Main Menu
User Menu
Reklama

RUS - LS - Projekt 11711 [Kód NATO: třída Ivan Gren]

Project 11711 (Ivan Gren class)

Проект 11711

     
Název:
Name:
Projekt 11711
Originální název:
Original Name:
Проект 11711
Kategorie:
Category:
výsadková loď
Období výroby:
Production Period:
24.12.2004-DD.MM.RRRR
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Ivan Gren (Иван Грен, 135)
Pjotr Morgunov (Пётр Моргунов, 117)

Ve výstavbe / In contruction
Vladimir Andrejev (Владимир Андреев)
Vasilij Trušin (Василий Трушин)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
Kód NATO: třída Ivan Gren
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
http://russianships.info/boevye/11711.htm
http://bastion-karpenko.ru/11711-ivan-gren/
https://bmpd.livejournal.com/4218276.html
URL : https://www.valka.cz/RUS-LS-Projekt-11711-Kod-NATO-trida-Ivan-Gren-t237969#658079Verze : 0
MOD
Reklama