Main Menu
User Menu

Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného

Order of Saint Andrew the Apostle the First-Called

Орден Святого апостола Андрея Первозванного

     
Název:
Name:
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1998
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velký řád je skládá:
-řádová colana (řetěz)
-velkostuha
-klenot
-řádová hvězda
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
I.G. Spasskij : Mezinárodní a ruské řády do roku 1917 (Leningrad 1963)
E.N. Ševaleva : Katalog řádů a vyznamenání, medailí a čestných odznaků (Leningrad 1962)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#412305Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného
Název v originále:
Original Name:
Орден Святого апостола Андрея Первозванного
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1998/obnovení starobylého řádu
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Tento starobylý řád nazýváme "velkým" řádem.
Klenot:
Badge:

POPIS ŘÁDOVÉHO KLENOTU :


Zlatý, modře smaltovaný ondřejský kříž na kterém je ukřižovaný světec ( sv. Ondřej ). Na koncích kříže jsou určující písmena řádu :


S / A / P / R / - Sanctus Andreas Patronus Russiae -překlad ve významu :


SVATÝ ONDŘEJ PATRON RUSKA


Zlatý, smaltovaný kříž je položen na tělo ruského dvouhlavého orla, který je černě smaltovaný. Celek je převýšený elegantní carskou korunou.


Zadní strana řádového klenotu :


Na hrudi orla je bílý štítek s černým nápisem v azbuce :


ZA VÍRU A VĚRNOST


Řádový klenot je pomocí kovové stužky ( pendílie ), modře smaltované spojen s carskou korunou v převýšení. Na koruně je velké závěsné ouško k upevnění na vlastní velkostuhu světlemodré barvy. Velkostuha má předepsanou šířku 100 mm.


Řád je doplněn osmicípou stříbrnou hvězdou. Na středu hvězdy je položen zlatý medailon s dvouhlavým carským orlem. Kolem tohoto symbolu na modře smaltovaném mezikruží je azbukou rozloženo řádové heslo :
ZA VÍRU A VĚRNOST


Pod touto řádovou devizou je malý věneček z vavřínových listů.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
pravoslavnie.gorojane.tv
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#412306Verze : 0
Řád Sv. Ondřeje


Řád je označen jako „ První a nejvyšší řád svatého Ondřeje „ . Tento „velký „ řád byl založen v roce 1689 ( jiné prameny uvádějí rok 1699 ) ruským carem Petrem I . ( 1689- 1725 ) . Cílem Petra bylo založit velký rytířský řád , který by byl nejvyšším řádem Ruska po vzoru velkých řádů staré Evropy .


Řád svým jménem připomíná ruského světce sv. Ondřeje a jeho historický význam pro křesťanství v Rusku je nesporný .


Řád je určen jako nejvyšší ocenění v oblasti vojenství , ale i pro příslušníky vysoké ruské šlechty za jejích podíl na budování ruské říše , armády i námořních sil .


Car Petr I. sám přijal tento řád v roce 1723 za prokázané vítězství nad dvěmi švédskými válečnými koráby v ústí řeky Něvy . První rytířem řádu sv. Ondřeje se již v roce 1699 stal generál-admirál Golovějev.


Statut řády z roku 1720 hovoří o 24 rytířích řádu , ale ještě za života Petra I. se číslo navýšilo na celkový počet 38 rytířů řádu . Řádové stanovy jsou potvrzeny dne 5 . dubna 1797 ( korunovace cara Pavla I . ) . V době panování cara Pavla dochází k udělení řádu i představitelům pravoslavné církve .


V roce 1797 je do řádových stanov dopracovaná možnost udělit řád s brilianty , tedy jisté povýšení řádového stupně .


5 . srpna roku 1855 dochází k další změně . Výnosem je nařízeno , že pokud je řád udělen za vynikající vojenské zásluhy , vítězné bitvě na pevnině či moři doplňuje se meči .


Řádové heslo v překladu :


ZA VÍRU A VĚRNOST


Řád sv. Ondřeje má jen jediný řádový stupeň , velkokříž . Klenot je nošený na velkostuze a doplněný řádovou hvězdou . Řádový řetěz je mimořádná odměna a povýšení řádu . Brilianty jsou dalším drahocenným doplňkem . Takovým řádů říkáme „ velké „ .POPIS ŘÁDOVÉHO KLENOTU :


Zlatý , modře smaltovaný ondřejský kříž na kterém je ukřižovaný světec ( sv. Ondřej ) . Na koncích kříže jsou určující písmena řádu :


S / A / P / R / - Sanctus Andreas Patronus Russiae -překlad ve významu :


SVATÝ ONDŘEJ PATRON RUSKA


Zlatý , smaltovaný kříž je položen na tělo ruského dvouhlavého orla , který je černě smaltovaný . Celek je převýšený elegantní carskou korunou .


Zadní strana řádového klenotu :


Na hrudi orla je bílý štítek s černým nápisem v azbuce :


ZA VÍRU A VĚRNOST


Řádový klenot je pomocí kovové stužky ( pendílie ) , modře smaltované spojen s carskou korunou v převýšení . Na koruně je velké závěsné ouško k upevnění na vlastní velkostuhu světlemodré barvy . Velkostuha má předepsanou šířku 100 mm .


Řád je doplněn osmicípou stříbrnou hvězdou . Na středu hvězdy je položen zlatý medailon s dvouhlavým carským orlem . Kolem tohoto symbolu na modře smaltovaném mezikruží je azbukou rozloženo řádové heslo :
ZA VÍRU A VĚRNOST


Pod touto řádovou devizou je malý věneček z vavřínových listů .


