Main Menu
User Menu
Reklama

Pz.Kpfw. V Panther II

     
Název:
Name:
Panther II
Originální název:
Original Name:
Panther II
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.09.1943 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg /
Období výroby:
Production Period:
DD.01.1943-DD.09.1943
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp (len podvozok)/prototype (only chassis)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
cca 52500 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
? mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
? mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
540 mm
Šířka pásu:
Track Width:
660 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 100 mm
dolný čelný pancier - 60 mm
boky - 60 mm
zadok - 40 mm
strop - 40 mm
dno - 16-30 mm


Veža:
štít kanóna - 150 mm
čelo - 150 mm
boky/zadok - 60 mm
strop - 30 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3)
Výkon:
Power:
514,8 kW při 3000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF AK 7-200 (7+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
cca 55 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,45 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,9 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 42 L/70
(82 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
1x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm v korbe
1x koaxiálny guľomet MG 42 kalibru 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Tracks:
Dvojdielne Kgs ?/660/300 (44 + 44 článkov v jednom páse)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.5-4 Panzerkampfwagen Panther II and Panther Ausfruehnung F, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-2-2
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#423333Verze : 0
MOD
Pôvodné plány na nástupcu Pz.Kpfw.V "Panther", t.j. Panther II vznikli už na začiatku roku 1943, kedy sa uvažovalo o adekvátnej odozve na nové sovietské tanky. Jedinou zmenou malo byť silnejšie pancierovanie a modifikácia štítu kanóna (schmale Blendenausführung).


čelný pancier korby - 100mm (80mm Panther I)
boky korby - 60mm (40mm Panther I)
čelo veže - 100mm (80mm Panther I)
boky veže - 60mm (45mm Panther I)


So žiadnými inými zmenami sa nerátalo. Pôvodná výzbroj Panthera (75mm kanón Kw.K.42 L/70) mala tvoriť výzbroj i Panthera II.


V 2/1943 bolo po rokovaní WaPrüf 6 s firmami M.A.N. a Henschel rozhodnuté o štandardizovaní istých súčastí tanku Panther II a Tiger II. Mali mať rovnaké pojazdové celokovové kolesá a Panther II mal používať ako bojové pásy, prepravné pásy tanku Tiger II. Mal mať zjednodušené torzné pérovanie (jedna torzná tyč na koleso), iné rozloženie pojazdových kolies atď.1.11.1943 vydalo WaPrüf 6 nové špecifikácie týkajúce sa hrúbky panciera nového Panthera II.


-strecha veže 30mm (16mm Panther I)
-čelo veže 120mm (100mm Panther I)
-boky veže 60mm (45mm Panther I)
-zadok veže 60mm (45mm Panther I)
-štít kanóna 150mm (100mm Panther I)
-strecha korby 30mm (16mm Panther I)
-čelo korby 100mm (80mm Panther I)
-horný a dolný bok korby 60mm (40mm Panther I)O prvotných plánoch na novú vežu pre Panther II sa medzi historikmi viedli spory. Pán Spielberger zastával názor, že sa mala použiť upravená veža Schmallturm z Panther F prezbrojená 88mm kanónom Kw.K. 43 L/71 (mám dojem, že v neskoršom období toto tvrdenie zrevidoval). Jentzove novšie poznatky hovoria o použití mierne upravenej klasickej veže z Panthera G. Návrh veže reprezentuje výkres firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 datovaný k 7.11.1943 zobrazujúci uchytenie guľometu MG 42 vo veži pre Panther II s úzkym štítom kanóna (schmalle Blendenausführung). Nárvh takéhoto štítu mal zabrániť strelám odrážaniu sa do priestoru medzi čelom veže a stropu korby. Nákres pravdepodobnej podoby veže pre Panther II priložený nižšie využíva tvar štítu zachytený na výkrese H-Sk 88517 firmy Rheinmetall z 1.3.1944. Jednalo sa o jeden z evolučných návrhov budúcej Schmalturm.
Rozdielnosť tvrdení je i v hrúbke zadného panciera korby. Jentz tvrdí, že mal byť použitý pancier o hrúbke 40mm, Spielberger tvrdil, že malo ísť o 60mm pancier.
Pôvodne sa plánovalo, že sa výroba modernizovaného Panthera II začne k 9/1943 bez potreby výroby prototypov (ak by bol tento plán naplnený, tak by neboli realizované neskoršie verzie Ausf.G/F). Neskôr bol plánovaný termín započatia výroby preložený na koniec roku 1944, resp. na začiatok roka 1945. Rozbeh výroby sa plánoval v nových továrňach Werk Falkensee a Nibelungenwerk. Zahájenie sériovej výroby bolo neustále presúvané na neskorší termín, až sa nakoniec neuskutočnilo. Nové továrne, ktoré po dokončení mali produkovať Panther II nakoniec vyrábali Panther I. Objednané boli dve prototypy Panthera II, no dokončený bola len jedna platforma bez veže. Plánované zmeny podvozkovej časti sa testovali i na prototype Panthera V1.


