Main Menu
User Menu
Reklama

Řád Posvátného pokladu

Order of Sacred Treasure

瑞宝章 / ずいほうしょう

     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406261Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406262Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406263Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 3. třídy
Název v originále:
Original Name:
瑞宝中綬章 / ずいほうちゅうじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406264Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 4. třídy
Název v originále:
Original Name:
瑞宝小綬章 / ずいほうしょうじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406265Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 5. třídy
Název v originále:
Original Name:
瑞宝双光章 / ずいほうそうこうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406266Verze : 0
MOD
Order of the Sacred Thesaure
Orden des Heiligen Schatzes
Tento všeobecně záslužný řád byl založen japonským císařem Mutsuhito dne 3. ledna 1888. Byl určený k ocenění zásluh vojáků císařské armády, ale také civilním poddaným císaře. Řád mohl být udělován i cizincům, ale vždy za zásluhy o císařský dům .
V císařském ediktu ( nařízení ) se stanovuje :
Tento řád bude mít osm stupňů. Vyznamenávají se jim občané, vojáci a cizinci, za zásluhy o císařský dům. Řádový klenot nese symbol zrcadla a drahých kamenů .
Dále stanovy specifikuji udělování řádu za věrnou službu ( za výsluhu let ). Pro každou hodnost či služební zařazení bylo zároveň určeno či nařízeno jakým stupněm řádu může být voják či úředník dekorován. Do roku 1945 platila tato kritéria či toto nařízení :
Státní úředníci I. hodnostní třídy obdrželi čtvrtý stupeň tohoto řádu za pět let služby. Druhý stupeň za sedm let a první stupeň za deset let bezchybné služby .
Státní úředníci zařazeni v II. hodnostní třídě obdrželi šestý stupeň řádu za dvanáct let služby .
Státní úředníci zařazení v III. hodnostní třídě obdrželi osmý stupeň řádu za 18. let služby .
Šestý stupeň řádu byl vyhrazen pro poslance parlamentu, kteří pracovali po dobu osmi let v této funkci .
Osmý stupeň řádu byl určen k ocenění práce učitelů, poštovních úředníků, příslušníků policie za dobu služby nejméně dvaceti let .
Tento řád, především v nižších stupních byl velmi často udělován právě cizincům za všeobecné zásluhy, ale i za zásluhy na poli kultury .
Ediktem č. 232 ze dne 22. května 1919 bylo umožněno tímto řádem dekorovat i dámy. Bylo to však vždy vyznamenání mimořádné a určené pro vznešené dámy, manželky politiků, vojáků a vyšších státních úředníků, kteří prokázali především zásluhy o císařský dům. V tomto případě dámy řád nosili na motýlovité stuze .
Řádový klenot obsahuje dva ze třech císařských symbolů ( drahocenné zrcadlo a drahé kameny ). Podle legendy se tyto klenoty dostaly na zem přímo z rukou bohů. Tyto dary mají spojitost s bohyni Slunce. Bájná legenda je složitá ale je možno ji nastudovat na stránkách věnujících se historii Japonska .
Symbolické zrcadlo se nachází na středu řádové dekorace, kde je položeno na modře smaltovaný podklad. Je vyrobeno z leštěného stříbra. Zrcadlo je obklopeno drahými kameny ( rudé červené kamínky, či smalt ). Tyto kameny jsou mezi sebou spojeny kovovou smaltovanou rudou linkou. Tato kompozice je položena na středu kříže.
Každý ze čtyř konců kříže je složen z pěti paprsků, které jsou bíle smaltované .
Zadní strana řádových křížů je hladká, bez smaltu, stříbrná. Na středu kříže nacházíme čtyři hieroglyfy s nápisem :
VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY
Na každém z ramen kříže, vidíme malé hlavičky nýtů, které drží červeně smaltované kameny z přední strany řádu. V některých případech nacházíme na dolním rameni značky výrobců .
Starší řádové odznaky z období let 1888 – 1910 se vyznačují jemnou klenotnickou prací. Jsou pečlivě zpracované a na první pohled je vidět, že jsou vyrobeny ze slabého stříbrného leštěného plechu a celkově působí elegantním dojmem šperku. Smalt není čistě bílý, ale jde spíše o bílou barvu se žlutým odstínem. Na zadní straně, která je z leštěného stříbra je nápis (hieroglyfy ) proveden jasnou tenkou čárou s ostrými konturami. Řádové dekorace pozdější výroby mají vždy čistý bílý smalt a rytí nápisu na zadní straně je provedeno silněji. Celkově řády působí poněkud kompaktněji, masivně. Dekorace z konce roku 1944-45 jsou řády vyrobeny ze stříbra, ale vlastní práce je již hrubá, není tak elegantní jak vidíme u starých exemplářů. Celkově se podle předložených jednotlivých kusů nechá zhruba určit i rok výroby .
Řád I. stupně má předepsaný rozměr 67 mm a je vyroben z pozlaceného stříbra. Stuha je široká 100 mm, s 12 milimetrovými pruhy, které se nacházejí 9 mm od kraje stuhy. Velkostuha, která je předepsaná pro ženy je široká jen 79 mm .
Hvězda řádu v první třídě má rozměr 76 mm, je vypouklá, vyrobena ze stříbra. Jde o hvězdu, která má podobu vlastního řádu. I zde na zadní straně nacházíme hlavičky nýtků, které drží vlastní klenot na hvězdu položený (viz obrázek ). Ve středu hvězdy je opět nápis (hieroglyfy ) .
Řád ve svém druhém stupni je tvořený pouze hvězdou prvního stupně. Tato hvězda se nosí na pravé straně hrudi. Ve starých japonských knihách či rytinách nacházíme vyobrazení hvězdy bez bílého smaltování. V současné době však již víme, tato vyobrazení jsou chybná .
Klenot řádu III. stupně má rozměr 55 mm. Kříž je opět vyrobený ze zlaceného stříbra, dekorace se nosí na náhrdelní stuze kolem krku .
Klenot IV. stupně má rozměr kříže 46 mm a je opět vyroben ze zlaceného stříbra. Na trojúhelníkové stuze je malá rozetka .
Řádový kříž V. stupně má opět rozměr 46 mm, je vyroben z pozlaceného stříbra, ale vystupující paprsky kříže a zadní strana je již celostříbrná .
Dekorace šestého stupně má rozměr 40 mm a je vyroben ze stříbra. (některé exempláře jsou však zlacené )
Dekorace sedmého stupně má rozměr 37 mm. Paprsky jsou pozlacené, zrcadlo leštěné stříbro .
Dekorace osmého stupně je velmi podobná stupni sedmému, zrcadlo je z leštěného stříbra, střed dekorace je lehce zlacen .
Stuha k řádu III. stupně je široká 37 mm a klenot se nosí jako náhrdelní dekorace .
Dekorace IV. - VIII. stupně se nosí na trojúhelníkové stuze na prsou .
První nepřesné překlady se objevuji v angličtině a řád je zde nazýván i dalšími jmény ( Řád zlatého zrcadla a drahých kamenů ). Poslední stupně dokonce jako zlatá či stříbrná medaile .
V našich evropských podmínkách mezi nejznámější nositelé řádu patří jistě japonský voják, admirál Isoroku Yamamoto ( 1884 – 1943 ). Jako mladý voják se zúčastnil slavné námořní bitvy u Cušimy v roce 1905. Admirál později studoval v USA, kde v letech 1925 -1927 působil jako vojenský atašé.
Byl vynikající námořní stratég, který dbal o rozvoj námořního palubního letectva a modernizaci loďstva. Yamamotu patří mezi důstojníky, kteří vypracovali plán útoku na Pear-Harbor v roce 1941 .
V dubnu roku 1943 Američané dešifrovali japonské šifrovací kódy a svých znalostí využili k potrestání admirála. Yamamoto byl 18. dubna 1943 sestřelen a ve svém letadle zahynul.
Admirál byl mimo jiné nositelem těchto řádu :
Řád Zlatého luňáka I. stupně
Řád Zlatého luňáka II. stupně
Řád Chryzantémy velkokříž
Řád Vycházejícího slunce velkokříž
Velkokříž řádu Německého orla
Rytířský kříž Železného kříže 1939 s dubovou ratolesti a meči
Velkokříž řádu Italské koruny
Mimo těchto několika velkých řádů, byl admirál nositelem celé řady Japonských medailí, dalších řádů a vyznamenání Japonských spojenců .
Literatura :
O.N. Rozanov : Japonsko. Historie ve vyznamenáních. Moskva 2001
František Lobkowicz : Enyklopedie řádu a vyznamenání
POZNÁMKA :
Japonští císařové odvozují ( odvozovali ) svůj božský původ od bohyně Amaterasu
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#328518Verze : 1
Řád posvátného pokladu 1. třídy, etue.




Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368975Verze : 0
MOD
Řád posvátného pokladu 2. třídy, etue.




Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368976Verze : 0
MOD
Řád posvátného pokladu 2. třídy, etue, jiné provedení.




Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368977Verze : 0
MOD
Řád posvátného pokladu 2. třídy, udělovací dekret.




Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368978Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#415117Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#415120Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu 3. třídy
Order of Sacred Treasure 3rd Class
瑞宝中綬章 / ずいほうちゅうじゅしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.12.1895 Samešima, Šigeo
25.11.1896 - Kodama, Tokutaró
27.11.1897 Jamane, Takesuke
01.11.1920 Šióten, Nobutaka
DD.11.1920 Vuchterle, Josef Boris
DD.MM.1923 Janů, Rudolf
DD.MM.1937 Heinkel, Ernst
15.08.1942 Tódžó, Hideki
19.10.1942 Gumprich, Günther
08.03.1943 von Ruckteschell, Hellmuth
DD.MM.19RR Sawaki, Motoo
DD.MM.RRRR Hawkins, Arthur Ray
DD.MM.RRRR Išimoto, Šinroku
DD.MM.RRRR Kondó, Nobutake
DD.MM.RRRR Turner, Richmond Kelly
DD.MM.RRRR Voß, Hans-Erich
MM.DD.RRRR Cudži, Masanobu
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#415122Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu 4. třídy
Order of Sacred Treasure 4th Class
瑞宝小綬章 / ずいほうしょうじゅしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.01.1878 Kodama, Gentaró
29.11.1893 Jamane, Takesuke
30.05.1905 Akijama, Sanejuki
DD.MM.1906 Janin, Pierre-Thiebaut-Charles-Maurice
DD.MM.19RR Išiwara, Kandži
DD.MM.RRRR Ikeda, Sueo
DD.MM.RRRR Jošizawa, Tadao
DD.MM.RRRR Katajama, Šótaró
DD.MM.RRRR Takahaši, Džúzó
DD.MM.RRRR Takeda, Hidenobu
DD.MM.RRRR Ušidžima, Micune
MM.DD.RRRR Dewa, Šigetó
Celkem : 12
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#415123Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu - 6. třída
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626984Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu - 7. třída
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626985Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu - 8. třída
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626986Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu - 6. třída
Order of Sacred Treasure - 6th Class
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626987Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu - 7. třída
Order of Sacred Treasure - 7th Class
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626988Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Posvátného pokladu - 8. třída
Order of Sacred Treasure - 8th Class
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Pace, Peter
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626989Verze : 0
MOD