch
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Veľká stuha - 1800x90 mm a má modré pruhy 6,5 mm široké.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530273Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkokříž řádu slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Veľkokríž radu Slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
veľký radový kríž, veľká radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 60 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Veľká stuha - 1800x90 mm a má modré pruhy 6,5 mm široké.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530274Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkodůstojnický kříž řádu slovenského kříže s meči
Název v originále:
Original Name:
Veľkodôstojnícky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie. Hviezda dva skrížené meče položené na lúčoch
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Stredná stuha - 500x35 mm a má pruhy 2,5 mm široké
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530275Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkodůstojnický kříž řádu slovenského kříže s meči
Název v originále:
Original Name:
Veľkodôstojnícky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie. Hviezda dva skrížené meče položené na lúčoch
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Stredná stuha - 500x35 mm a má pruhy 2,5 mm široké
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530276Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velkodůstojnický kříž řádu slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Veľkodôstojnícky kríž radu Slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž, stredná radová stuha a radová hviezda
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Stredná stuha - 500x35 mm a má pruhy 2,5 mm široké
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530277Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velitelský kříž řádu slovenského kříže s meči
Název v originále:
Original Name:
Veliteľský kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž a stredná radová stuha
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Stredná stuha - 500x35 mm a má pruhy 2,5 mm široké
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530278Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Velitelský kříž řádu slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Veliteľský kríž radu Slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž a stredná radová stuha
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Stredná stuha - 500x35 mm a má pruhy 2,5 mm široké
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530279Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Důstojnický kříž řádu slovenského kříže s meči
Název v originále:
Original Name:
Dôstojnícky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Malá stuha - 60x35 mm a majú pruhy 2,5 mm široké.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530281Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Důstojnický kříž řádu slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Dôstojnícky kríž radu Slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1940
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
stredný radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Malá stuha - 60x35 mm a majú pruhy 2,5 mm široké.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530280Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rytířský kříž řádu slovenského kříže s meči
Název v originále:
Original Name:
Rytiersky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
malý radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Malá stuha - 60x35 mm a majú pruhy 2,5 mm široké.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530282Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Rytířský kříž řádu slovenského kříže
Název v originále:
Original Name:
Rytiersky kríž radu Slovenského kríža
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
malý radový kríž a malá radová stuha
Klenot:
Badge:
Kríž je zo striebra a má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo má priemer 50 mm a je pozlátený.. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov. Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo. Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred". Záves kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby. Malá stuha - 60x35 mm a majú pruhy 2,5 mm široké.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530283Verze : 0
MOD
Veľkokríž rádu Slovenského kríža ( https://emedals/ca )
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#212196Verze : 0
MOD
Rad Slovenského kríža:
Rad bol založený na uctievanie pamiatky Andreja HLINKU. Udeľoval sa slovenským ale aj cudzím štátnym príslušníkom za zásluhy o Slovenskú republiku.


Vojenským osobám sa rad udeľoval s mečmi.


Rad bol založený zákonom číslo 155 z roku 1940 Sl. Zákonom číslo 25 z roku 1942 Sl bol rad rozšírený o piatu triedu (Rytiersky kríž) a prvá trieda sa začala udeľovať aj s reťazou.


- Reťaz radu,
- 1.trieda, Veľkokríž (rád sa skladá: KRÍŽ, HVIZDA, REŤAZ),
- 2.trieda Veľkodôstojnícky kríž (rád sa skladá: KRÍŽ, STUHA, HVIZDA),
- 3.trieda Veliteľský kríž (rád sa skladá: KRÍŽ, STUHA),
- 4.trieda Dôstojnícky kríž (rád sa skladá: KRÍŽ, STUHA),
- 5.trieda Rytierska kríž (rád sa skladá: KRÍŽ, STUHA),KRÍŽ radu:
Kríž je zo striebra, Kríž má tvar dvojitého patriarchálneho kríža a na oboch stranách je smaltovaný na bielo. Medzi ramenami kríža sa vinie veniec lipových listov a kvetov.


