Main Menu
User Menu

Řád slávy

Order of Glory

Rad slávy

Opден Славы

     
Název:
Name:
Řád slávy
Název v originále:
Original Name:
Opден Славы
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.11.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Struktura:
Structure:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#408948Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád slávy, 1. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Opден Славы 1 степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.10.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Rád slávy I. stupně je ze zlata a má podobu pěticípé hvězdy s rozpětím 46 mm mezi protilehlými vrcholy. Do středu její lícní strany je položen kruh s reliéfem Kremlu se Spasskou věží, vavřínovým věncem a rudě smaltovanou stuhou s nápisem v azbuce „SLAVA“ (Sláva). Rubová strana (revers) nese kruh s písmeny v azbuce SSSR.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha, na niž je řád zavěšen, je stejná pro všechny tři stupně, má šířku 24 mm a skládá se ze tří černých a dvou oranžových pruhů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#410559Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád slávy, 2. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Opден Славы 2 степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.10.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Řád II. stupně má kruh s reliéfem pozlacený, jinak je ze stríbra.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha, na niž je řád zavěšen, je stejná pro všechny tři stupně, má šířku 24 mm a skládá se ze tří černých a dvou oranžových pruhů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#410562Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád slávy, 3. stupeň
Název v originále:
Original Name:
Opден Славы 3 степени
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.10.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
31.12.1991
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
Řád III. stupně je celý stříbrný.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha, na niž je řád zavěšen, je stejná pro všechny tři stupně, má šířku 24 mm a skládá se ze tří černých a dvou oranžových pruhů.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Durov, Valerij: Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#410565Verze : 0
MOD

Řád slávy
Byl zřízen výnosem prezidia Nejvyššího sovětu SSSR z 8. listopadu 1943 pro příslušníky mužstva a poddůstojníky Sovětské armády (v letectvu i pro podporučíky), kteří v bojích za svoji vlast podali svými činy příklad odvahy, statečnosti a neohroženosti. Má tři stupně, ale k jejich udělování dochází postupně, v pořadí III., II. a posléze I. stupeň. Nosí se na levé straně prsou, za Řádem rudého praporu (v soustavě všech sovětských vyznamenání za řádem Znak cti). Stanovy vymezují, že Řádem slávy může být vyznamenán ten, kdo jako první pronikl do nepřátelského postavení a osobní statečností přispěl ke všeobecnému úspěchu, ten, kdo ručními granáty zničil jeden az tři tanky, ten, kdo dělostřeleckou nebo kulometnou palbou sestřelil nejméně tři letadla, ten, kdo zajal nepřátelského důstojníka, ten, kdo s nasazením vlastního života zachránil v boji velitele, jemuž hrozilo bezprostřední nebezpečí, ten, kdo pásy tanku rozdrtil dělo nebo dvě kulometná hnízda, kdo za průzkumné akce získal cenné zprávy o protivníkovi atd. Ti, kdo se stali nositeli Rádu slávy všech tří stupňů, získali právo na propůjčení vyšší hodnosti (vojíni, svobodníci a seržanti hodností staršiny, staršinové hodnosti podporučíka a podporučíci letectva hodnosti poručíka) a na základě zákonných ustanovení i na výsady, jakých se dostává nositelům titulu hrdina Sovětského svazu.


Kolář, J.: Sovětská vojenská vyznamenání 1918-1945, ÚV SČSP, 1986
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#561851Verze : 2
MOD
Název
Name
Řád slávy, 1. stupeň
Order of Glory, 1st Class
Opден Славы 1 степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#560910Verze : 2
MOD
Název
Name
Řád slávy, 2. stupeň
Order of Glory, 2nd Class
Opден Славы 2 степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#560911Verze : 2
MOD
Název
Name
Řád slávy, 3. stupeň
Order of Glory, 3rd Class
Opден Славы 3 степени
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#560912Verze : 2
MOD
Prvními oficiálními plnými kavalíry (nositeli všech 3 stupňů) byli desátník Mitrofan Trofimovič Pitěnin a starší seržant Konstantin Kirillovič Ševčenko, kterým byl z výnosu Prezídia Nejvyššího sovětu SSSR 22. července 1944 udělen 1. stupeň. Z neznámého důvodu však Ševčenkův nese č. 21 a Pitěninův nenese žádné číslo, jelikož o 2 týdny později padl v boji.
Mužem, který tedy nese Řád slávy 1. stupně s č. 1 je starší seržant (později poručík) Nikolaj Andrejevič Zaľotov, který ho získal z výnosu Prezídia Nejvyššího sovětu SSSR z 5. října 1944 a č. 2 nese staršina (později starší seržant) Viktor Sergejevič Ivanov z výnosu Prezídia Nejvyššího sovětu SSSR z 24. března 1945.


https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6666
URL : https://www.valka.cz/Rad-slavy-t7942#707580Verze : 3
MOD