Main Menu
User Menu

RUS - IMR-2M (ženijní prostředek)

IMR-2M


Ženijní prostředek postavený na bázi středního tanku T-72 určený pro:
- likvidaci a čištění minových polí
- likvidaci a přenos vyvrácených lesních porostů a horninových závalů
- hloubení a skrývku zeminy


V přední části prostředku je instalováno odminovací zařízení KMT-8 schopné čistit prostor před vozidlem při pracovní rychlosti 6 až 12 km/h. Mezi odminovacím zařízením je umístěna dvojitá dozerová radlice, která se v přepravní poloze zvedá nad přední šikmý pancíř. V pracovní poloze se nad pancíř naopak sklápí odminovače KMT-8. Na místě bojové věže se nachází plně otočné, výsuvné rameno, jenž na svém konci může nést dvoustrannou lžíci o objemu 0,2 m3 nebo hák pro jeřábování břemen do hmotnosti 2 000 kg.


Technicko-taktická data
Osádka: 2 muži
Hmotnost: 44 500 kg


Rozměry:
- délka v přepravní poloze: 9 550 mm
- šířka: 3 680 mm
- výška: 3 740 mm
- délka vysunutého ramene: 8 835 mm


Radlice:
- pracovní záběr: 3 500 až 4 350 mm
- zahloubení radlice maximálně do: 450 mm
- pracovní výška: 1 100 mm


Dojezd: 500 km
Rychlost:
- na zpevněných komunikacích: 60 km/h


Brodění: do 1 200 mm
URL : https://www.valka.cz/RUS-IMR-2M-zenijni-prostredek-t13726#50860Verze : 0
MOD
...
RUS - IMR-2M (ženijní prostředek) - (www.nkmz.com)

(www.nkmz.com)
URL : https://www.valka.cz/RUS-IMR-2M-zenijni-prostredek-t13726#50862Verze : 0
MOD
Další exkurze do ruštiny - krátké vysvětlení: IMR je zkratka slov Inženěrnaja Mašina Razgražděnija - tedy ženijní odminovací/odtarasovací stroj, M na konci znamená Moděrnizirovannyj
C'est fini
URL : https://www.valka.cz/RUS-IMR-2M-zenijni-prostredek-t13726#56080Verze : 0