Main Menu
User Menu

Řád Olgy

Olga - Orden

     
Název:
Name:
Řád Olgy
Název v originále:
Original Name:
Olga Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.06.1871
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard von Klenau: Groser Deutscher Ordens-katalog (Mnichov)
Jörg Nimmergut: Deutsche Orden (Mnichov)


URL : https://www.valka.cz/Rad-Olgy-t103340#413026Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Olgy
Název v originále:
Original Name:
Olga Orden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.06.1871
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
Řádový kříž se stuhou
Klenot:
Badge:
Avers:
Stříbrný kříž zvaný jetelový je ve své jednoduchosti elegantním klenotem. Na střed kříže je položený červeně smaltovaný kříž (ženevský), který je symbolem Mezinárodního Červeného kříže. Ve středním kruhovém štítku jsou spojené iniciály krále a královny "K. O." (Karl a Olga).


Revers:
Zadní strana má ve svém středním medailonu letopočet v dvou řádcích 1870-1871.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard von Klenau: Groser Deutscher Ordens-katalog (Mnichov)
Jörg Nimmergut: Deutsche Orden (Mnichov)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Olgy-t103340#413027Verze : 0
Název
Name
Řád Olgy
Orden of Olga
Olga Orden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1871 Wundt, Theodor von
DD.MM.1872 Hohenlohe-Öhringen, Hugo zu
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Olgy-t103340#674454Verze : 0
MOD
Řád Olgy
Olga-Orden
V roce 1870 se Německo sjednocuje v ekonomicky a vojensky silný stát. Vzpomínka na vítězství nad Napoleonem a nadcházející válka s Francii byla silným impulsem k rozmachu vlasteneckého cítění, které v mnoha případech bylo zárodkem pozdějšího německého nacionalismu.
Würtemberské království stálo pevně po boku Pruska, armáda království měla svůj úkol v tažení z roku 1870-1871, ale i občané království projevovali nadšení a angažovanost ve prospěch své armády v poli nasazené.
Byl to král Carl von Württemberg (Karel 1864-1891), který 27. června 1871 zakládá řád Olgy, který byl určen dámám z vyšší společnosti za charitativní činnost, za zásluhu v péči o raněné a invalidní vojáky, ale i pro muže za tyto zásluhy ve válce i míru. Kříž nelze označit za vyznamenání Červeného kříže, ale svými stanovami a charakterem se blíží podmínkám na takové vyznamenání kladeným. áslužný řád Olgy byl založen v jediné třídě.
Literatura:
Arnhard von Klenau: Groser Deutscher Ordens-katalog (Mnichov)
Jörg Nimmergut: Deutsche Orden (Mnichov)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Olgy-t103340#371852Verze : 1
Řád byl založen králem Karlem I. dne 27.června roku 1871.
Jde o projev vlastenectví a patriotismu a Karel řád věnoval své manželce kněžně Olze Nikolajevně ( 1822-1892), která byla dcerou cara Nikolaje I. Řád byl určen pro dámy z vyšších kruhů za péči a pomoc, kterou věnovali raněným a potřebných vojákům zapojeným ve válce s Francii v roce 1870/71.


Rozměr řádového kříže: 36x36 mm
Váha kříže: 9,27 g
Šířka stuhy : 37 mm
Řád  Olgy - Červený kříž na středu dekorace je připomínka světové společnosti Červeného kříže, který pracoval v období Krymské války v Rusku. Kěžna Olga si osobně tento znak na dekoraci prosadila

Červený kříž na středu dekorace je připomínka světové společnosti Červeného kříže, který pracoval v období Krymské války v Rusku. Kěžna Olga si osobně tento znak na dekoraci prosadila
URL : https://www.valka.cz/Rad-Olgy-t103340#413029Verze : 0