Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
9S936
Originální název:
Original Name:
9С936
Kategorie:
Category:
velitelsko-štabni vozidlo kompletu 9K515 Tornado-S
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR АО Radiozavod ( АО Радиозавод), ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2015
Obsluha:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnosti:
Weights:
16000 kg
Rozměry:
Dimensions:
Délka: 9300 mm
Šířka: 2900 mm
Výška: 3950 mm (8000 mm v bojovej poloohe s vysunutými anténami)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
-
Výkony:
Performance:
Max. rýchlosť: 85 km/hod (30 km/hod v teréne)
Dojazd: 1000 km
Brodivosť: 1,5 m
Další údaje:
Other Data:
Prechod z pochodovej do bojovej polohy: do 15 min
Prechod z bojovej do pochodovej polohy: do 15 min
Napájanie: 380 V
Príkon: 12 kW
Čas nepretržitej prevádzky 48 hodín
Počet pracovných miest: 6 (z toho 4 automatizované)

Prieskumný prostriedok: Orlan-10
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.russianarms.ru
https://missilery.info/missile/tornado-s
http://bastion-karpenko.ru/tornado-s/
URL : https://www.valka.cz/RUS-9S936-velitelske-stanoviste-9K515-Tornado-S-t236843#654561Verze : 0
MOD
Reklama