RUM - kmeňový list / kmeňová kniha

Kmeňový list
Grundbuchblatt


Kmeňový list (Grundbuchblatt) bol súčasťou hlavnej kmeňovej knihy (Hauptgrundbuch), ktorej vedením bola poverená správna komisia pri náhradnom prápore podľa predpisu o vedení stavu v c.k. vojsku (B-9, Vorschrift über die Standesführung im k.k. Heere) z roku 1887. Kmeňové listy boli vedené pre všetky vojenské osoby a kone, včetne koní ťažných a somárov na nosenie nákladu. Podkladom boli výťahy z odvodných protokolov, údaje z osobných vestníkov (Personalverordnungsblatt), výnosy a nariadenia ministerstva vojny a vyšších veliteľstiev, výťahy z matrík a súdnych rozsudkov; pre kone i výpisy z licitačných protokolov. Do kmeňového listu sa zapisovalo menovanie do hodnosti, strata hodnosti, preradenie, preloženie, prepožičanie šľachtického stavu, rádu alebo vyznamenania, zmena mena, náboženského vyznania, domovskej príslušnosti, ako aj zmeny manželského stavu, zväčšenie či zmenšenie rodiny a samozrejme ukončenie služobného pomeru. Pri preložení k inému kmeňovému telesu putovala s vojakom (koňom) aj kópia kmeňového listu.


Tento systém prevzala po páde monarchie bez výrazných zmien aj armáda novovzniknutej Československej republiky a niekolko rokov ho naďalej používala.


Milan Hodík, Pavel Landa: Švejk – fikce a fakta; Naše vojsko s.r.o. Praha 2006, ISBN 80-206-0814-1
URL : https://www.valka.cz/RUM-kmenovy-list-kmenova-kniha-t68092#239411 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více