Na líci v strede je reliéf hlavy Andreja HLINKU vpravo.


Na rube je heslo "Verní sebe svorne napred".


Záves veľkého a stredného kríža tvorí pochodeň, ktorá ma po stranách po tri ligotavé valašky zviazané stuhou.


Záves malého kríža tvoria dve lipové ratolesti s tromi listami rozvetvenými na obe strany.


Veľký kríž má priemer 60 mm a je pozlátený.
Stredný kríž má priemer 50 mm a je pozlátený.


STUHA radu:
Stuha je z moare hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby.


Veľká stuha - 1800x90 mm a má modré pruhy 6,5 mm široké.


Stredná stuha - 500x35 mm a má pruhy 2,5 mm široké.


Malá stuha - 60x35 mm a majú pruhy 2,5 mm široké.HVIZDA radu:
Hviezda má priemer 90 mm. Hviezda je šesťramenná a je zo striebra. Hviezda pozostáva z pozlátenej vrstvy olivových listov a z vrstvy lúčov. V strede hviezdy je malá plastika radového kríža o priemere 42 mm. Do každeho ramena hviezdy smeruje spod vrstvy olivových listov po jedenásť lúčov, z ktorých stredný je najdlhší a tvorí hrot ramena hviezdy, ostatné sú postupne kratšie. Pre rad s mečmi má hviezda dva skrížené meče položené na lúčoch.

REŤAZ radu:
?


Autorom radu je akademický sochár Fraňo ŠTEFUNKO.
Zdroj:
- archív autora,
- Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky, ISBN: 80-967096-7-4,
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#305930Verze : 0
Název
Name
Řetěz řádu slovenského kříže
Chain of Order of the Slovakian Cross
Reťaz radu Slovenského kríža
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530288Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkokříž řádu slovenského kříže s meči
Grand Cross of the Slovakian Cross with Swords
Veľkokríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.01.1943 Čunderlík, Alexander
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530289Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkokříž řádu slovenského kříže
Grand Cross of the Slovakian Cross
Veľkokríž radu Slovenského kríža
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530290Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkodůstojnický kříž řádu slovenského kříže s meči
Grand Officer of the Slovakian Cross with Swords
Veľkodôstojnícky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530291Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkodůstojnický kříž řádu slovenského kříže s meči
Grand Officer of the Slovakian Cross with Swords
Veľkodôstojnícky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530292Verze : 0
MOD
Název
Name
Velkodůstojnický kříž řádu slovenského kříže
Grand Officer of the Slovakian Cross
Veľkodôstojnícky kríž radu Slovenského kríža
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530293Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský kříž řádu slovenského kříže s meči
Commander of the Slovakian Cross with Swords
Veliteľský kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530294Verze : 0
MOD
Název
Name
Velitelský kříž řádu slovenského kříže
Commander of the Slovakian Cross
Veliteľský kríž radu Slovenského kríža
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530295Verze : 0
MOD
Název
Name
Důstojnický kříž řádu slovenského kříže s meči
Officer of the Slovakian Cross with Swords
Dôstojnícky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530296Verze : 0
MOD
Název
Name
Důstojnický kříž řádu slovenského kříže
Officer of the Slovakian Cross
Dôstojnícky kríž radu Slovenského kríža
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530297Verze : 0
MOD
Název
Name
Rytířský kříž řádu slovenského kříže s meči
Knight of the Slovakian Cross with Swords
Rytiersky kríž radu Slovenského kríža s mečmi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530298Verze : 0
MOD
Název
Name
Rytířský kříž řádu slovenského kříže
Knight of the Slovakian Cross
Rytiersky kríž radu Slovenského kríža
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-slovenskeho-krize-1940-1945-t55789#530299Verze : 0
MOD