Main Menu
User Menu

Řád Kanady

Order of Canada / Ordre du Canada

     
Název:
Name:
Řád Kanady
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada / Ordre du Canada
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Rytíř Řádu Kanady (C.C.)
Důstojník Řádu Kanady (O.C.)
Člen Řádu Kanady (C.M.)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
www.thecanadianencyclopedia.com
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498096Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Kanady - Rytíř
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada - Companion / Ordre du Canada - Compagnon
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot je vo forme štylizovanej snehovej vločky so 6 hrotmi v bielom emaile.
Na vrchnom hrote je umiestnená St. Edwardova koruna.
U prostred klenotu sa nachádza červený emailový kruh v ktorm sa nachádza zlatým motto -Desiderantes meliorem patriam. Uprostred tohto sa nachádza na bielom emaile červený javorový list.
Klenot je uchytený k náhrdelenj stuhe pomocou zlatého krúžku na vrcholnom hrote.
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Ritiersky stupeň je udelovaný za vysoké zásluhy o Kanadu a humanitu.


Taktiež do tohto stupňa môžu byť menovaní jednotlivci za ich mimoriadny úspech pri výkone svojhej práce.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada

URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498097Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Kanady - Důstojník
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada - Officer / Ordre du Canada - Officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot je vo forme štylizovanej snehovej vločky so 6 hrotmi v bielom emaile.


Na vrchnom hrote je umiestnená St. Edwardova koruna.


U prostred klenotu sa nachádza červený emailový kruh v ktorm sa nachádza zlatým motto -Desiderantes meliorem patriam. Uprostred tohto sa nachádza na bielom emaile zlatý javorový list.


Klenot je uchytený k náhrdelenj stuhe pomocou zlatého krúžku na vrcholnom hrote.


Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
www.thecanadianencyclopedia.com

URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498098Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Kanady - Člen
Název v originále:
Original Name:
Order of Canada - Memeber / Ordre du Canada - Membre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.07.1967
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot je vo forme štylizovanej snehovej vločky so 6 hrotmi v bielom emaile.


Na vrchnom hrote je umiestnená St. Edwardova koruna.


U prostred klenotu sa nachádza červený emailový kruh v ktorm sa nachádza strieborným motto -Desiderantes meliorem patriam.


Uprostred tohto sa nachádza na bielom emaile strieborný javorový list.


Klenot je uchytený k náhrdelenj stuhe pomocou strieborného krúžku na vrcholnom hrote.


Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stužka je biela s červenými okrajmi, pripomínajúca Kanadskú zástavu.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Canada
www.thecanadianencyclopedia.com

URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#498100Verze : 0
MOD
The Order of Canada
Rad Kanady


Zriadený 1967
Udeľuje sa za budovanie krajiny a humanitu.


Je delený iba do troch tried:
Komandér /rad okolo krku mužský a ženský/
Dôstojník /rad okolo krku mužský a ženský/
Rytier /rad na stuhe mužský a ženský/


Stužka je červeno - bielo - červená s miniatúrou kanadského javorového listu v strede s variantov listov čevený, strieborný zlatý /podľa stupňa/.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#156941Verze : 0
Rad Kanady rytier mužská verzia.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#156942Verze : 0
Řád Kanady- The order of Canada


Tento záslužný řád byl založen při stém výročí existence kanadské konfederace , dne 17. dubna 1967. Jeho název je prostý a výstižný.
ŘÁD KANADY.


Nejvyšší představitelkou řádu je královna Alžběta II., kterou formálně zastupuje Generální guvernér Kanady. Guvernér je zároveň kancléřem řádu. Od doby založení řádu k roku 2005 bylo uděleno celkem 5 268 tohoto řádu ve všech stupních. Řád ve svých stanovách nařizuje a určuje, že ve stupni rytíř je možno ročně udělit jen 15 řádu v tomto nejvyšším stupni a přitom všech žijících rytířů řádu nesmí být více jak 165 .


Důstojník řádu může být udělen maximálně 64 občanů Kanady.
Člen řádu Kanady, zde je limit stanoven na počet 164 členů řádu jmenovaných v jednom roce.


Řád má ti stupně a to nevyšší stupeň:
Rytíř řádu Kanady a dále pak Medaili za odvahu a Medaili Za službu.


Řád se uděluje za mimořádné zásluhy a statečnost i za vynikající zásluhy ve státním i občanském či veřejném životě.


Rytíř řádu ( Companion)


Důstojník řádu ( Officer)


Příslušník řádu v nejnižším stupni ( Member)


Popis řádu :


Řádová dekorace je tvořená šestiramennou zlatou a bíle smaltovanou hvězdicí, jejíž ramena jsou tlapatá (rozšiřující se a jsou na koncích zašpičatělé). Střední kruhový štítek na lícové straně je bílý s červeným javorovým listem na středu. Kolem je červené mezikruží s heslem řádu:


DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM – Toužíce po lepší vlasti.


Na zadní straně řádové dekorace je v bílém kruhovém štítku vodorovný nápis CANADA


Na přední, lícové straně je středový štítek převýšen plasticky provedenou a smaltovanou korunou sv. Eduarda.
Dekorace náhrdelní u nižších stupňů je dekorace nošená na průvlečné stuze na prsou, pro ženy je stuha upravena do klasické mašle. Stuha je bílá se širokými červeným okrajovými pruhy.


Stavbou řádového odznaku navazuje tento řád na britské řády a je zde jistá podoba na řádovou hvězdici řádu Sv. Michala a Sv. Jiří.


Poznámka : Poslední stupeň je v našich podmínkách označován jako rytíř , ale možný výklad je "člen řádu " .


Literatura:
H. Taprell Dorling : Ribbons and Nedala
E.C. Joslin: The Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals

Obrázek s oceněním řádu převzat z prodejního katalogu Künker.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kanady-t40732#322996Verze : 0