Main Menu
User Menu
Reklama

Řád Finského lva [1942]

Order of Lion of Finland

Suomen Leijonan ritarikunta

     
Název:
Name:
Řád Finského lva
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. Velkokříž
2. Komandér 1. třídy
3. Komandér
4. Medaile Pro Finlandia (udělovaná umělcům a spisovatelům)
5. Rytíř 1. třídy
6. Rytíř
7. Záslužný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606308Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - suurristi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606310Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - I lk:n komentaja
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606311Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Komandér
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - komentaja
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606312Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Medaile Pro Finlandia
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - Pro Finlandia -mitali
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
https://www.kuenker.de/de/archiv/stueck/57554
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606313Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - I lk:n ritari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606314Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Rytíř
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - ritari
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606315Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Finského lva - Záslužný kříž
Název v originále:
Original Name:
Suomen Leijonan ritarikunta - ansioristi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.09.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
fi.wikipedia.org
www.ritarikunnat.fi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#606316Verze : 0
MOD
Řád Finského lva
Suomen Leijonan
Finlands Finlands orden
Order of theLion of Finland
Orden vom Finnischen Löwen
Řád byl založen 11.09.1942 z rozhodnutí finského státního prezidenta R. Ryti jako vysoké vyznamenání za zásluhy pro občany Finska. Dělil se na skupinu občanskou udělovanou za všeobecné zásluhy a na skupinu vojenskou, určenou jako vysoké vyznamenání za vojenské zásluhy a statečnost. V tomto případě se řád doplňoval meči.
Řád byl určen jako ocenění zásluh na poli cti občanské nebo za přispění k obraně vlasti. Byl určen i k ocenění zásluh cizích státních příslušníků a uděloval se spojencům Finska v 2.světové válce. Nejvíce dekorací v nejnižším stupni smeči obdrželi důstojníci horského sboru generála Eduarda Dietla.
Vlastní návrh řádu zpracoval finský umělec Oskar Pilli. Kříž je bílé smaltován (viz. obrázek). Jde opět o kříž jednoduchého tvaru, který je u všech třech těchto finských řádů téměř stejný. Zde jsou ramena kříže jen mírně rozšířené. Na středovém, červeně smaltovaném štítku, je položena postava heraldického lva finského státního znaku. Zadní strana kříže je opět bíle smaltovaná bez nápisu či letopočtu.
Řádová hvězda je typická pro finské řády. Na střed hvězdy je umístěn červeně smaltovaný kruhový medailon s postavou heraldického finského lva. Řádová hvězda je bez dalšího nápisu.
Řádová hvězda je jednotná pro skupinu občanskou i vojenskou, je temně rudá.
Stupně řádu Finského lva:
Velkokříž s hvězdou
- s meči
- bez mečů
Komander I.třídy s hvězdou
- s meči
- bez mečů
Komander
- s meči
- bez mečů
Dekorace Rytíře I.třídy
- s meči
- bez mečů
Dekorace Rytíře řádu
- s meči
- bez mečů
Poznámka:
Založení tohoto řádu bylo nutnosti neb jen tak bylo možno zabránit inflačnímu udělování řádu Svobody a řádu Bílé růže. Udělovaní především řádu Bílé růže bylo vyhrazené pro vysoké ocenění především cizinců a nejvyšším představitelům Finska. Tato tradice tří vysokých řádů přetrvala až do dnešních dnů. Teprve po válce v padesátých letech je soustava řádů a vyznamenání doplněna o další záslužné kříže a medaile.
Literatura:
Potřebná literatura, její přehled je uložen o článku, který pojednává o finském řádu Bílé růže.
Upravil - 09.07.2009 - slimo
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#318430Verze : 1
Ve statutu bylo jasné určení pro koho je tato třída, tento stupeň určen. Bylo to především za statečnost a zásluhy vojínům a poddůstojníkům finské armády a domobraneckým jednotkám a dalším „ozbrojeným„ občanům Finska. Záslužný kříž byl však využíván i jako poměrně vysoké vyznamenání pro dekorování spojeneckých jednotek, které bojovali společně s Finy jednak na ruské frontě, ale i Laponsku za polárním kruhem. Jde o jednotky generála Eduarda Dietla. Kříž se na prsou vojáků objevuje doplněný meči.
Pro vojáky, ale i úředníky, či příslušníky logistiky, policie i ženské organizace Lotty byl kříž udělován bez mečů.
Záslužný kříž je tvarově i velikosti shodný s posledním řádovým stupněm řádu Finského lva. Na červeně smaltovaný středový medailon je položena postava lva z heraldického znaku Finska. Kříž je vyroben z obecného kovu, je postříbřený a není smaltovaný. Stuha je totožná s řádem, tj. ruděčervená.
Literatura je uvedena v článku,který pojednává o řádu Bílé růže i řádu Svobody.
Zdroj:
Poděkování kolegovi Faleristika za pomoc při zpracování a obrazovou přílohu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#318431Verze : 1
Název
Name
Řád Finského lva - Velkokříž
Order of the Lion of Finland - Grand Cross
Suomen Leijonan ritarikunta - suurristi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Grečko, Andrej Antonovič
DD.MM.RRRR Kekkonen, Urho Kaleva
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688911Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Finského lva - Komandér 1. třídy
Order of the Lion of Finland - 1st Class Commander
Suomen Leijonan ritarikunta - I lk:n komentaja
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Backe, Herbert Ernst
DD.MM.RRRR Puhakka, Olli
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688912Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Finského lva - Komandér
Order of the Lion of Finland - Commander
Suomen Leijonan ritarikunta - komentaja
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Duschene, Alain
DD.MM.RRRR Hanste, Yrjö Johannes
DD.MM.RRRR Kivinen, Timo Pekka
DD.MM.RRRR Puhakka, Olli
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688913Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Finského lva - Medaile Pro Finlandia
Order of the Lion of Finland - Pro Finlandia Medal
Suomen Leijonan ritarikunta - Pro Finlandia -mitali
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688914Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Finského lva - Rytíř 1. třídy
Order of the Lion of Finland - 1st Class Knight
Suomen Leijonan ritarikunta - I lk:n ritari
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688915Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Finského lva - Rytíř
Order of the Lion of Finland - Knight
Suomen Leijonan ritarikunta - ritari
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688916Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Finského lva - Záslužný kříž
Order of the Lion of Finland - Cross of Merit
Suomen Leijonan ritarikunta - ansioristi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Finskeho-lva-1942-t8697#688917Verze : 0
MOD