Main Menu
User Menu

Řád San Marina

Order of San Marino

Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino

     
Název:
Name:
Řád San Marina
Název v originále:
Original Name:
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_San_Marino
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639887Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád San Marina - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_San_Marino
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639888Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád San Marina - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_San_Marino
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639889Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád San Marina - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_San_Marino
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639891Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád San Marina - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_San_Marino
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639892Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád San Marina - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.08.1859
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_San_Marino
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639893Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád San Marina - velkokříž
Order of San Marino - Grandcross
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Jiří VI.
DD.MM.RRRR Nikola I., -
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639894Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád San Marina - velkodůstojník
Order of San Marino - Grandofficer
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639895Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád San Marina - komandér
Order of San Marino - Commander
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639896Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád San Marina - důstojník
Order of San Marino - Officer
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639897Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád San Marina - rytíř
Order of San Marino - Knight
Ordine Equestre Civile e Militaire di San Marino
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-San-Marina-t230570#639898Verze : 0
MOD