Main Menu
User Menu

RUS - Barnaul-T (automatizovaný systém velení PVO)

Barnaul-T

Барнаул-Т

     
Název:
Name:
Barnaul-T
Originální název:
Original Name:
Барнаул-Т
Kategorie:
Category:
automatizovaný systém velení PVO
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2009-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
min. 26
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2008
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
nemá / none
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
nemá / none
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S931-1 (9С931-1), MP-K (brigádni stanoviště)
9S931 (9С931, 9С931-3 ), MP (protiletadlový oddíl, pluk)
9S932-1 (9С932-1, 9С932-2), MRU-B (protiletadlová baterie)
9S933 (9С933) (velitelé čet PPLRK)
9S935 (9С935) (družstvo PPLRK)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
integrované do jednotlivých prvkov
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.arms-expo.ru
https://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=701
roe.ru
URL : https://www.valka.cz/RUS-Barnaul-T-automatizovany-system-veleni-PVO-t217337#609792Verze : 0
MOD
Automatizovaný systém velenia PVO Barnaul-T je určený na podporu velenia prostriedkov vojskovej PVO veľmi krátkeho dosahu (VSHORAD) a krátkeho dosahu (SHORAD) – napr. hybridné komplety 2K22 Tunguska, PLRK 9K330 TOR a jeho modifikácie, 9K33 OSA a jeho modifikácie, Strela-10M3 a jeho modifikácie, 9K38 Igla a ďalšie.

ASV sa skladá z viacerých modulov určených pre prácu na rôznych stupňoch velenia:
- MP (модуль планирования, МП), plánovací modul 9S931 / 9S931-3, resp. jeho kolesová varianta MP-K (МП-К, index 9S931-1). Tieto moduly sú určené pre prácu v zostave veliteľského stanovišťa brigády (primárne MP-K), pluku a oddielu (primárne moduly MP).
- MRU-B (модуль разведки и управления, МРУ-Б), modul prieskumu a velenia 9S932-1 / 9S932-2 je určený pre zabezpečenie velenia protilietadlovej batérie a je vybavený rádiolokátorom 1L122-1. Modul MRU-B je schopný priamo komunikovať s prvkami ASV integrovanými na úrovni čiat mobilných PL prostriedkov (2K22 Tunguska, 9K330 TOR, 9K33 OSA, Strela-10M3).
- PMUO (переносной модуль управления огнём, ПМУО), prenosný modul riadenia paľby 9S933 pre zabezpečenie velenia čaty strelcov prenosných PLRK (napr. 9K38 Igla).
- KSAS (комплекс средств автоматизации отделения стрелков-зенитчиков, КСАС), prostriedky automatizácie družstva protilietadlových strelcov 9S935.

ASV umožňuje prijímať priamo informácie z rádiolokátorov 9S18M, 35N6 (brigádna úroveň), P-18M, P-19M, alebo dátové informácie prostredníctvom spojovacích uzlov R-166, R-166-0,5, MP-1IM.

Barnaul-T je integrovaný na pásovej platforme MT-LBu (9S931, 9S932-1), alebo BTR-MD (9S931-3, 9S932-2), s výnimkou brigádneho prvku velenia MP-K (9S931-1), ktorý využíva podvozok Kamaz 6x6 s prívesom. V roku 2017 bol na výstave Armija 2017 predstavená integrácia MRU-B na pásový podvozok BMP-3, vystavené vozidlo malo rovnaký index ako vozidlo na podvozku MT-LBu (9S932-1).

Zdroj: www.arms-expo.ru
www.russianarms.ru
https://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=701
roe.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/RUS-Barnaul-T-automatizovany-system-veleni-PVO-t217337#609793Verze : 3
MOD