Main Menu
User Menu

RUS - 55Ž6 Nebo / 55Ž6M Nebo-M (rádiolokátor ďalekého dosahu)

55Ž6 / 55Ж6 je 3D rádiolokátor určený na zistenie a sledovanie vzdušných cieľov. Vyznačuje sa kvalitnou ochranou protui rušeniu a vysokou efektívnosťou. Pracuje v metrovom pásme. Stanica má diaľkový dosah do 600 km (pre cieľ letiaci vo výške 75 000 m), pre ciele s výškou letu do 40 000 m má diaľku zistenia cca 360 km. Stanica je mobilná, celkom je prepravovaná v 7 návesoch.


Zdroj: https://pvo.guns.ru/rtv/nitel/55j6.htm
https://www.museum.nnov.ru/nitel/
URL : https://www.valka.cz/RUS-55Z6-Nebo-55Z6M-Nebo-M-radiolokator-dalekeho-dosahu-t82950#304110Verze : 0
MOD
55Ž6M / 55Ж6М "Небо-М" - anténny systém rádiolokátora na podvozku BAZ-6909-015 (БАЗ-6909-015).Zdroj: www.russianarms.ru
RUS - 55Ž6 Nebo / 55Ž6M Nebo-M (rádiolokátor ďalekého dosahu) - Jeden z anténnych systémov použitých v mobilnej verzii RL systému 55Ž6M

Jeden z anténnych systémov použitých v mobilnej verzii RL systému 55Ž6M
URL : https://www.valka.cz/RUS-55Z6-Nebo-55Z6M-Nebo-M-radiolokator-dalekeho-dosahu-t82950#304108Verze : 0
MOD
RL 55Ž6M sa vyznačuje modularitou - je zostavený zo samostatných rádiolokačných modulov (RLM / РЛМ) pracujúcich v pásme metrových, decimetrových a centimetrových vĺn. Informácie z jednotlivých modulov sú spracovávané v centrálnej jednotke (KU - Kabina Upravljenija) a prostredníctvom systémov ASV distribuované na dalšie využitie.
RUS - 55Ž6 Nebo / 55Ž6M Nebo-M (rádiolokátor ďalekého dosahu) - Rádiolokačné moduly - hore modul decimetrového pásma (RLM-D), dole modul metrového pásma (RLM-M)

Rádiolokačné moduly - hore modul decimetrového pásma (RLM-D), dole modul metrového pásma (RLM-M)
URL : https://www.valka.cz/RUS-55Z6-Nebo-55Z6M-Nebo-M-radiolokator-dalekeho-dosahu-t82950#304112Verze : 0
MOD