Main Menu
User Menu

Řád republiky [1951]

The Order of the Republic

Rad Republiky

Řád republiky

     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#350653Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Autor Alois Sopr
Řád je tvořen medailonem.


Zadní strana medailonu je hladká, zlacená, zde je mezi dvěmi volně položenými vavřínovými ratolestmi umístěn monogram: ČSR. Na dolní okraji se nachází puncovní značka stříbra a v rámečku značka výrobce "KK" (Karnet a Kyselý). Číslice 900 je označení ryzosti stříbra.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#377239Verze : 0
Řád republiky
Order of Republic

Československý řád republiky byl založen vládním nařízením č. 30/1991 Sb. Ze dne 3. dubna 1951.
Řád byl určen jako vysoké ocenění jednak jednotlivcům, ale také kolektivům pracujících, závodům, zemědělským družstvům, vojenským útvarům, vědeckým institucím a dalším organizacím a to vždy za mírové budování vlasti, hospodářský rozvoj, kulturní a vědeckou činnost. Můžeme tedy hovořit o všeobecně záslužném řádu.
Tento vysoký řád ve svém vývoji prošel několika změnami.
Řád republiky I. typu 1951-1960:Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#335240Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
04.07.1977
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Autor: Alois Sopr
Avers:
Lícová strana řádového medailonu je zcela identická s I. typem.


Revers:
Celá plocha medailonu je hladká, zlacená a na této ploše jsou opět dvě vavřínové ratolesti s monogramem "ČSSR" (Československá socialistická republika). Při dolním okraji se nachází puncovní značka stříbra a číslice 900 označující ryzost kovu. Dále zde je značka výrobce "ZUKOV" (Závody umělecké kovovýroby).
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#415716Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.07.1977
Datum zániku:
Date of Termination:
04.07.1977
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#472160Verze : 0
Název
Name
Řád republiky
The Order of the Republic
Řád republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#472142Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád republiky
The Order of the Republic
Řád republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
26.09.1986 Živkov, Todor Christov
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#659486Verze : 0
MOD
Etuie
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#415718Verze : 1
Řád republiky II. typu z let 1960-1977


Avers:
Lícová strana řádového medailonu je zcela identická s I. typem.


Revers:
Celá plocha medailonu je hladká, zlacená a na této ploše jsou opět dvě vavřínové ratolesti s monogramem "ČSSR" (Československá socialistická republika). Při dolním okraji se nachází puncovní značka stříbra a číslice 900 označující ryzost kovu. Dále zde je značka výrobce "ZUKOV" (Závody umělecké kovovýroby).


Stuha:
Stuha je stejná jako u I. typu řádu.


Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#335243Verze : 0
Řád Republiky starého typu byl předmětem kritiky. I "skalní" soudruzi z ÚV KSČ si byli vědomi toho, že autor výtvarného návrhu Řád Republiky vycházel z předlohy řádu sovětských, zde v tomto konkrétním případě ideovým vzorem našeho řádu byl jistě Řád Rudého praporu práce SSSR (viz obrázek).
Federální shromáždění ČSSR schválilo dne 12. května 1977 (zákon č. 13/1977 Sb.) novou, moderní podobu řádu Republiky, které by lépe reprezentovalo republiku.
Citace: Článek III. odstavce 4-5 přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 zní:
Řád republiky má tvar rudého, stříbrem rámovaného čtverce, jehož strana má 40 mm. Na střed nakoso položeného čtverce je umístěna zlacená modře lemovaná pěticípá hvězda s barevným znakem ČSSR v pravidelném pětiúhelníků. Mezi cípy hvězdy jsou zlacené lipové trojlístky. Hvězda je podložena deseti stříbrnými paprsky s useknutými hroty, z nichž čtyři horní a čtyři dolní přesahuji okraj odznaku.
V rudé ploše jsou úzké stříbrné mezipaprsky. Horní roh čtverce je spojen s lichoběžníkovým stříbrným ouškem s tmavě modrou 38 mm širokou průvlečnou stuhou, na jejíž dolní části je kovový zlacený vlys s deseti lipovými lístky. Nad vlysem je vodorovný bílý a červený proužek. Bílý proužek je široký 2,5 mm, červený 2,5 mm a vlys 5 mm. Rub čtverce je hladký s vyrytým matričným číslem nahoře.
Důvodová zpráva:
Řád republiky, který byl zřízen v roce 1951, propůjčuje prezident republiky jako výraz ocenění mimořádných zásluh o budování republiky, zejména o její mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu.
Ode dne účinnosti předloženého návrhu bude se Řád republiky propůjčovat v novém výtvarném řešení, které ve srovnání s jeho dosavadním výtvarným pojetím zdůrazňuje symboly socialistického státu - státní znak Československé socialistické republiky a pěticípou hvězdu.
Autorem návrhu nového výtvarného řešení Řádu republiky byl národní umělec profesor Josef Malejovský, který byl v tomto období zároveň i Poslancem Federálního shromáždění a předsedou Uměleckoprůmyslové školy. Pan Václav Měřička, který se s panem profesorem osobně znal se jej ptal, jak jej napadlo toto výtvarné ztvárnění řádu. Později nám toto pan Měřička s úsměvem vysvětloval tak, že profesor Malejovský chtěl, jako svoji osobní libůstku, vytvořit řád v této podobě. Mezi faleristy té doby tento řád oblíbený nebyl. Na mnohé z nás působil více jako odznak na chladič k automobilu, případně se mu také říkalo dámské přirození (píča) na stuze.
Literatura:
Václav Měřička: Řád Republiky, Drobná plastika Praha.
Václav Měřička: Československá vyznamenání IV. část ČNS pobočka Hradec Králové.
Dr. Vladivoj Pulec: Československá státní vyznamenání, státní a Čestná uznání a ceny, Praha, 1980
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#335263Verze : 1
Mgr. Květoslav Growka


