Main Menu
User Menu

Řád rovníkové hvězdy

Order of Equatorial Star

Ordre de l'Etoile Equatoriale

     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l'Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638449Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638450Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638451Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638452Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638454Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638455Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád rovníkové hvězdy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.08.1959
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638456Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rovníkové hvězdy - řetěz
Order of Equatorial Star - Collar
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Alžběta II.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638457Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rovníkové hvězdy - velkokříž
Order of Equatorial Star - Grandcross
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638458Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rovníkové hvězdy - velkodůstojník
Order of Equatorial Star - Grandofficer
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638459Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rovníkové hvězdy - komandér
Order of Equatorial Star - Commander
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638460Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rovníkové hvězdy - důstojník
Order of Equatorial Star - Officer
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638461Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád rovníkové hvězdy - rytíř
Order of Equatorial Star - Knight
Ordre de l´Etoile Equatoriale
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-rovnikove-hvezdy-t229987#638462Verze : 0
MOD