Main Menu
User Menu

Řád Slunce Svobody [1981]

Order of Sun of Liberty

     
Název:
Name:
Řád Slunce Svobody
Název v originále:
Original Name:
?
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.10.1981
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1992
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
G. Tisov, V .Širšov : Stární vyznamenání Afganistánu, Moskva 1998


URL : https://www.valka.cz/Rad-Slunce-Svobody-1981-t94156#411617Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Slunce Svobody
Název v originále:
Original Name:
?
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.10.1981
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1992
Komponenty:
Components:
Řádový klenot se stuhou
Klenot:
Badge:
Tento řád je vlastně kulatý plastický medailon o rozměru 52 mm. V centru medailonu je upevněn pozlacený státní znak ( 1 nebo 3. typu ). Velikost středového znaku je 17 mm. Samotný řád, který je také popisován jako plastická hvězda je zdobený motivy, které jsou slučitelné s učením "Koránu ".

Zadní strana je hladká a nachází se zde nápis, který v překladu zní :

STÁTNÍ ŘÁD SLUNCE SVOBODY

Dále je na zadní straně pořadové a registrační číslo řádu, které musí souhlasit s řádovou knížkou, která má rudou barvu.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Obrázek zadní strany řádu nemáme k dispozici
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
G. Tisov, V .Širšov : Stární vyznamenání Afganistánu, Moskva 1998

URL : https://www.valka.cz/Rad-Slunce-Svobody-1981-t94156#411618Verze : 0
Řád Slunce a Svobody byl založen 16. října 1981 jako nejvyšší státní vyznamenání země. Do tohoto data byl nejvyšším řádem Afganistanu řád Saurské revoluce .

Řád byl určen pro občany Afgánské demokratické republiky, ale i cizí státní příslušníky, kteří se mimořádným způsobem zasloužili o vlast a armádu a revoluci .

- mimořádné úspěchy v boji za vítězství Afgánské revoluce, obranu celistvosti vlasti .
- Vynikající úspěchy na poli ekonomiky, vědy, kultury atd.
- Za odvahu a statečnost v bojích s nepřáteli národa a státu

Řád Slunce a Svobody se uděluje v dalších oblastech života země, ale jde vždy o mimořádné zásluhy .


Řád je pomocí ouška upevněn na klasickou hliníkovou kolodku sovětského typu. Stuha je v národních barvách Afganistánu. Řád se nosil na levé straně hrudi před všemi dalšími řády. V roce 1992 byl udělování řádu ukončeno.

Mezi nositeli řádu Slunce Svobody nacházíme téměř všechny představitele tak zvaného socialistického tábora. Mezi prvními byl L. I. Brežněv, který řád obdržel z rukou prezidenta B. Karmala v Moskvě dne 16. prosince 1981. Řád však obdrželi i sympatičtí afgánští a ruští kosmonauté.Literatura :

G. Tisov, V .Širšov : Stární vyznamenání Afganistánu, Moskva 1998
Řád Slunce Svobody [1981] - Afgánský kosmonaut a nositel řád Slunce Svobody

Afgánský kosmonaut a nositel řád Slunce Svobody
URL : https://www.valka.cz/Rad-Slunce-Svobody-1981-t94156#352484Verze : 0