Main Menu
User Menu

Řád Chula Chom Klao

Order of Chula Chom Klao

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

     
Název:
Name:
Řád Chula Chom Klao
Název v originále:
Original Name:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
panovník
choť
1. třída
rytíř velkostuhy
rytíř velkokříže
2. třída
rytíř velkokomandér
rytíř komandér
3. třída
velkospolečník
společník
mladší společník
4. třída
člen
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629352Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Chula Chom Klao - rytíř velkokříže
Název v originále:
Original Name:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า -
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629355Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Chula Chom Klao - velkokomandér
Název v originále:
Original Name:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629356Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Chula Chom Klao - komandér
Název v originále:
Original Name:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629357Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Chula Chom Klao - společník
Název v originále:
Original Name:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629358Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Chula Chom Klao - člen
Název v originále:
Original Name:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum vzniku:
Date of Establishment:
16.12.1873
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629359Verze : 0
MOD
Řád byl založen králem Ramou V. dne 16. listopadu roku 1873. V počátečním období se členil do tří stupňů.
Tento vysoký královský řád byl určen za všeobecné zásluhy o království a pouze pro poddané Thajského krále. Řád se členil na čtyři skupiny a 8 podskupin. Toto nepřehledné dělení lze těžko vysvětlit a pro naši potřebu uvedeme současné dělení řádů, které má celkem čtyři řádové stupně.
Dnem 1. října roku 1895 má dámská větev řádu svoji vlastní řádovou "velmistryni". Od roku 1917 při udělení vyšších řádových stupňů mohou řádové dámy používat příslušné dvorské (šlechtické) tituly.
Hlavou řádu, tedy nejvyšším pánem se stává " Jeho Veličenstvo král ". Velmistrem řádu je vždy nejstarší princ z královské krve. Řád má svého kancléře a sekretáře a další řádové úředníky.
Nejvyšším, specielní a zcela mimořádným stupněm je nejvyšší rytíř (rytíř velkostuhy)
Řád v tomto stupni lze udělit pouze princům a princeznám královského rodu Chakrí. Řádové insignie tohoto mimořádného a specielního stupně se nosili na řádovém řetězu (colaně) nebo na velkostuze přes levé rameno s klenotem čí řádovým medailonem vpravo. Řádový klenot byl doplněn řádovou hvězdou.
Řádový řetěz je spojením královské šifry a královských štítů a dalších atributů královské moci. Ve středu colany je medailon s třemi bílými slony na kterém je zavěšen řádový klenot. Klenot (medailon) je převýšen velkou královskou korunou a ozdoben palmovými listy.
Řetěz se nosí při slavnostních příležitostech a k uniformě se upevňuje bílými stuhami svázanými do mašle, které se upevňuji k epoletám (nárameníkům) uniformy.
Mezi nositeli tohoto " extra-stupně " jsou jména královských rodin:
- král Dánský Frederik IX.
- král Norský Olav V.
a další hlavy států nejen z řad vysoké šlechty.
Literatura:
František Lobkovicz: Encyklopedie řádů a vyznamenání.
K. Bajers: Thajské řády.
Oficielní královské Thajské stránky: Royal Thai Orders.
Y. Yashnev: Fort Merit - Thailand.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#372279Verze : 1
I. řádový stupeň - rytíři a řádové dámy:
Řádové insignie klenotu jsou totožné s výše popsaným klenotem zvláštního stupně. Řád se nosí na klasické velkostuze, která má nádhernou růžovou barvu. Klenot je doplněný řádovou hvězdou nošenou vpravo.
Řádový řetěz je poněkud jednodušší a postavy slonů nejsou smaltované.
Řádové dámy nosí klenot poněkud menších rozměrů a řád nikdy nesmí nosit na řetězu.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#372336Verze : 1
II. řádová třída - rytíři a řádové dámy velkokomandéra
Tento stupeň si pro lepší pochopení rozdělíme na:
- starší větev
- mladší větev
Starší II. třída:
Insignie II. třídy (velkokomandera) mají dekoraci nošenou jako náhrdelní dekorace a jsou doplněny klasickou řádovou hvězdou. Vzhledově je řád opět podobný výše popsaným řádovým klenotům, ale samotný řád i hvězda jsou menšího rozměru.
