Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
MP32M1
Originální název:
Original Name:
МП32М1
Kategorie:
Category:
velitelsko-štábni vozidlo
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AO Radiozavod, Penza
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnosti:
Weights:
KamAZ-43114: 14300 kg
T-815-21NR36 6x6.1R: 18000 kg
Rozměry:
Dimensions:
KamAZ-43114:
- délka: 8170 mm
- šířka: 2550 mm
- výška: 7710 mm (s rozvinutými anténami)
T-815-21NR36 6x6.1R:
- délka: 9800 mm
- šířka: 2700 mm
- výška: 7700 mm (s rozvinutými anténami)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
v závislosti na použitom podvozku
Výkony:
Performance:
v závislosti na použitom podvozku
Další údaje:
Other Data:
Počet pracovísk operátorov: 4
Počet kanálov na prenos údajov: 8
Počet kanálov na hlasovú komunikáciu: 5
Max. diaľka rádiovej komunikácie komunikácie
- do 20 km počas pohybu
- 20-60 km v pásme VKV (na mieste pri rozvinutí antén)
- do 300 km v pásme KV (na mieste pri rozvinutí antén)
Rozvinuti a zvinutie prostriedku: 15/15 min
Doba nepretržitej prevádzky: 48 hodín
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Podvozek:
KamAZ-43114, KamAZ-5350, nebo Tatra T-815-21NR36 6x6.1R
Zdroje:
Sources:
www.penza-radiozavod.ru
https://bastion-opk.ru/mp32m1/
www.arms-expo.ru
missilery.info
URL : https://www.valka.cz/RUS-MP32M1-velitelsko-stabni-vozidlo-t236886#654662Verze : 0
MOD
Veliteľsko-štábne pracovisko MP32M1 (МП32М1) je určené na zabezpečenie velenia raketových a raketometných (stredného a veľkého kalibru) jednotiek, útvarov a zväzkov v rámci automatizovaného, aj neautomatizovaného systému velenia, alebo samostatne. Zber, spracovanie a odovzdávanie informácií je možné na mieste, aj za pohybu v rôznych klimatických podmienkach.

Veliteľsko-štábne pracovisko zabezpečuje pre nadriadený stupeň velenia príjem, spracovanie a odosielanie informácií o polohe, stave a bojovej pripravenosti podriadených prvkov. Súbežne zabezpečuje príjem, spracovanie a odosielanie rozkazov na plnenie palebných úloh pre podriadené prvky. Umožňuje tiež riešiť špeciálne operačno-taktické, výpočtové a informačné úlohy súvisiace s vedením bojovej činnosti. Prebežne spracúva informácie o vlastnej polohe a polohe podriadených súčastí na mieste i za pohybu (vrátane jednotlivých odpaľovacích zariadení na najnižšom stupni velenia) pre optimálne prideľovanie bojových úloh.

V rámci raketových a raketometných jednotiek, útvarov a zväzkov môže byť MP32M1 tabuľkovo zaradené na všetkých stupňoch velenia (bateŕia, oddiel, pluk, brigáda), čo umožńuje efektívne nasadiť automatizované systémy velenia (napr. 9S729M1 Slepok-1). V rámci ASV je možné priamo odosielať údaje o cieľoch na raketometné odpaľovacie zariadenia typu 9A52 a BM-21 (a od nich odvodených modifikácií, vrátane zahraničných), alebo odpaľovacie zariadenia raketových kompletov 8K14 / 9K72, 2K6 Luna / 9K52 Luna-M, 9K79 Točka / 9K79-1 Točka-U a ich modifikacií, pokiaľ sú vybavené príslušnými prvkami ASV.


Veliteľsko štábne vozidlo MP32M1 môže byť integrované na rôzne podvozky v závislosti na požiadavkách zákazníka - napr. KamAZ-43114, KamAZ-5350, ale aj T-815-21NR36 6x6.1R.Zdroj: www.penza-radiozavod.ru
www.autocatalogue.ru
https://unotices.com/page-weapons.php?id=739

RUS - MP32M1 (velitelsko-štábni vozidlo) - MP-32M1 s podvozokom T-815

MP-32M1 s podvozokom T-815
RUS - MP32M1 (velitelsko-štábni vozidlo) - MP32M1 na podvozku KamAZ

MP32M1 na podvozku KamAZ
URL : https://www.valka.cz/RUS-MP32M1-velitelsko-stabni-vozidlo-t236886#654668Verze : 3
MOD