Pz.Kpfw. Maus

Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205
     
Název:
Name:
Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205 Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205
Originální název:
Original Name:
Panzerkampfwagen Maus Porsche Typ 205
Kategorie:
Category:
supertěžký tank superheavy tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Altmärkische Kettenwerke GmbH, Berlin /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
188000 kg 414469 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
10085 mm 33 ft 1 in
Délka korby:
Hull Length:
9034 mm 29 ft 7 ⅝ in
Celková šířka:
Overall Width:
3700 mm 12 ft 1 ⅝ in
Celková výška:
Overall Height:
3649 mm 11 ft 11 ⅝ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
570 mm 1 ft 10 ½ in
Šířka pásu:
Track Width:
1100 mm 3 ft 7 ¼ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,14 MPa 20.31 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba (mm/°):
čelo - 200/35-55
boky - 180/0
zadok - 150/30-37
strop - 50-100/90

Veža :
čelo - 240/rádius
boky - 200/30
zadok - 200/15
strop - 60/90
Hull (mm/°):
front - 200/35-55
sides - 180/0
back - 150/30-37
top - 50-100/90

Turret:
front - 240/radius
sides - 200/30
back - 200/15
top - 60/90
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maus V1:
1x MB-509 (zážihový, vodou chladený, 12-valec objemu 42.400 cm3

Maus V2:
1x MB-517 (zážihový, vodou chladený 12-valec objemu 44.500 cm3
Maus V1:
1x MB-509 (gasoline, water-cooled, 12 cyl., 42.400 ccm)

Maus V2:
1x MB-517 (gasoline, water-cooled, 12 cyl., 44.500 ccm)
Výkon:
Power:
894.8 kW při 2500 ot/min 1200 bhp at 2500 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
2x elektrický generátor
2x elektromotor
2x electric generators
2x elektrc motors
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
20 km/h 12 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
160 km 99 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
62 km 39 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 ° 78 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
3,5 m 138 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,75 m 30 in
Brodivost:
Fording Depth:
0,2 m 8 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
12,8 cm KwK 44 L/55
(68 nábojov)
12,8 cm KwK 44 L/55
(68 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
1x 75 mm Kw.K.40 L/36 (200 nábojov)
1x 7,92mm MG 34 (1.000 nábojov)
1x 75 mm Kw.K.40 L/36 (200 rounds)
1x 7,92 mm MG 34 (1.000 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
Zásoba paliva : 1600 l (interná zásoba) + 1000 l (prídavná externá nádrž)

Pásy:
Kgs ?/1100/? (56+56 článkov v jednom páse - dvojdielne články)
Fuel : 1600 l (internal tank) + 1000 l (external tank)

