Main Menu
User Menu

RUS - S-350 Viťaz (50R6A)

С-350 Витязь (50Р6А)

     
Název:
Name:
S-350 Viťaz
Originální název:
Original Name:
С-350 Витязь
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový komplex středního dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2019-DD.MM.RRRR NPO Almaz, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2019-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2013
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M96
9M96-2
9M96M
9M96E2
9M100
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
50P6 (max. 8, odpalovací zařizení, 10 raket / launcher, 10 missiles)
50P6A (max. 8, odpalovací zařizení, 12 raket / launcher, 12 missiles)
50P6E ((max. 8, odpalovací zařizení, 12 raket, exportní verze / launcher, 1 missiles, export version)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
50K6A (velitelské stanoviště / command post)
50K6E (velitelské stanoviště - exportní verze / command post - export version)
50N6A (max 2, multifunkční rádiolokátor / multifunctional radar)
50N6E (max 2, multifunkční rádiolokátor - exportní verze / multifunctional radar - export version)
92N6 (multifunkčný rádiolokátor / multifunctional radar)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Spoločný vývoj s Južnou Kóreou (KM-SAM)

Kód GRAU: 50R6A (50Р6А)
Zdroje:
Sources:
https://bastion-karpenko.ru/s-350_vityz/
www.militarynews.ru
https://militaryrussia.ru/blog/topic-633.html
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-350-Vitaz-50R6A-t242126#669463Verze : 0
MOD
Dvojica odpaľovacích zariadení 50P6A protilietadlového raketového systému S-350 Viťaz počas vojenskej prehliadky ku Dňu víťazstva 09.05.2019 v Moskve. Ide pravdepodoben o jedny z prvých sériových vozidiel ešte pred ich oficiálnym zaradením do služby, nakoľko prvý oddiel S-350 prevzali ozbrojené sily až 22.12.2019 na polygóne Kapustin Jar. Odpaľovacie zariadenie je integrované na podvozku BAZ-6909, aj keď pôvodné modely predsatavené počas vývoja využívali 4-nápravový podvozok spoločnosti KamAZ. Ďalšie vozidlá systému (veliteľské stanovište, rádiolokátor) využívajú vozidlá BAZ-69092-12).

Photo: Михаил Воскресенский / РИА Новости

RUS - S-350 Viťaz (50R6A) - Odpaľovacie zariadenie 50P6A kompletu S-350

Odpaľovacie zariadenie 50P6A kompletu S-350
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-350-Vitaz-50R6A-t242126#669464Verze : 4
MOD
Prvý oddiel S-350 bol ruskými ozbrojenými silami prevzatý 22.12.2019 na polygóne Kapustin Jar a od februára 2020 prebieha výcvik špecialistov Výcvikovom centre protilietadlových raketových vojsk Vojenskej akadémie protivzdušnej a kozmickej obrany maršála Žukova v Gatčine. Prvá bojová jednotka, ktorá bola PLRK S-350 vyzbrojená je v zostave protilietadlového útvaru Južného vojenského okruhu a oficiálna informácia bola zverejnená 12.05.2021. Podľa neoficiálnych informácií by mal byť v službe jeden oddiel 1721. protilietadlového raketového pluku, ktorý je dislokovaný v Soči a patrí do zostavy 51. divízie PVO 4. armády Vzdušných síl a PVO Južného vojenského okruhu.


Celkom by malo byť do služby v rokoch 2021 zaradených 12 oddielov vyzbrojených PLRK S-350.


Zdroj: vpk.name
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-350-Vitaz-50R6A-t242126#669476Verze : 0
MOD