Main Menu
User Menu

RDS-1 (Joe-1)

RDS-1 (Kódové označenie v USA Joe-1) - prvá Sovietska nukleárna zbraň s ktorou bol vykonaný pokusný jadrový výbuch.


Test: Prvý úsvit (Первая молния, First Lightning/"Joe-1")
Čas: 29. august 1949, 07,00 hod miestneho času
Miesto: Semipalatinsk, Kazachstan
Podmienky testu: nukleárna bomba umiestnená nad terénom, na veži
Mohutnosť: 22 Kt


Prvý Sovietsky jadrový výbuch, označený ako "Prvý blesk" ("First Lightning", Первая молния) bol vykonaný plutóniovou bombou označovanou RDS-1. Označenie RDS-1 je dodnes predmetom dohadov - jeden výklad označenia znamená Stalinov raketový motor ("Реактивный двигатель Сталина"), iný výklad je "Rusko spraví samo" (Россия делает сама, jadrovú bombu).


Bližší pohľad na Sovietsky jadrový program a špeciálne na prvý pokusný jadrový výbuch naznačuje, že Sovietsky zväz nemal na úplný vývoj vlastnej jadrovej zbrane dostatok času a Sovietsky vedci s pomocou agentov Sovietskej tajnej služby v podstate okopírovali Americký design jadrovej bomby "Gadget" a "Fat Man" (zhodená na Nagasaki).
URL : https://www.valka.cz/RDS-1-Joe-1-t41726#163401Verze : 0
MOD
Joe-1 - prvý Sovietsky pokusný jadrový výbuch
RDS-1 (Joe-1) - RDS-1 (Joe-1) - prvý Sovietsky pokusný jadrový výbuch

RDS-1 (Joe-1) - prvý Sovietsky pokusný jadrový výbuch
URL : https://www.valka.cz/RDS-1-Joe-1-t41726#163402Verze : 0
MOD
RDS-1 - múzeum jadrových zbraní, Rusko
RDS-1 (Joe-1) - RDS-1

RDS-1
URL : https://www.valka.cz/RDS-1-Joe-1-t41726#163404Verze : 0
MOD
Moskovské polytechnické múzeum
fotografia: Pafka
so súhlasom www.lietadla.com
URL : https://www.valka.cz/RDS-1-Joe-1-t41726#377506Verze : 0
MOD