Main Menu
User Menu

R-U hodnosti pěchoty před a za I. světové války

Diskuse
Dobrý den, jako naprostý laik se obracím na vás odborníky s prosbou o určení hodností (Charge) mého prastrýce. Našla jsem je na kmenovém listě a výřez s hodnostmi přikládám do přílohy (doufám, že se připojí).


Prastrýc se narodil r. 1879, byl odvodový ročník 1901, měl obecnou školu a byl řezníkem.


Po celý výcvik a při následných cvičeních byl zařazen k: Landwehrinfanterieregiment „Leitmeritz“ Nr. 9; Zeměbranecký pěší pluk č. 9 a hodnost se mu nezměnila. Hodnost je na obrázku jako první.
Zkratku čtu jako: Ers. Res.


Odveden byl hned 28. 7. 1914, a to k: k. k. Landsturm Infanterieregiment Nr. 30; 30. domobranecký pěší pluk. Hodnost je na obrázku jako druhá.
Zkratku čtu jako: Ljt. Ers. Res. Inft.


S pomocí jednoho kolegy genealoga a s pomocí hodností z wikipedie jsme dospěli k tomu, že zkratky by se mohly plnými slovy rozepsat takto:


Ers. Res. = Ersatz Reserve - "náhradní (nebo záložní) rezerva (nebo záloha)"


Ljt. Ers. Res. Inft. = Leutnant Erste Reserve Infanterist - "poručík náhradní (nebo záložní) rezerva (nebo záloha) vojín" nebo: "poručík náhradní (nebo záložní) rezerva (nebo záloha) pěchoty"


Na důstojníka ale prastrýc neměl na kmenovém listě zapsanou žádnou školu/výcvik.


Poradíte mi, prosím, o jaké přesně hodnosti šlo a jak se správně psaly?


Děkuji předem.
URL : https://www.valka.cz/R-U-hodnosti-pechoty-pred-a-za-I-svetove-valky-t209685#592429Verze : 0
Řekl bych spíše Lst Ers Res Inft čili Landsturm Ersatz Reserve Infanterist. Ostatně k domobraneckému pluku ho povolali. Tedy pěšák (vojín) náhradní zálohy domobrany.
URL : https://www.valka.cz/R-U-hodnosti-pechoty-pred-a-za-I-svetove-valky-t209685#592438Verze : 0
MOD
To bude ono. Raději to ještě nechám zkouknout čtenářům, protože "s" je v "Lst" jiné než v ostatních zkratkách, ale bude to ono.


Moc děkuji!
URL : https://www.valka.cz/R-U-hodnosti-pechoty-pred-a-za-I-svetove-valky-t209685#592439Verze : 0