Hvězda rytíře řádu v tomto stupni je vyrobena ze stříbra a střední růžový medailon nese královskou šifru (bez briliantů). Kolem tohoto medailonu je opět modré mezikruží s řádovou devizou (v thajštině). Kolem mezikruží je briliantující kruh.
Insignie dámy II. stupně jsou vlastně stejné jako u mužů, ale u řádové dámy se tento stupeň nedoplňuje řádovou hvězdou. Klenot se nosí na klasické růžové dámské stuze složené do podoby mašle. Výnosem krále si tyto dámy od 12. července roku 1917 mohou před své jméno uvádět titul: Than pu ying.
Insignie II. třídy - mladší vydání pro rytíře a řádové dámy:
Klenot se nosí po způsobu komandéra na nákrční růžové stuze. Rozměry klenotu a vlastní podoba jsou identické s popsanými dekoracemi.
Řádové dámy Than pu ying nosí řádový klenot na levé straně (rameno) na růžové, dámské stuze složené do klasické mašle.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#372337Verze : 1
III. řádová třída - rytíři a dámy
Dekorace III. třídy starší vydání:
Insignie rytíře III. třídy jsou stejné jako u rytíře II. třídy. Dekorace se nosí na hedvábné růžové stuze, která je doplněna rozetkou (po vzoru evropských řádu u stupně důstojníka). Vlastní dekorace má poněkud menší rozměr než dekorace rytíře II. třídy.
Řádový klenot dámy tohoto stupně (Khun Ying) se nosí na růžové stuze složené v mašli na rameni, předepsaným způsobem.
Dekorace III. třídy mladší (současné) vydání:
Vlastní řádový klenot je stejný jako dekorace rytíře II. třídy, ale nosí se ve středu hrudi na nákrční stuze. PO vzoru evropských řádu jako komanderský stupeň.
Řádové dámy nosí klenot na dámské stuze.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#372338Verze : 1
IV. řádový stupeň - pro společníky (Companion)
IV. řádový stupeň pro muže (společníci řádu)
Řádová dekorace nejnižšího stupně (společníka) je vyrobena ze stříbra. Ve středu medailonu je poloprofilu portrét panovníka, Thajského krále. V modrém mezikruží je opět řádová deviza. Celý klenot je vložen do věnce a medailon je převýšen velkou královskou korunou "Phra Kieo" se svazkem palmových listů. Řád se nosí na splývavé stuze na levé straně hrudi.
IV. řádový stupeň pro ženy (společnice řádu)
Řádová dekorace tohoto stupně je na rozdíl od mužů vyrobena ze zlaceného stříbra., klenot je převýšená královskou korunou, která je smaltovaná. Řádová dekorace se nosí na typické dámské stuze.
Tento zajímavý a vzácný řád nelze jednoduše objasnit a strukturu řádu vysvětlit do všech detailů. Našim úkolem je pouze pouhé seznámení s řádovým klenotem, který se v našich sbírkách nevyskytuje. Velikost a provedení řádu se v průběhu let nepatrně měnilo, velikost řádu byla menší pro dámy. Nikdy se však nešetřilo na kvalitě provedení na kvalitě a ryzosti stříbra či zlata. Pro každý řádový stupeň je dodnes předepsaný počet rytířů. Dokonce i pro dámy jsou stanoveny počty, které se v Thajské společnosti striktně dodržuji. Řád se vzácně uděluje do dnešních dnů královskou rodinou Chakri, kterou reprezentuje první mezi rovnými, Thajský král.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
Za upřesňující údaje děkujeme.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#372394Verze : 1
Název
Name
Řád Chula Chom Klao - rytíř velkokříže
Order of Chula Chom Klao - Knight (or Dame) Grand Cross
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า -
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
13.10.2016 Vatčirálongkón, Mahá
DD.MM.RRRR Baudouin I., -
DD.MM.RRRR Olaf V., -
DD.MM.RRRR Sukarno, Ahmed
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629360Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Chula Chom Klao - velkokomandér
Order of Chula Chom Klao - Grandcommander
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629361Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Chula Chom Klao - komandér
Order of Chula Chom Klao - Commander
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629362Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Chula Chom Klao - společník
Order of Chula Chom Klao - Companion
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629363Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Chula Chom Klao - člen
Order of Chula Chom Klao - Member
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Chula-Chom-Klao-t30272#629364Verze : 0
MOD