Quade, Erich

     
Příjmení:
Surname:
Quade Quade
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Quade
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.05.1883 Görken /
12.05.1883 Görken /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.09.1959 Göttingen /
08.09.1959 Göttingen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Vysokej leteckej školy letectva v Berlíne Commander of the Higher Luftwaffe-School Berlin
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Quade-Erich-t125168#425267 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Quade Quade
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Quade
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.04.1904 praporčík
27.01.1905 poručík
27.01.1914 nadporučík
18.04.1915 kapitán
01.02.1926 major
01.04.1930 podplukovník
01.02.1933 plukovník
01.01.1935 plukovník (Luftwaffe)
01.04.1936 generálmajor
01.03.1938 generálporučík
01.09.1940 generál letectva
24.04.1904 Fähnrich
27.01.1905 Leutnant
27.01.1914 Oberleutnant
18.04.1915 Hauptmann
01.02.1926 Major
01.04.1930 Oberstleutnant
01.02.1933 Oberst
DD.MM.RRRR Oberst (Luftwaffe)
01.04.1936 Generalmajor
01.03.1938 Generalleutnant
01.09.1940 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Quade-Erich-t125168#425268 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více