Main Menu
User Menu
Reklama

Řád hvězdy Komora [1886]

Order of Star of Comoro

Ordre de l'Étoile d' Comoro

     
Název:
Name:
Řád hvězdy Komora
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656400Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Komora - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656401Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Komora - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656402Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Komora - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656403Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Komora - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´ Comoro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656404Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád hvězdy Komora - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de l´Étoile d´ Comoro
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.01.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wawards.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656405Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Komora - velkokříž
Order of Star of Comoro - Grandcross
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Salan, Raoul
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656406Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Komora - velkodůstojník
Order of Star of Comoro - Grandofficer
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656407Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Komora - komandér
Order of Star of Comoro - Commander
Ordre de l'Étoile d' Comoro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656408Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Komora - důstojník
Order of Star of Comoro - Officer
Ordre de l´Étoile d´ Comoro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656409Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád hvězdy Komora - rytíř
Order of Star of Comoro - Knight
Ordre de l´Étoile d´ Comoro
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-hvezdy-Komora-1886-t237455#656410Verze : 0
MOD