Main Menu
User Menu

RUS - RChM-4-02 (vozidlo RCHB průzkumu)

RKhM-4-02 / РХМ-4-02

     
Název:
Name:
RChM-4-02
Originální název:
Original Name:
РХМ-4-02
Kategorie:
Category:
vozidlo radiačního, chemického a biologického průzkumu
Výrobce:
Producer:
Zavod Tula, OAO, Tula
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13500 kg
Celková délka:
Overall Length:
7650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2900 mm
Celková výška:
Overall Height:
2315 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
475 mm
Pancéřování:
Armour:
ako BTR-80 (5-9 mm)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
KaMaZ-7403
Výkon:
Power:
194 kW při ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanické, 5 rýchlostí vpred, 1 vzad
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
14 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
-1) m
Nástavba:
Superstructure:
Meracie prístroje integrované na štandartný podvozok BTR-80:
- dozimeter IMD-2NM (ИМД-2НМ),
- dozimeter IMD-23 (ИМД-23),
- signalizátor plynov GSA-14 (ГСА-14),
- poloautomatický detektor chemických látok PGO-11 (ПГО-11),
- chemický preukazník VPChR (ВПХР),
- automatický signalizátor špeciálnych látok ASP-13 (АСП-13),
- súprava prístrojov chemického prieskumu KPChR-3 (КПХР-3),
- zariadenie na odber vzoriek KPO-1 (КПО-1),
- vytyčovacie zariadenie KZO-2 (КЗО-2),
- meteorologický komplet MK-3M (МК-3 М),
- inerciálny navigačný systém TNA-4-4 (ТНА-4-4),
- rádiostanice R-163-05U, R-163-UP (Р-163-05У, Р-163-УП),
- automatizovaný systém spracovania a prenosu údajov YIK-RChB, T-235-1U (УИК-РХБ, Т-235-1У)
Výzbroj:
Armament:
veža s lafetovaným:
- 1 x 14,5mm guľomet KPVT
- 1 x 7,62mm guľomet PKTM
Uživatelské státy:
User States:

?
Poznámka:
Note:
Podľa niektorých zdrojov sa ako podvozok používa verzia BTR-80P, resp. BTR-80RChM (БТР-80П, БТР-80РХМ)


1) plave, 9 km/hod
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A5%D0%9C-4
www.russianarms.ru
https://www.mil.by/ru/forces/special/rhbz/458/8312/
URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-4-02-vozidlo-RCHB-pruzkumu-t192356#554661Verze : 0
MOD
Vozidlo RChM-4-02 je ďalším vývojovým stupňom vozidla RCHB prieskumu RChM-4. Je určené na plnenie úloh radiačného, chemického a biologickéhop prieskumu v automatickom režime s prenosom údajov prostriedkami automatizovaných systémov velenia na nadriadené veliteľské stanovištia. Vozidlo je schopné plniť úlohy vo dne i v noci a za všetkých meteorologických podmienok, vrátane plnenia úloh v kontaminovanom priestoru. Vzhľadom k zachovaniu výzbroje obrnenéhop transportéra je schopné viesť aj bojovú činnosť. Použité prístroje umožňujú zber a spracovanie údajov na mieste aj za pohybu.Zdroj: www.russianarms.ru

RUS - RChM-4-02 (vozidlo RCHB průzkumu) - RChM-4-02

RChM-4-02
URL : https://www.valka.cz/RUS-RChM-4-02-vozidlo-RCHB-pruzkumu-t192356#554666Verze : 0
MOD