Tracks:
Kgs ?/1100/? (56+56 links per side - double links)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Panzer Tracts No. 6-3 Schwere-Panzerkampfwagen Maus and E 100 1942 to 1945, ISBN :0981538231
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#368802 Verze : 0
Prvé zmienky o vývoji superťažkého tanku hmotnosti 100 ton sa objavili na Hitlerovej konferencii 5. – 6.3.1942. Vývojom bola poverená firma Krupp, ktorá mala po zrušenom projekte 72 tonového tanku Löwe
čo najrýchlejšie vytvoriť nový projekt a plány rátali s prvými operačnými tankami na jar 1943.
21. - 22.3.1942 získala kontrakt na nezávislý vývoj 100 tonového tanku i firma Porsche.
Špecifikácie na vývoj veže pre tento tank sa preberali na pracovnom stretnutí vo firme Krupp dňa 18.4.1942. Vo veži mal byť lafetovaný 15 cm kanón s dĺžkou hlavne 40 ráží (L/40), munícia mala byť delená a predpokladaná rýchlosť streľby sa odhadovala na 4-5 výstrelov za minútu. Hmotnosť projektilu bola zredukovaná zo 43 na 34 kilogramov, s takýmto projektilom sa predpokladala úsťová rýchlosť 845 m/s. Takáto veža bola ponúknutá firme Porsche a jej projektu VK 100.01. Zároveň vznikol návrh lafetovať 12,8 cm kanón s dĺžkou hlavne L/50, kde s projektilom hmotnosti 29,3 kg mala byť dosiahnutá úsťová rýchlosť 810 m/s. Na stretnutí Alberta Speera s Hitlerom bola prednesená požiadavka na zväčšenie pancierovej ochrany, ktorá by znamenala nárast hmotnosti tanku na 120 ton. Hitler požadoval i kanón s dĺžkou hlavne L/60, prípadne až L/72. Jeho požiadavky vyplývali z obáv z plánovaných nových sovietských ťažkých tankov. Hitler neustále navrhoval nejaké úpravy projektu, napr. požadoval, aby bol pancier podlahy hrubý až 100 mm, ponúkol alternatívnu výzbroj tanku, ktorú mohol tvoriť 15 cm kanón l/37 alebo 10,5 cm kanón L/70. Sám preferoval 10,5 cm kanón s vyššou kadenciou streľby. Vzhľadom na to, že tank takejto hmotnostnej kategórie bol malou pevnosťou, mal mať pri svojom nasadení palebnú podporu menších typov tankov. Hitlerove priority na projekt boli v prvom rade silná výzbroj, v druhom rade rýchlosť a v treťom rade silné pancierovanie. Podľa plánov mal byť prototyp stroja dodaný firmou Porsche k 12.5.1943.
Firma Krupp obdržala 17.7.1942 kontrakt SS 006-4467/42 na vývoj veže pre Pz.Kpfw."Mäuschen". Špecifikácie boli nasledovné:

Hrúbka pancierovania:
čelo – 250 mm
boky a zadné čelo – 200 mm
strop – 80 mm

Kanónovú výzbroj mal tvoriť 15 cm Kw.K. L/31 s maximálnym dostrelom 16 km. Hmotnosťou náboja mala byť 43,5 kg, s ktorým pri úsťovej rýchlosti 750 m/s mohol preraziť pancier hrubý 190 mm pod uhlom 30°° na 1000 metrov. Sekundárnou kanónovou výzbrojou mal byť 7,5 cm Kw.K. L/24 s maximálnym dostrelom 7 km. Zásoba munície mala činiť 25 nábojov pre 15 cm kanón a 50 nábojov pre 7,5 cm kanón. Námer mal byť ovládaný ručne, odmer elektricky s možnosťou ručného ovládania. Celková hmotnosť veže mala byť 57 ton.

Porsche predstavil prvý návrh tanku na výkrese Sk.7949 datovaný k 5.10.1942. Typové označenie tanku bolo Typ 205 A. Dokumentácia bola vypracovaná v podobe s 15 cm L/37 i 12,8 cm kanónom. Vo veži s lafetovaným 12,8 cm a 7,5 cm kanónmi sa mala nachádzať pohotovostná zásoba munície v počte 22 (12,8 cm) a 45 (7,5 cm) nábojov. Ďalších 20 a 50 nábojov malo byť uložených v korbe. Doplnkovú výzboj mal predstavovať guľomet MG 34 lafetovaný v Kugelblende v čelnom pancieri korby. Vodou chladený vznetový 12-valec Daimler-Benz s objemom 44,5 litra a výkonom 1000 HP (745,7 kW) mal roztáčať generátor elektického prúdu, ktorým mal zásobovať dva hnacie elektromotory. Tie mali rozhýbať tank na maximálnu rýchlosť 20 km/hod. Celková hmotnosť tanku mala byť okolo 150 ton.

Druhý model bol zakreslený na výkrese Sk.7948 rovnako datovaný k 5.10.1942. Typové označenie tanku bolo Typ 205 B. Typ 205 B sa o d Typu 205 A odlišoval len použitým motorom, ktorým bol vzduchom chladený vznetový motor Porsche Typ 205/2 objemu 41,5 litra a s výkonom 780 HP (581,6 kW).

