Main Menu
User Menu

RUM - prilba M16 Berndorfer

Berndorfer Stahlhelm

Prilba M16 „Berndorfer“
Berndorfer Stahlhelm
„Paperino“


Prilba vyrábaná firmou Berndorfer Metallenfabrik Artur Krupp A.G. Berndorf, podľa ktorej dostala aj meno. Okrem nej vyrábali túto prilbu aj firmy Gottlieb Brauchbar v Brne, Scholz Mateocz v Maďarsku, viedenská firma Warlachowski, budapeštianska firma Weis Bros a celjskou a lublňanskou firmou Westen.
Celková produkcia v rokoch 1916 – 1917 sa odhaduje na 400 000 ks, jej produkcia sa však ani zďaleka nedala porovnať z dovozom prilieb m17 z Nemecka. Hoci sa tieto prilby tvarovo výrazne odlišovali, používali sa súbežne až do konca 1.svetovej vojny.


Typickým znakom prilby Berndorfer je vetrací otvor na vrchu prilby, ktorý bol krytý okrúhlim kovaním s priemerom cca 2 cm. Tvarovo existovalo viac variant, ktoré však nemali vlastné označenie. Rovnako existovalo aj viac variant vnútorného výpletu helmy. Ten bol upevnený ku korpusu helmy tromi skrutkami. Podbradník bol pripevnený k rámiku výstelky. Prilba sa používala s povrchovým náterom vo farbe Feldbraun (poľná hnedá).
Na prilbu bolo možné upevniť špeciálny čelový pancier (Stirnpanzer).
Po skončení 1.svetovej vojny bola prebratá do výzbroje následníckych armád, napríklad aj armády novovzniknutého Československa, kde bola zavedená po drobnej úprave uchytenia podbradníku.


Zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
http://www.cascoscoleccion.com/austria/austria.htm
www.isonzo-gruppodiricercastorica.it
www.iirp.prv.pl
URL : https://www.valka.cz/RUM-prilba-M16-Berndorfer-t74699#274700Verze : 0
odlišný typ prilby berndorfer podobný viac nemeckej prilbe m16 a r.u. prilbe m17
na spodnom obrázku iný typ vnútornej výstelky prilby


zdroj:
viď vyššie
URL : https://www.valka.cz/RUM-prilba-M16-Berndorfer-t74699#274701Verze : 0
čelový pancier (Stirnpanzer)a spôsob upevnenia na prilbu Berndorfer
URL : https://www.valka.cz/RUM-prilba-M16-Berndorfer-t74699#274702Verze : 0