Main Menu
User Menu

RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15

     
Název:
Name:
Horský kanón vz.15 ráže 7,5 cm
Originální název:
Original Name:
7,5cm Gebirgsgeschütz M.15
Kategorie:
Category:
horský kanón
Výrobce:
Producer:
Škodovy závody, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1915-DD.MM.1918
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2000
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Obsluha:
Crew:
7
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
615 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
620 kg
Ráže:
Calibre:
75 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1155 mm
Celková délka:
Overall Length:
7050 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1118 mm
Celková výška:
Overall Height:
1285 mm
Náměr:
Elevation:
-9 +50 °
Odměr:
Traverse:
3,5 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
- km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
Ostrý časovací granát vz.14
Ostrý granátšrapnel vz.15
Ostrá nábojka vz.15
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
8250 m -
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
6-8 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
349 m/s -
Uživatelské státy:
User States:
/
/
/

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Karlický – Československé dělostřelecké zbraně
Jiří Janoušek – Československé dělostřelectvo 1918 – 1939
Vladimír Francev, Charles K Kliment – Československá obrněná vozidla
Chris Chant – Dělostřelectvo
Jiří Fidler, Václav Sluka – Encyklopedie branné moci Republiky československé
VHA Praha Fond Předpisy Čs. a Slov. 1918 – 1939 :
D – IV – 1 Dělostřelecká nauka pro 7,5 cm horský kanon vz.15
D – XII – 1b Výstroj horského dělostřelectva 7,5 cm kanon vz. 15
D – II – 2a Cvičební řád pro 7.5 cm horský kanon vz.15
D – XII – 5a Tabulky střelby pro 7,5 cm horský kanon vz. 15
URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#534988Verze : 0
MOD
Německé označení: 7,5 cm Gebk 15nebo 259(j)
Ráže : 75mm
Délka hlavně: L/15,4 (1155mm)
Váha: 613 kg
Elevace/deprese: +50°/–7°
Úsťová rychlost : 349m/s
Dostřel : 8 250m
Rychlost palby: 6-8 ran/min.
Výrobce : Škoda Plzeň
Jedno z nejrozšířenějších a nejlepších horských děl v Evropě. Zavedeno v roce 1915, po WWI ve službě v Rakousku, Bulharsku, ČSR, Maďarsku, Turecku a dalších zemích. Itálie využívala ukořistěná děla a další která získala v rámci reparací. Po okupaci užito německou armádou.
V roce 1928 v Jugoslávii zavedena mírně zmodernizovaná verze, jako vzor 28. Ve WWII užíván mnoha armádami, kromě Wehrmachtu také Italové, Slováci Rumuni a Chorvaté. italové je dostali po WWI v rámci reparací a používali je jako "Obice Skoda da 75/13" i za WWII
Fotky jsou z muzea ve Vídni
RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#40121Verze : 1
foto
RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#127298Verze : 0
Horský kanón vz.15 ráže 7,5 cm


Zbraň systému Škoda s vodorovným klínovým závěrem, vyráběná v letech 1915-1919 Škodovými závody, akciovou společností v Plzni (označení 7,5cm Gebirgsgeschütz M.15) a v letech 1921-1924 Akciovou společností, dříve Škodovými závody Plzeň, přičemž válečná produkce dala přes 2 000 kanónů a poválečná dalších cca 500 kusů.
Zbraň byla tvořena šesti přepravními komponenty, hlavní se závěrem, kolébkou, štítem, lafetou a koly. Ocelová hlaveň byla plášťové konstrukce, ukládala se do kolébky s kapalinovou brzdou a zpruhovým vratníkem, která byla spolu se štítem a nápravou se dvěma dřevěnými paprskovými koly umístěna na chobotové lafetě.
Kanón se dopravoval buď rozložený na šesti soumarech nebo tažený dvěma koňmi v tandemu.
Ke střelbě byl využíván časovací granát vz. 14, časovací granát vz. 14/23, časovací granát vz. 35, granátošrapnel vz. 15, granátošrapnel vz. 15/23, nárazový granát vz. 35 a šrapnel vz. 35.
Domácí zákazník převzal téměř 240 kusů kanónů, v různých modifikacích byl exportován do Afghánského království, Jugoslávského království, Kolumbijské republiky a Rumunského království.
Na podzim 1938 se více než 230 kanónů nacházelo ve výzbroji Dělostřeleckého pluku 201, improvizovaně byly využit u stavebně dokončených a nevyzbrojených dělostřeleckých srubů, kromě toho byly užívány jako lodní kanóny a jako výzbroj některých obrněných vlaků.
Od léta 1939 měl být postupně zaměňován za horský kanón vz. 39 ráže 7,5 cm.Takticko-technická data
hmotnost přepravní – 620 kg, hmotnost bojová – 617 kg, ráže – 75 mm, počet drážek – 30, délka hlavně – 1,16 m (15,5 ráží), náměr – -9° až +50, odměr – ± 3,5°, hmotnost náboje – 6,50 kg, úsťová rychlost – 350 m/s, maximální dostřel – 7 000 m, kadence – 8 ran za minutu.


Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#175401Verze : 0
MOD
...
RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#193714Verze : 0
perovka (archiv autora)
RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#194162Verze : 0
ještě jeden obrázek z památníku na Monte Pianu v Dolomitech v Itálii - kupodivu stojí v italském památníku a ne v rakouském...nápis na hlavňovém bloku je skoda pilzen, ale koukám v detailech se liší....teda pokud to není exportní model pro itálii....
RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#236569Verze : 0
Gebirgskanone M.15
v Athénském Válečném muzeu – Athens War Museum, Řecko


Zdroj:
Vlastní archiv
RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


RUM - 7,5 cm Gebirgsgeschütz M.15 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-7-5-cm-Gebirgsgeschuetz-M-15-t12242#387890Verze : 0