Main Menu
User Menu

RUM - výkonnostné odznaky

sapéri a pionieri

Sappeur- und Pionierauszeichnung


Založený 9.9.1893 ako znak na rozoznávanie školených príslušníkov technických jednotiek pod názvom Arbeitsauszeichnung für die Pioniertruppe. Ide o mosadzný kruhový odznak, v strede ktorého sa nachádzajú čakan a skrížené rýle. Tento odznak nosili vybraný vojaci ako znak majstrovstva vo všetkých druhoch zemných a technických prác.
V roku 1906 sa začal odznak vyrábať s čiernym stredom a bol premenovaný na Sappeurauszeichnung.
14.11. 1910 bolo nosenie odznaku rozšírené aj na vojakov, ktorí boli pridelený k technickým jednotkám od iných zborov či služieb. Odznak bol podobný ako Sappeurauszeichnung, pre jednotky honvédov mal však stred červený a bol premenovaný na Pionierauszeichnung für Truppenpioniere. Vojaci, ktorí mali odznak získať museli zložiť teoretickú a praktickú skúšku z vedomostí podľa typu armády u ktorej slúžil. U jednotiek pechoty a Jägertruppen sa preskúšanie zameriavalo na povrchové technické práce, stavby mostov a drobné zručnosti. U jazdy musel preukázať podobnú úroveň zručností a tiež znalosti a zručnosť pri narábaní s trhavinami a rozbuškami.
Okrem vyššie popísaných typov existujú ešte varianty s hladkými okrajmi. Nejde o oficiálne zavedený typ, pravdepodobne je to len varianta výrobcu.


Priemer medaile je 44 mm.


zdroj:
www.austro-hungarian-army.co.uk
môj archív
URL : https://www.valka.cz/RUM-vykonnostne-odznaky-t60457#217993Verze : 0