Main Menu
User Menu
1L219 „Zoopark-1“


Je prostředkem pro určení postavení dělostřelectva protivníka a řízení vlastní dělostřelecké palby. Systém sleduje a lokalizuje letící projektily, z měření trajektorií řeší diferenciální rovnice pohybu střel. Prostředek zjišťuje účinně polohu a vede přesné údery.
Je umístěn na pásovém podvozku MT-LBu.Dosah: 40 km
Počet cílu: 20
Anténa rozsah: 60 st. v azimutu a 40 st. ve vertikální rovině
Radiolokátor skokově mění frekvenci, což znesnadňuje detekci.


Výroba od roku 1993


Zdroj: Vědeckovýzkumný institut v Tule
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L219-Zoopark-1-delostrelecky-radiolokator-t12981#45291Verze : 0
1L219 Zoopark-1 - prieskumný delostrelecký rádiolokátor umiestnený na podvozku MT-LBu. Do systému ďalej patrí podporné vozidlo 1L30 na podvozku Ural-43203 a príves s elektrickým generátorom ED-30-T230P-1RPM. Rádiolokátor zabezpečuje elektronické zistenie a zameranie delostreleckých prostriedkov protivníka na vzdialenosť až 60 km (podľa typu detekovaných prostriedkov). Rádiolokátor je schopný simultánne sledovať 6 projektilov, ku ktorým je schopný vyrátať ich trajektóriu, miesto odpálenia a miesto dopadu. pozície jednotlivých zsitených palebných batérií môžu byť postúpené na ďalšie spracovanie prostredníctvom dátového prenosu, alebo vytlačené v papierovej podobe.
Rádiolokátor môže pôsobiť aj ako prostriedok na zisťovanie vzdušnej situácie s dosahom do 40 km. Prostriedok je vo výzbroji
OS RF.


Základné takticko-technické údaje 1L219
Podvozok:
MT-LBu
Obsluha:
3
Frekvencia:
pásmo H (6-8 GHz)
Dosah:
15 km (poľné delostrelectvo)
25 km (mínomety)
40 km (raketomety)
60 km (taktické rakety)
Počet sledovaných cieľov:
60-100 cieľov za min / súčasne 6-12 cieľov
Šírka sektoru sledovania:
90°
Doba rozvinutia:
5 min
Príkon:
29 kW
Životnosť:
8 rokov
Výrobca:
Strela, TulaZdroj: Janes Radar and Electronic Warfare Systems 2001
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L219-Zoopark-1-delostrelecky-radiolokator-t12981#283998Verze : 0
MOD
foto
RUS - 1L219 Zoopark-1 (dělostřelecký radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/RUS-1L219-Zoopark-1-delostrelecky-radiolokator-t12981#45298Verze : 0
Foto oskenované z propagačného letáku fy. Rosvooruženije
RUS - 1L219 Zoopark-1 (dělostřelecký radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/RUS-1L219-Zoopark-1-delostrelecky-radiolokator-t12981#216745Verze : 0
Opäť fotka z propagačného letáku
RUS - 1L219 Zoopark-1 (dělostřelecký radiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/RUS-1L219-Zoopark-1-delostrelecky-radiolokator-t12981#216747Verze : 0