Řádový řetěz je tvořen články trojího provedení ( viz detailní obrázek jednotlivých článků) . První článek řetězu je tvořen státním erbem , smaltovaný článek v podobě zdobné kartuše s carskou korunou a dalším článkem, je opět zdobný medailon .Řádový řetěz byl vyroben ze zlatá , či zlaceného stříbra .


Velikost řádového kříže i hvězdy není přesná , neb v každém historickém období byl náhled na klenotnické zhotovení klenotu , velikosti hvězdy rozdílný . Jako příklad uvádíme :


Hvězda : 80 mm , 89 mm ,77 , 7 mm , 76 mm , 81 , 6 mm.


Řádový klenot : 90 , 7 mm x 56 , 7 mm
: 86 . 8 mm x 63 , 0 mmUkázka řádových dekorací s detaily – převzata z oficielních ruských stránek .
V Národním muzeu v Praze je uložen tento řád ze sbírky pana V . Měřičky .


Řád nezanikl a po roce 1917 byl jako řád dynastický vzácně udělován hlavou „ domu „ Romanovců příslušníkům nejvyšší šlechty .Literatura :


I.G. Spasskij : Mezinárodní a ruské řády do roku 1917 ( Leningrad 1963 )
E.N. Ševaleva : Katalog řádů a vyznamenání , medailí a čestných odznaků ( Leningrad 1962 )Úvodní část č. 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347639Verze : 0
Řád sv. Ondřeje je až do roku 1998 rodinným řádem dynastie Romanovců . Po vyřešení právních nároků dochází ke svolení potomků posledního cara Nikolaje II . a řád Sv. Ondřeje se stává nejvyšším a nejvznešenějším řádem Ruské federace .


Na základě výnosu prezidenta Ruské federace číslo 757 ze dne 1 . července 1998 je tento velký a vznešený řád obnoven a začleněn do soustavy řádů a vyznamenání federace .Řád sv. Ondřeje je nejvyšším státním řádem Ruské federace


Řád sv. Ondřeje je určen jako vysoká odměna či ocenění pro zahraniční představitelé , hlavy státu , nejvyšší orgán pravoslavné církve případně pro občany Ruské federace za zcela mimořádné zásluhy o stát .


Řád sv. Ondřeje se nosí v jediném stupni velkokříže na řádové stuze přes pravé rameno k levému boku , může být za zcela mimořádné zásluhy udělen s řádovým řetězem .


Řádová hvězda se nosí na levé straně hrudi na všemi dalšími řádovými dekoracemi .


Za vynikající válečné zásluhy se řádový klenot i řádová hvězda doplňují meči .


V případě , že se nosí jen malá řádová stužka je nošena vždy na předním místě , nad všemi dalšími stužkamiŘád sv. Ondřeje je udělován a nošen jen v jednom stupni ( velkokříž ( řádový klenot, hvězda řádu a velkostuha ) . Za zcela mimořádné zásluhy je řád udělen s řetězem .


Klenot řádu je tvořen tak zvaným „svatoondřejským „ křížem tak jak je popsáno u ´vodní části u staršího typu carského řádu sv. Ondřeje . Výška odznaku je 86 mm , šířka 60 mm .


Předepsaná stuha velkokříže je široká 100 mm .


Řádová hvězda je stříbrná , plochá , její podoba opět vychází ze starého carského řádu . Samotná hvězda je velká 82 mm .


V případě , že je řád udělen za vynikající vojenské či válečné zásluhy , doplňuje se meči . Meče se upevňuji mezi řádový klenot a carskou korunu . Dálka každého meče je 47 mm . Na hvězdu jsou meče položeny křížem pod středovým medailonem .


Řád se nosí jen při slavnostním příležitostech , pro praktické nošení je na stejnokroji nošena malá stužka o velikosti 45 x 12 mm .Stužka se nosí vždy nad všem řádovými stužkami .Pokud je řád udělen s meči , jsou na malé stužce upevněny překřížené meče .


Na občanském oděvu se místo stužky nosí rozetka o velikosti 22 mmPrameny
Komise pro řády a vyznamenání Ruské federace
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347642Verze : 0
Originální název je Орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Zdroj: pravoslavnie.gorojane.tv
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného - dekret

dekret
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného - Vasilij Pavlovič Goč

Vasilij Pavlovič Goč
Řád Svatého Ondřeje Prvořečeného - Řádový řetěz

Řádový řetěz
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347656Verze : 0
Diskuse

Citace :

Řád sv. OndřejeObrázek tohoto nositele jen dokazuje totální úpadek - hvězda podle stanov se nosí na levé straně hrudi, ale zde....škoda mluvit.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347715Verze : 0
Pane kolego zde bych si nebyl tak jisty, muze se jednat pouze o zrcadlovy efekt pri foceni.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347717Verze : 0
Již celá ta kombinace , kdy je řád na řetězu i na velkostuze je dokladem , že kolega Faleristika má naprostou pravdu. Obrázek bych tam ponechal, ale připsal bych by k tomu dodatek , že tedy takto ne a ne . Jistě pro poučení pro poučení . Ale není to jen tato specialita , děje se tomu i při udělování řádů jiných zemí . (bohužel )
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347718Verze : 0

Citace - Radim.ch :

Pane kolego zde bych si nebyl tak jisty, muze se jednat pouze o zrcadlovy efekt pri foceni.Podle stanov "...Řád sv. Ondřeje se nosí v jediném stupni velkokříže na řádové stuze přes pravé rameno k levému boku ....
Řádová hvězda se nosí na levé straně hrudi na všemi dalšími řádovými dekoracemi... "


Myslím, že není pochyb.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Svateho-Ondreje-Prvoreceneho-t92834#347719Verze : 0