Main Menu
User Menu

Pz.Kpfw.-Turm III auf Holzsockel

WaPrüf Fest IV vypracovalo dvojicu výkresov znázorňujúcich montáž veže z nemeckého tanku Pz.Kpfw.III na drevených základniach. Výkres č.826 "Holzsockel f.Pz.Kpfw.-Turm III" z 24.1.1945 a výkres č.844 "Fundament für Holzsockel für Pz.Kpfw.-Turm III (Schnelleinbau)" z 29.1.1945. Drevená platforma sa skladala z dvoch častí. Horná (Holzsockel) bola pravdepodobne z hranolov rozmeru 85 mm x 140 mm. Dolná časť (Fundament) bola vytvorená z guľatiny priemeru cca 300 mm, ktorá bola otesaná do štvorcového tvaru rozmeru 250 mm x 250 mm. Hranoly mali na koncoch 60 mm zahĺbenia, do ktorých zapadali jednotlivé hranoly. Vytvorilo sa tým akýsi zámkový spoj. Na hornej časti platformy bola uložená veža i s pancierovým plátom tvoriaci otočnú základňu veže. Osemboká pancierová základňa bola k hranolom priskrutkovaná. Vstup do bunkra bol v zadnej časti drevenej platformy. Východ bol situovaný do priestoru zákopu. V pravej časti drevenej platformy bol vytvorený žľab, cez ktorý sa vyhadzovali prázdne nábojnice. Pre ne bola vykopaná samostatná jama (2 m x 1 m x 1,6 m).
Testovací prototyp veže Pz.Kpfw.III vyzbrojenou 7,5 cm kanónom L/24 umiestnenej v Hillerslebene je pravdepodobne uložený na práve takejto drevenej základni.
9.3.1945 bolo 11 veží s 7,5 cm kanónom L/24 a jedna veža s 5 cm kanónom L/42, doplnené ďalšími 10 vežami so 7,5 cm kanónom L/24 odoslané do Bruck a.d. Leitha. Sedem veží s 5 cm kanónom L/42 boli 28.3.1945 odoslané do Reisa/E. V hlásení z 9.4.1945 však je uvedené, že žiadna z týchto veží nedorazila ani do Reisa/E, ani do Bruck a.d. Leitha, preto nemohli byť ani namontované do bojových pozícií. Celý projekt tak zostal len pri prototypoch v Hillerslebene.
Okrem tejto verzie lafetácie veže na platformu z drevených hranolov existoval i návrh na lafetáciu na strope železobetónového bunkra (Pz.Kpfw.-Turm III (Bauform 245)).


*zdroj:
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Staende mit Pz.Kpfw.Tuermen (Panzer Turrets on Concrete and Wood Stands) Pz.Kpfw.-I to F.Pz.D.T.4814, Panzer Tracts No.21-1, rok vydania 2004, ISBN: 0-9744862-6-4
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Turm-III-auf-Holzsockel-t192390#554710Verze : 0
MOD