Porsche navrhol zredukovať hrúbku pancierovania korby o 10%, rovnako navrhol firme Krupp o znížiť celkovú hmotnosť veže zo 47 na 43 ton.
Porscheho návrh z konca roka 1942 teda predkladal koncepciu tanku s vežou umiestnenou v zadnej časti korby. Pohon elektrického generátora mal zaobstarať letecký vodou chladený motor Daimler-Benz 603 s výkonom cca 1500 HP (1118,6 kW). Motor bol umiestnený v korbe pred vežou a poháňal za ním umiestnený generátor, z ktorého vyrobená elektrická energia poháňala dvojicu elektromotorov, ktoré následne roztáčali hnacie kolesá. Tank mal mať osem pojazdových kolies odpružených axiálnymi torznými tyčami. Pancierovanie čela korby malo byť hrubé 200 mm, horné boky 180 mm, dolné boky 100 mm, 180 mm zadok, 100 mm predná časť podlahy a 50 mm zadná časť podlahy. Plány rátali na základe tejto platformy i s vývojom superťažkých samohybných diel. Návrh veže firmy Krupp sa mal použiť okrem Porscheho Mausa i na Kruppov projekt Tiger-Maus (neskorší E-100).
21.12.1942 boli stanovené konečné hodnoty hrúbky pancierových partií korby a to takto:

čelo – 200 mm
vnútorné boky – 80 mm
vonkajšie boky – 100 mm
zadok – 150 mm
predný strop – 100 mm
zadný strop – 50 mm
predná podlaha – 100 mm
zadná podlaha – 50 mm

23.12.1942 prebehla porada zástupcov firmy Krupp s predstaviteľmi WaPrüf, kde sa prebrali pozmeňujúce návrhy konštrukčných detailov. Zrušil sa plánovaný ochranný límec veže, kugelblende s obranným guľometom, zrušil sa ťažko realizovateľný zámer vytvoriť tunel umožňujúci prechod časti posádky z vodičovho miesta do priestoru veže a zmenili sa počty vezenej zásoby streliva kalibru 75 mm (100 nábojov v korbe a 25-30 nábojov vo veži).

3.-5.1.1943 bola na pracovnom stretnutí Alberta Speera s Adolfom Hitlerom, okrem iného, prerokovaná i výroba Mäuschen. Hitler odobril konečný Porscheho dizajnérsky návrh, výzbroj tvorenú 12,8 cm kanónom i plán výroby. Korbu a vežu mal vyrobiť Krupp, montáž mala prebehnúť vo firme Alkett. Plán rátal s výrobou desiatich tankov za mesiac. Sériová výroba sa mala spustiť pred koncom roka 1943.

Projekčné zmeny však pokračovali ďalej.
21.1.1943 bola Panzer-Kommission (zástupcovia vojenských výskumných ústavov a zástupcovia firiem) prezentovaná drevená maketa tanku v mierke 1:1.
2.4.1943 bol nahlásený nárast celkovej hmotnosti tanku oproti pôvodnej kalkulácii z 1/1943 o 10 ton. Nárast bol spôsobený zvýšenou konečnou hmotnosťou veže i korby, zvýšeným počtom zásob munície a zakomponovaním nového zbraňového systému do projektu, a to plameňometom.
13.-15.5.1943 prebehla konferencia Hitlera a Speera, kde padol návrh zvýšiť zásobu 12,8 cm munície z 50 na 80 nábojov a zároveň zredukovať počet nábojov ráže 7,5 cm z pôvodného počtu 200 nábojov na 100.
10.6.1943 bola firma Alkett informovaná, že šesť plánovaných prototypov má odbržať systém ochrany posádky pred otravnými bojovými plynmi.

