Main Menu
User Menu

RUM - šabľa vz.1837/38 pre dôstojníkov pechoty

Šabľa vz.1837/38 pre dôstojníkov pechoty
Säbel für österreichischen Infaterieoffiziere Modell 1837/38
Šavle vzor 1837/38 pro důstojníky pěchoty


V tomto prípade nejde oficiálny vzor, ale o úpravu šable vz.1837. Existovali dve oficiálne úpravy, ktoré sa takto označovali:
Úprava 1 spočívala v pridaní záštitného listu (mušle) k pôvodnému košu. Ide o viac rozšírenú úpravu.
Úprava 2 spočívala v pridaní ďalšieho, otočného úponu koša. Táto úprava sa vyskytuje zriedkavejšie.
V ostatných parametroch je táto zbraň zhodná so vzorom 1837.


zdroj:
Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbrane v habsburskej monarchii, Ars-Arm Praha, ISBN 80-902043-4-1
Môj archív
URL : https://www.valka.cz/RUM-sabla-vz-1837-38-pre-dostojnikov-pechoty-t59477#214274Verze : 0