Prototyp bol po skončení vojny v Európe odoslaný do Aberdeen Proving Ground. Neskôr prešiel jazdnými testami v Detroide a opäť skončil v Aberdeene. Tu dostal vežu z Panther Ausf.G (Fgst.Nr.121455). Tento hybrid, ktorý približne vystihuje plánovanú podobu sériových strojov sa do dnešných dní zachoval v Pattonovom múzeu vo Fort Knox, kde bol pred pár rokmi zrekonštruovaný do pojazdového stavu. Platforma má na prednom pancieri napísané sériové číslo Fgst.Nr.120417.Panther II a 8,8cm kanón


Populárne vyobrazenie Panthera II s vežou Schmalturm s 8,8cm Kw.K. 43 L/71 je zavádzajúce a zdrojom tohoto tvrdenia sú publikačné práce pána Spielbergera. Tieto tvrdenia však vyvracia ďalší renomovaný historik Tom Jentz. Vzhľadom na obdobie, kedy bol projekt Panther II realizovaný a zastavený neboli ešte k dispozícii ani návrhy samotnej veže Schmalturm.
Na projekte upravenej veže Schmalturm v skoršom období pracovala firma Krupp. Vytvorená bola predbežná výkresová dokumentácia datovaná k 18.10.1944. Projekčnú podobu zobrazoval výkres s označením Hln-130. S týmto návrhom firma 4.12.1944 vyhrala kontrakt na ďalší vývoj a výrobu veže. Vývojári tvrdili, že lafetácia 8,8 cm kanóna je s minimálnymi úpravami možná i do stávajúcej veže Schmalturm, no s tým, že sa kvôli vratnému mechanizmu kanóna musí vytvoriť priestor v zadnej časti veže, resp. čap, na ktorom sa mal kanón vertikálne otáčať (námer) mal posunúť o 350 mm dopredu. Táto úprava bola potrebná pre vytvorenie dostatočného priestoru pre nabíjanie zbrane. Podobu takto modifikovaného Panthera zobrazoval náčrt firmy Krupp na výkrese Hln-E142 zo dňa 17.11.1944.
Na stretnutí Entwicklungskommission Panzer z 23.1.1945 podal zástupca WaPrüf 6 hlásenie o návrhu firmy Daimler Benz. Pre úspešnú lafetáciu 88 mm kanóna návrh rátal s o 100 mm väčším priemerom uloženia veže, než sa používal u štandardného Panthera (1750 mm namiesto pôvodných 1650 mm). Zásobu munície pre kanón malo tvoriť 56 nábojov, hmotnosť veže mala stúpnuť o jednu tonu. V tomto čase už bola vyrobená drevená maketa veže.
20.2.1945 sa konalo stretnutie zástupcov armády a výrobcov, kde sa mali porovnať predložené návrhy. Ocenená bola jednoduchosť projektu firmy Krupp, ktorý riešil rýchlu modifikáciu už vyprojektovanej veže Schmalturm. Následne Waprüf 6 poveril firmu Krupp zodpovednosťou za výrobu zbrane a firmu Daimler Benz za výrobu veže.
27.2.1945 boli predložené konečné špecifikácie na nový vežový komplet (vrátane kompletného prístrojového vybavenia zahrnujúceho nový stereoskopický diaľkomer a stabilizovaný strelecký zameriavač S.Z.F.2 alebo S.F.Z.3). Bol objednaný prototyp z nepancierovanej ocele. Zaujímavosťu bolo to, že drevená maketa mala zadný pancier kolmý, kdežto prototyp mal mať tento plát šikmý.
8.3.1945 bola firma Krupp požiadaná o vypracovanie podoby štítu kanóna (obdoba Topfblende) do 12.3.1945.
Na porade s Generalinspekteur der Panzertruppen zo 14.3.1945 boli upresnené niektoré detaily. Vo veži sa mala nachádzať pohotovostná zásoba 15 nábojov do kanóna, zvyšných 50-54 nábojov malo byť uložených v korbe. Na žiadosť Generalinspekteur der Panzertruppen mal byť vyrobený prototypový stroj, Panther s modifikovanou korbou (zväčšený obežný priemer) a vežou z nepancierovanej ocele. Plánované dokončenie prototypu Panthera s takouto vežou bolo k začiatku 6/1945 a plánovaná sériová výroba sa mala začať v poslednom štvrťroku 1945. Plány počítali i s tým, že dovtedy vyrobené stroje Panther mali byť spätne upravené do podoby stroja s 8,8cm kanónom. Podľa hlásenia ministra priemyslu Alberta Speera Adolfovi Hitlerovi mal byť tento prototyp prezentovaný v polovici 4/1945 na prezentácii nových zbraní. Povojnové vyšetrovanie však ukázalo, že jediné čo bolo 12.12.1944 dokončené, bola drevená maketa veže vo firme Daimler Benz. Tá sa dočkala konca vojny a evidovaná bola v továrni Daimler Benz ešte v 8/1945. Jej ďalšie osudy sú neznáme.
Eventuálna sériová podoba veže Schmalturm s 8,8cm kanónom sa v budúcnosti mala uplatniť u verzie Panthera F, resp. sa ňou mali prezbrojiť preživšie predchádzajúce verzie Panthera.


Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzer Tracts no.5-4 Panzerkampfwagen Panther II and Panther Ausfruehnung F, rok vydania 2006, ISBN: 0-9771643-2-2
www.geocities.com
https://www.panzerworld.net/panther.html

Pz.Kpfw. V Panther II - Predpokladaná podoba Panthera II podľa pána Jentza. Výkres firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 datovaný k 7.11.1943.

Predpokladaná podoba Panthera II podľa pána Jentza. Výkres firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 datovaný k 7.11.1943.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#151537Verze : 5
MOD
Zaujímavosti konštrukcie prototypu:


Hnacie koleso na pravej strane je pôvodného návrhu, na ľavej strane je modifikované ozubenie.
Vonkajšie a vnútorné pojazdové kolesá sú tiež rozdielne. Oceľové výlisky vonkajších kolies sú v strednom rade spájané skrutkami v iných vzdialenostiach, než na je to pri vnútorných kolesách.
Prototyp mal namontované ťažné zariadenie priskrutkované o dno a zadné pancierovanie.
Prototyp nemal pancierový plát nad miestami vodiča a rádiooperátora/strelca, no pravdepodobne mal byť rovnaký ako pri Pantheroch D/A. Rovnaké mali byť i poklopy vodiča a operátora. Vodič a operátor mali k dispozícii obdobné otočné periskopy aké boli montované na Pantherovi verzie G. Sklon pancierov korby bol mierne odlišný, preto i celkové rozmery korby boli oproti verziám Panther D/A/G rozdielne.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#25170Verze : 0
MOD
Panther Fgst.Nr. V1 z roku 1944 s modifikovaným podvozkom pre budúci Panther II pri skúškach vo firme MAN ? Má nasadené prepravné pásy Tigera II (budúce bojové pásy pre Panther II).


W.J. Spielberger - Panther and its variants

Pz.Kpfw. V Panther II -


Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#76188Verze : 1
MOD
Panther II ve Fort Knoxu:
Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#160685Verze : 0
Vážení,
v listopadu 2015 zveřejnili fandové z Patton Museum of Armor and Cavalry vzhled rekonstruovaného prototypu Panther II. Z prototypu byla sňata zátěž, která nahrazovala hmotnost věže a byla vyňata původní pohonná jednotka. Tuto přestavbu provedly dílny Aberdeen Proving Grounds někdy po roce 1946. Od té doby je vozidlo vybaveno věží a motorem z tanku Pz.Kpfw.V Ausf. G.
O rozsahu poslední rekonstrukce se můžete přesvědčit sami na níže zveřejněných fotografiích. Panther II je nyní umístěn v National Armor and Cavalry Museum, Fort Benning, Georgia, USA.


preservedtanks.com
www.armorjournal.com

Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
Pz.Kpfw. V Panther II - Autor fotografie Rob Cogan.

Autor fotografie Rob Cogan.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#562749Verze : 1
MOD
www.ebay.de
www.facebook.com

Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#564835Verze : 1
MOD
RH 8/2513K obsahuje výkresový návrh veže firmy Rheinmetall-Borsig H-Sk A 86176 Turm Panther 2 (schmale Blendenausführung) datovaný k 7.11.1943 zobrazujúci uchytenie guľometu MG 42 vo veži pre Panther II s úzkym štítom kanóna (schmalle Blendenausführung).


www.bundesarchiv.de
www.facebook.com

Pz.Kpfw. V Panther II -


Pz.Kpfw. V Panther II -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Panther-II-t1123#684140Verze : 0
MOD