Main Menu
User Menu

RUS - FFG - Projekt 22350 Admiral Gorškov

Project 22350 Admiral Gorshkov

Проект 22350 Адмирал Горшков

     
Název:
Name:
Projekt 22350 Admiral Gorškov
Originální název:
Original Name:
Проект 22350 Адмирал Горшков
Kategorie:
Category:
raketová fregata
Období výroby:
Production Period:
01.02.2006-DD.MM.2027
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
Admiral flota Sovetskogo Sojuza Gorškov (Адмирал флота Советского Союза Горшков, 454)
Admiral flota Kasatonov (Адмирал флота Касатонов, 461)

Rozostavané / under construction:
Admiral Golovko (Адмирал Головко, 417)
Admiral flota Sovetskogo Sojuza Isakov (Адмирал флота Советского Союза Исаков)
Admiral Ameľko (Адмирал Амелько)
Admiral Čičagov (Адмирал Чичагов)
Admiral Jumašev (Адмирал Юмашев)
Admiral Spiridonov (Адмирал Спиридонов)

Plánované / planning:
???
???
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/RUS-FFG-Projekt-22350-Admiral-Gorskov-t238647#659845Verze : 0
MOD
Fregaty projektu 22350 používajú pohon využívajúci kombináciu plynových turbín a vznetového motora (CODAG - Combined diesel and gas). Prvé dve jednotky boli vybavené pohonným ústrojenstvom vyrábaným v kooperácii ruských a ukrajinských výrobcov, pričom kľúčové komponety pohonu - plynová turbína M90F a reduktor RO55 boli finalizované ukrajinskou spoločnosťou Zorja-Mašprojekt.

Dodávky ukrajinských komponentov boli v dôsledku anexie Krymu v roku 2014 zrušené a lodenice a dodávatelia stáli pred zložitou úlohu - na jednej strane zabezpečiť pohon rozostavaných lodí v podmienkach, keď väčšina vhodných dodávateľov z vyspelých štátov bola viazaná embargom na dodávky vojenského materiálu do Ruska a na druhej strane zvoliť taký pohon, ktorého inštalácia čo najmenej zasiahne do navrhnutej konštrukcie plavidla. Nakoniec padlo rozhodnutie vyvinúť ruskú obdobu pohonnej sústavy, nakoľko priamo na výrobe ukrajinských turbín a reduktorov sa podieľal rad ruských spoločností, ktoré vlastnili aj príslušné know-how. Výsledkom vývoja je pohonná jednotka M55R spoločnosti ODK-Saturn, tvorená vznetovým motorom 10D49 (výrobca Kolomenský závod), plynovou turbínou M90FR a reduktorom RO55R (výrobca PAO Zvezda).

Nová pohonná jednotka bola koncom roku 2020 v Severných lodeniciach (Северная верфь) inštalovaná na tretie plavidlo Admiral Golovko, ktorého dokončenie je plánované na koniec roka 2021.


Zdroj: https://sudostroenie.info/novosti/32194.html
URL : https://www.valka.cz/RUS-FFG-Projekt-22350-Admiral-Gorskov-t238647#659849Verze : 1
MOD