Nová výtvarná podoba Řádu republiky
Když Federální shromáždění ČSSR vydalo zákona č. 38 ze dne 28. 6. 1977 o novém výtvarném řešení Řádu republiky, bylo to pro většinu faleristů velkým překvapením. I když byly k naší řádové soustavě (založené 3. 4. 1951) některé připomínky i k výtvarné podobě vyznamenání (autoři A. Sopr, O. Španiel, J. Benda, L. Snopek, J. Brůha a A. Kybal), během let se vžila a její koncepce byla při dalším rozšiřování soustavy dodržována (splývavá stuha vertikálně barevně řešena, kruhový závěs doplněný často o sponu, řádový odznak dvoustranně smaltovaný, popř. rub nesmaltovaný se státním znakem a iniciálami státu, oboustranně ražené medaile, místo kříže se objevuje pěticípá hvězda, apod.).


Novým prvkem byl v roce 1973 založený Řád Vítězného února (autor Malejovský), jeho rub je hladký, což lze považovat již za ústup od tradičního ztvárnění. Z tohoto důvodu se zdá nové výtvarné řešení Řádu republiky jako neopodstatněné a znamená necitlivý zásah do naši řádové soustavy.


Popis řádového odznaku:
Řád republiky má tvar rudého stříbrem rámovaného čtverce, jehož strana má 40 mm. Na střed nakoso položeného čtverce je umístěna zlacená modře lemovaná pěticípá hvězda s barevnám znakem ČSSR v pravidelném pětiúhelníků.
Mezi cípy hvězdy jsou zlacené lipové trojlístky. Hvězda je podložena deseti stříbrnými paprsky s useknutými hroty, z nichž čtyři horní a čtyři dolní přesahuji okraj odznaku. V rudé ploše jsou úzké stříbrné mezipaprsky. Horní roh čtverce je spojen lichoběžníkovým stříbrným ouškem s tmavomodrou 38 mm širokou průvlečnou stuhou, na jejíž dolní části je kovový zlacený vlys z deseti lipových lístků. Nad vlysem je vodorovný bílý a červený proužek. Rub čtverce je hladký s vyrytým matričním číslem.


Autor řádu J. Malejovský.


Výhrady proti tomuto výtvarnému pojetí bych shrnul následovně:
1. stuha je řešena zcela neobvykle horizontálně.
2. atypický závěs nemůže vyvážit nepoměr mezi objemem stuhy a odznaku, spíše jej prohlubuje.
3. Ve faleristice výjimečné použití kosočtverce (mj. i pro jeho primární symbolický význam – ženy – archeologicky doložený již z doby bronzové, doposud jsem se setkal s kosočtvercem u siamského Řádu Ramy a náprsní hvězdy ruského Svatojířského řádu, pak můžeme jmenovat novodobé odznaky absolvent vysokých vojenských škol SSSR a pod jeho vlivem i ČSSR i MLR).
4. pojetí československého státního znaku, které neodpovídá Zásadám pro používání státního znaku ČSSR, které byly přijaty federální vládou dne 5. 5. 1975 – (není dodržen stanovený tvar pavézy, správná rozměrová relace hvězdy v horní části pavézy a umístění štítku na hrudi heraldického lva).
5. hladký rub řádového odznaku.


Na závěr konstatuji, že ač mám osobně rád moderní výtvarné pojetí, experimenty, přesto zde nebylo namístě a rušivě zasáhlo byť do nedlouhých tradic československé faleristiky. Domnívám se, že tudy cesta nemůže vést. protože s ohledem na světovou faleristiku zde ani nevede.


Poznámka:
Uveřejněno ve Sběratelských zprávách České numismatické společnosti – pobočka Hradec králové číslo 59.
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#373356Verze : 0