Problémom sa ukázala výroba korby v takej podobe ako bola vyprojektovaná. Extrémne silné pancierové pláty a tvar bočných plátov, kde bolo nutná ich náročná a neekonomická úprava (frézovanie) boli výrobcom firmou Krupp kritizované. Rovnako bola celková šírka problematická pri transporte tankov po železnici. Preto mala konštrukcia korby prejsť modifikáciou a neskoršie prototypy a sériové stroje mali mať inak konštruované partie. V súvislosti s vysokou hmotnosťou tanku i zložitou konštrukciou vyvstala potreba modifikácie podvozkovej časti. Pôvodne sa plánovalo využitie podvozkových súčiastok využívajúcik torzné pruženie z tankov Tiger, no tie neboli konštruované na takúto záťaž. Ďalším dôvodom zmien, resp. zjednodušenia výroby vyplývalo z toho, že technológiu, resp. výrobné zariadenia na zložité frézovanie i následné vŕtanie otvorov v korbe, resp. v priestore medzi bočnou stenou korby a vonkajšieho pancierového plátu mal v celom Nemecku len firma Krupp. V prípade bombardovania ich závodov, by bola výroba tak zložitého tanku v podstate zastavená. Podvozok v dnes bežne známej podobe vyprojektovala firma Porsche, ich výrobu zabezpečila firma Skoda Werke (Škoda Plzeň).
Zaujímavosťou je vyprojektovanie plameňometného zariadenia pre tank Maus. V 1/1943 bola v súvislosti s vývojom tohto zariadenia oslovená firma Köbe, ktorá riešila i Flammpanzerwerfer III. Požiadavka znela na plameňomet s dostrelom 150-200 metrov. Na túto požiadavku odpovedala firma Köbe, že je táto požiadavka ťažko zrealizovateľná. Napriek tomu vznikol návrh plameňometného zariadenia, ktorého dve výmetné trubice sa mali nachádzať na držiakoch uchytených na zadnom pancieri korby po jednom na každej strane. Toto zariadenie bolo naznačené na makete tanku Maus postaveného v mierke 1:1 a predstaveného Hitlerovi a jeho suite dňa 14.5.1943. Celý systém mal mať hmotnosť 4,9 tony, zásoba horľaviny mala byť 1000 litrov. Následne po prezentácii bol zámer použitia plameňometu zavrhnutý.
Čo sa týka výzbroje zvolenou zbraňou bol 12,8 cm Kw.K. 44 L/55, no veža mala byť skonštruovaná tak, aby mohol byť lafetovaný i 15 cm kanón L/38. Doplnkovým kanónom mal byť 7,5 cm Kw.K. Zvažovala sa dĺžka jeho hlavne. Uvažovalo sa o L/31, L/32, či L/33, až nakoniec zvolili možnosť L/36. Firma Krupp obdržala 13.2.1943 objednávku na výrobu týchto komponentov:

3 kompletné kanóny 12,8 cm a 7,5 cm
2 hlavne so záverom pre kanón 12,8 cm
5 hlavní pre kanón 12,8 cm
2 hlavne so záverom a úsťovou brzdou pre kanón 15 cm
3 hlavne pre kanón 15 cm
2 strelecké standy určené k streleckým testom určené pre strelnicu v Hillerslebene

Uvažovalo sa i o vývoji 12,8 cm Kw.K. L/70, ktorý mal nahradiť pôvodný kanón s dĺžkou hlavne L/55. Podľa plánov sa mala pre 12,8 cm Kw.K. 44 L/55 určených pre tank Maus použiť nedelená munícia. Delenú munícia sa mala začať používať v neskoršom odbobí výroby.

Pôvodne mal mať veliteľ otočnú vežičku s pozorovacími periskopmi. Tá figurovala v prvotných návrhoch, mala ju i maketa tanku, neskôr bola pre nevhodnú konštrukciu zavrhnutá.
Periskopický optický zameriavač určený k streľbe z kanóna bol výrobok firmy Carl Zeiss (T.W.Z.F.1) a otočné periskopické pozorovacie prístroje T.Rbl.F.3 (jeden mal k dispozícii veliteľ, druhý nabíjač) boli umiestnené na strope. Chránené boli pancierovými krytmi. V strope veže bola i Nahverteidigungswaffe (obranný port, z ktorého sa mohli strieľať protipechotné granáty, dymové granáty a svetlice). Na strope veže boli namontované i dva odvetrávacie ventilátory, na bokoch veže sa nachádzali MP Kugelblende (výsterné otvory pre obrannú streľbu zo samopalov MP 38/MP 40), v zadnom pancieri veže bol otvor pre nakladanie munície (munitionsluke), v ktorom bol integrovaný ďalší výstrelný otvor pre streľbu zo samopalu).
Len v projekte zostala montáž stereoskopického diaľkomera a protilietadlového kanóna MG 151/20. Vypracované bol i návrh súpravy pre hlboké brodenie.

