Řád bílé růže

Order of White Rose
Rad bielej ruže
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta
     
Název:
Name:
Řád bílé růže Order of White Rose
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. Velkokříž s řetězem
2. Velkokříž
3. Komandér 1. třídy
4. Komandér
5. Rytíř 1. třídy
6. Rytíř
7. Záslužný kříž
8. Medaile 1. třídy se zlatým křížem
9. Medaile 1. třídy
10. Medaile


Pozn.: všechny stupně mohou být s meči
1.Grand Cross with Collar
2.Grand Cross
3.First Class Commander
4.Commander
5.First Class Knight
6.Knight
7.Cross of Merit
8.First Class Medal with golden cross
9.First Class Medal
10.Medal


Remark: Swords can be added to all classes.
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
J.E.Tetri, Kunniamerkkikirja,Saarijärvi 1994
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#406552 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 1. třídy - Velkokříž s řetězem Order of White Rose 1st Class - Grand Cross with Collar
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - Suurristi ja ketjuineen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#406554 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 2. třídy - Velkokříž Order of White Rose 2nd Class - Grand Cross
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - suurristi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606279 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 3. třídy - Komandér I. třídy Order of White Rose 3rd Class - Commander 1st Class
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - I lk:n komentaja
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#406555 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád bílé růže - komandér Order of White Rose Commander
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - komentaja
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
J.E.Tetri, Kunniamerkkikirja,Saarijärvi 1994
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#688886 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 5. třídy - Rytíř I. třídy Order of White Rose 5th Class - First Class Knight
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - I lk:n ritari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606281 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 6. třídy - Rytíř Order of White Rose 6th Class - Knight
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - ritari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606282 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 7. třídy - Záslužný kříž Order of White Rose 7th Class - Cross of Merit
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - ansioristi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606283 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 8. třídy - Medaile I. třídy se zlatým křížem Order of White Rose 7th Class - First Class Medal with golden cross
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - I lk:n mitali kultaristein
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606285 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 9. třídy - Medaile I. třídy Order of White Rose 9th Class - First Class Medal
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - I lk:n mitali
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606286 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád bílé růže 10. třídy - Medaile Order of White Rose 10th Class - Medal
Název v originále:
Original Name:
Valkoisen Ruusun ritarikunta - mitali
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.01.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#606290 Verze : 0
Finský Řád Bílé růže
Suomen Valkoisen Ruusun suurristi / Finlands vita Ros/
The Order of the White Rose of Finland – Orden der Finnisch Weisen Rose
Řád byl založen na návrh Mannerheima dne 28.01.1919. Měl nahradit kříž řádu Svobody, kdy tohoto dne mělo být ukončeno udělování této dekorace. Kriteria pro udělení tohoto vysokého řadu byla stanovena a rozdělena do dvou skupin.
Občanská skupina za všeobecné zásluhy o blaho finského národa, tedy za zásluhy o stát. Řád mohl být udělen všem občanům Finska bez rozdílů stavu, společenského postavení a náboženství. Byl určen i k vyznamenání cizincům, diplomatickému sboru, vědcům akademie atd. Na tvorbě řádu, tak jako tomu bylo u kříže Svobody, se podílel Akseli Allen-Kallela, přední a světoznámý malíř a všestranný umělec, který byl od roku 1919 pobočníkem maršála Mannerheima.
Řádová dekorace vojenské skupiny udělované v době války je identická, ale hvězda je doplněná meči. Řád byl v tomto případě určen k ocenění jednak osobní statečnosti vojáků, a ve vyšších stupních za dobré vedení jednotek v poli, tedy za všeobecné vojenské a válečné zásluhy.
Dekorace je opět tvořena křížem „Svatojířského“ typu, který je bíle smaltován. Na středním medailonu se nachází heraldická finská růže na bílém podkladě a ohraničená modrým kruhem ( barvy Finska). Mezi rameny kříže jsou vloženy heraldické finské lví hlavy, které svírají obnažený meč jako znak těch, kteří se nepokoří. Zadní strana je bílé smaltovaná, bez nápisu či letopočtu. Řádové hvězdy (viz. obrázek) netřeba podrobně popisovat.
Rozdělení řádu je vzorně zpracované v tabulce Dr. Fidlera. Jen na doplnění, řád se mohl udělit a také se uděloval s brilianty, což si ukážeme.
Maršál Mannerheim obdržel velkokříž řádu na řádové kolaně (na řetězu), který byl jednak doplněn meči a jednak brilianty. Je to jediné udělení velkokříže s řádovým řetězem, brilianty a meči v historii Finska. Polní maršál Carl Gustav Mannerheim obdržel toto vysoké ocenění při příležitosti svých 77.narozenin v červnu roku 1944.
Velkokříž s brilianty byl za celou dobu existence řádu udělen jen dvakrát a to členům vlády.
Jan Sibelius obdržel tento řád doplněn brilianty. Celkem to byli jen tři velkokříže s brilianty. Portrét Jana Sibelia od Aksela Allen-Kallea (viz. obrázek)
Velkokříž s meči obdrželo i několik cizinců a to např. i generál Eduard Dietl velitel horského sboru, který bojoval ve Finsku.
Z historie řádu dále známe pouze jedno udělení řádu Růže ve stupni komander, které bylo doplněno brilianty. A dále jedno udělení komandérského kříže řádu s meči. Originál řádu, který je doplněn i dekretem vyznamenaného je v našich sbírkách poměrně vzácně k vidění. Nacházejí se však exempláře nižších řádových stupňů.
Literatura:
Katalog výstavy: Krása evropské faleristiky. Praha 2009
Poznámka z katalogu:
Řád Bílé růže (Suomen Ruusun suurristi) je nejvyšší finské vyznamenání, které je udělováno za mimořádné zásluhy domácím občanům o cizím státním příslušníkům. Existuje pouze v v jediné skupině a tvoří je mimořádná dekorace, pět řádových tříd, zvláštní odznak udělovaný do roku 1960 a tři medaile.
Prameny:
KLIETMANN K.G.: Pout le Merité und Tapferkeitsmedaille. Berlin 1966
TARAS D.A.: Válečná vyznamenání spojenců Německa v 2.světové válce. Minsk 2003
TAPRELL DORLING H.: Ribbons and Nedala
MĚŘIČKA Václav: Faleristik. Artia 1976
LOBKOWICZ František: Encyklopedie řádu a vyznamenání. Praha 1995
Časopis pro faleristy: S I G N U M Brno
Upravil - 08.07.2009 - slimo
Řád bílé růže  - Jan Sibelius, Velkokříž s brilianty

