Main Menu
User Menu

Řád Za svobodu a nezávislost

     
Název:
Name:
Řád Za svobodu a nezávislost
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1950
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Rád se člení na dva stupně:
l. řádový stupeň
2. řádový stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military
and Civil Awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)" by Sessler & McDaniel/
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405678Verze : 0
Řád Za svobodu a nezávislost
Order of Freedom and Independente


Tento vysoký vojenský řád je v našich podmínkách znám a několik našich občanů je nositelem řádu, který v prvním typu (vyrobeném v SSSR) obdrželi za svoji záslužnou a nebezpečnou práci.


Vlastní řádová dekorace byla založena v roce 1950 a to z rozhodnutí stálého výboru nejvyššího lidového shromáždění.


Řádová dekorace je určena k ocenění zásluh vysokých armádních důstojníků, ale i partyzánských velitelů, kteří se podíleli na boji proti „agresorovi“. Řád byl udělen sovětským poradcům a pilotům, kteří v této válce jako „dobrovolníci“ bojovali.


Řád se člení na dva stupně:
- 1. stupeň zlatý
- 2. stupeň stříbrný


Rozeznáváme tyto základní typy:
- l. typ vyrobený ve vysoké kvalitě ze stříbra (Mondvor)
- IIa. typ vyrobený v Koreji, jde ve většině o obecný zlacený kov
- IIb. typ, vyrobený v Koreji, ale nošený na řetězu, který byl určen pro nejvyšší velitele armády


Popis řádového odznaku:


Avers:
Na zlaté profilované hvězdici je naložena červeně smaltovaná pěticípá hvězda. Zlatý středový medailon je ukázkou útočného boje za podpory tanků a letadel.Revers:
Dekorace má po ruském způsobu ve středu dekorace šroub s maticí k upevnění na uniformu. Nápis v korejštině a registrační číslo. Velikost tohoto prvního typu, který je vyroben z masivního stříbra má rozměr: 56,7x55 mm.


Dekorace vyráběné po roce 1960 v Korejské lidově demokratické republice jsou vyrobeny z obecného kovu a upraveny zlacením či stříbřením. Zadní strana je opatřena jehlicí k upevnění na oděv.


V řádové hiaerchii, která je dosti komplikovaná bychom tento řádový odznak mohli řadit asi jako je tomu v bývalém SSSR u řádu Alexandra Něvského.


forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405679Verze : 0
Ukázka zde se pokoušeli korejští soudruzi spojit moderní řád se svoji představou honosné dekorace nošená jako starobylý evropský řád, tedy klenot s kolanou.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405680Verze : 0
Řádové klenoty vyrobené v bývalém SSSR dosahuji vynikají kvality:
Řád Za svobodu a nezávislost - Ukázka perfektní výroby ve státní mincovně v bývalém SSSR

Ukázka perfektní výroby ve státní mincovně v bývalém SSSR
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405681Verze : 0
Řádové klenoty nedosahují dokonalosti výroby z SSSR, jsou vyrobeny z obecného kovu a upravny zlacením či stříbřením.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Za-svobodu-a-nezavislost-t117655#405682Verze : 0