Main Menu
User Menu

Řád Bernarda O'Higginse [1956]

Order of Bernard O'Higgins

Orden de Bernardo O'Higgins

     
Název:
Name:
Řád Bernarda O'Higginse
Název v originále:
Original Name:
Orden de Bernardo O'Higgins
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651102Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bernarda O´Higginse - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651103Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bernarda O´Higginse - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651104Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bernarda O´Higginse - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651105Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bernarda O´Higginse - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651106Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Bernarda O´Higginse - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.04.1956
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651107Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Bernarda O´Higginse - velkokříž
Order of Bernard O´Higgins - Grandcross
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.03.1972 Těreškova, Valentina Vladimirovna
DD.MM.RRRR Pinochet, Augusto
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651108Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Bernarda O´Higginse - velkodůstojník
Order of Bernard O´Higgins - Grandofficer
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1969 Keldyš, Mstislav Vsevolodovič
DD.MM.RRRR Allende, Salvador
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651109Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Bernarda O´Higginse - komandér
Order of Bernard O´Higgins - Commander
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651110Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Bernarda O´Higginse - důstojník
Order of Bernard O´Higgins - officer
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651111Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Bernarda O´Higginse - rytíř
Order of Bernard O´Higgins - Knight
Orden de Bernardo O´Higgins
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Bernarda-O-Higginse-1956-t235535#651112Verze : 0
MOD