Jan Sibelius, Velkokříž s brilianty
Řád bílé růže  - Na tohoto pána Finové moc hrdí nejsou. Fiege

Na tohoto pána Finové moc hrdí nejsou. Fiege
Řád bílé růže  - Velkokříž,detail

Velkokříž,detail
Řád bílé růže  - Velkokříž řádu v etuji

Velkokříž řádu v etuji
Řád bílé růže  - Značka výrobce

Značka výrobce
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#318338 Verze : 1
Řád Bílé růže Finska


Zajímavá fotografie - prosím znalce o popis (abych neurčil špatně stupeň řádu). Děkuji ...


Zdroj : upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#303569 Verze : 0

Citace - Greywolf :

Řád Bílé růže Finska


Zajímavá fotografie - prosím znalce o popis (abych neurčil špatně stupeň řádu). Děkuji ...


Zdroj : upload.wikimedia.orgJedná se o Finský řád Bílé Růže ( Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta) . Uvedený obrázek představuje nejvyšší stupeň Komandér Velkokříž s řetězem a hvězdou. Je to novější varianta, původní model z roku 1919 měl místo stylizovaných sněhových vloček v řetězu hákové kříže.
Prameny: P. Hieronymussen, ODM in colour, London 1975
J.E.Tetri, Kunniamerkkikirja,Saarijärvi 1994
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#306034 Verze : 0
Při pohledu na tento krásný řád se mi opět vybaví nedávná úžasná výstava zorganizovaná kolegou Fidlerem. Jěště jednou děkujeme. Pouze můžeme litovat, že finská vláda neposlala na výstavu kompletní řád, tj. všechny stupně. Za vojenské zásluhy se totiž všechny třídy řádu udělují s meči. K řádu ještě patří Finský Odznak Bílé Růže v jednom stupni, ve stříbře.Uděluje se pouze ženám a je vzácný.Obrázky přikládám. Za války bylo uděleno několik kusů tohoto odznaku v bronzu s meči. Tato varianta je extrémně vzácná a je přirovnávána k britskému Victoria kříži.
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#306029 Verze : 0
Řádová medaile Bílé růže byla založena dne 16.05.1919. Statut určoval, že tato medaile je určena k ocenění statečných vojínů a poddůstojníků armády, příslušníků polovojenských organizací a občanů Finska
Medaile byla rozdělena do třech stupňů:
Stříbrná medaile, která na svém středu nese zlatý kříž
Stříbrná medaile
Bronzová medaile
Medaile se mohla udělovat i s kovovou sponou, která se upevňovala na stuhu. Spona nesla jméno bojiště, kde dotyčný voják bojoval za vlast. Finská vláda rozhodla, že všichni bojovníci, z let 1918-1922, kteří bojovali proti bolševikům na Karelské šíji mají právo na tuto sponu.
V době 2.světové války se medaile udělovala Německým vojákům horského sboru generála Eduarda Dietla jako výraz statečnosti a bojového přátelství armády Německa a Finska.
Literatura:
Je totožná úvodním článkem.
Upravil - 08.07.2009 - slimo
Řád bílé růže  - Zadní strana medaile

Zadní strana medaile
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#318339 Verze : 1

Diskuse

A takhle to vypadá, když chudý český sběratel najde zalíbení v tomto řádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-bile-ruze-t8696#688897 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více