Main Menu
User Menu

Řád dubové koruny

Order of Oak Crown

Ordre de la couronne de Chêne

     
Název:
Name:
Řád dubové koruny
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
zlatá medaile
stříbrná medaile
bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#560286Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629191Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629193Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne - Commandeur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#560287Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629194Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629195Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629196Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629197Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád dubové koruny - bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ordre de la couronne de Chêne
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1841
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629198Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád dubové koruny - velkokříž
Order of the Oak Crown - Grandcross
Ordre de la couronne de Chêne
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1923 Beneš, Edvard
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629200Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád dubové koruny - velkodůstojník
Order of the Oak Crown - Grandofficer
Ordre de la couronne de Chêne
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629201Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád dubové koruny - komandér
Order of the Oak Crown - Commander
Ordre de la couronne de Chêne - Commandeur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kœnig, Marie-Pierre
DD.MM.RRRR Piron, Jean-Baptiste
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629202Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád dubové koruny - důstojník
Order of the Oak Crown - Officer
Ordre de la couronne de Chêne
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629203Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád dubové koruny - rytíř
Order of the Oak Crown - Knight
Ordre de la couronne de Chêne
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-dubove-koruny-t194588#629204Verze : 0
MOD