Na diskusii zástupcov armády a priemyslu bolo naplánované dodanie prvých piatich Mausov do 5/1943. Tento dátum bol nereálny, neskôr bol podpísaný kontrakt, ktorý určoval, že prvý vzorový tank musí byť dokončený v 9/1943. Nasledovať mali ďalšie štyri stroje, ktoré mali byť dokončené do konca roka 1943. Nasledovať mala sériová výroba, ktorej produkcia mala od 3/1944 narásť na desať tankov za mesiac. Celkovo bolo plánované vyrobiť sériu 120 tankov Maus. Výrobu korieb a veží mala zabezpečiť firma Krupp, montáž mala zabezpečiť firma Alkett, Berlin-Spandau. Výrobu 12,8 cm kanónov mala zabezpečiť firma Krupp. Prípravy na výrobu však zmarilo spojenecké bombardovanie Kruppových tovární z 5.-6.3.1943, kedy okrem makety Mausa zhorela i dokumentácia pre vežu a výzbroj, nehovoriac o škodách na výrobných zariadeniach. Plány na výrobu sa teda posúvali a predbežný odhad dokončenia prvej veže bol k 11/1943, stroje nultej série sa mali dokončiť v 12/1943 (3 ks) a v 1/1944 (3 ks). Prvé sériové tanky mali byť dodané v 1/1944 (2 ks), 2/1944 (5 ks), 3/1944 (5 ks), 4/1944 (7 ks) a od 5/1944 mala narásť mesačná výroba na 10 tankov. 5.5.1943 bola celková objednávka zvýšená na 135 tankov. S predsériovými šiestimi tankami mal byť celková produkcia 141 tankov. Korby a veže šiestich objednaných predsériových tankov (objednávka SS4911-0006-6387/42) mali niesť výrobné čísla Nr.351451 – 351456 a 135 sériových tankov mali niesť výrobné čísla Nr.351457 – 351591. Už spomenuté bombardovanie Kruppových závodov v Essene vlastne celý program výroby zničilo. Predbežný odhad na odstránenie škôd a reštart výroby sa odhadoval na 7-8 mesiacov. Vzhľadom na akútne potreby nemeckých vojsk boli kapacity výrobcov sústredené na iné úlohy. Zrušenie kontraktu na sériovú výrobu prišlo 5.11.1943. Nasledovalo zrušenie kontraktov na výrobu predsériových korieb a veží. Postaviť sa mali len dve korby a jedna veža, mal vzniknúť len jeden kompletný prototyp.

Prvá korba (Wanne Nr.1) bola vo firme Krupp zvarená 7.7.1943. Následne bola odoslaná ku kompletácii do firmy Alkett, ktorá dokončila prvý podvozok 22.12.1943. Platforma bola navagónovaná a odoslaná do Böblingen 10.1.1944.
V 1/1944 začali i práce na druhej platforme, no prioritne riešila firma Alkett práce na iných obrnených vozidlách (StuG) a práce na druhej platforme boli na dva týždne úplne zastavené. Nedokončená druhá platforma bola odoslaná do Böblingen 7.3.1944, kde mala byť dokončená. V Böblingen 3.5.1944 skončila i nedokončená veža, kde mala byť dokončená technikmi vyslanými z firmy Krupp. Na druhú platformu bola namontovaná v 6/1944. Na strelecké testy bolo odoslané i delené strelivo (trhavé a protipancierové).

Prvý prototyp platformy dorazil do Böblingen 14.1.1944, kde bol následne vyvagónovaný a vlastnou silou sa pesunul do 5 km vzdialených garáží Panzer-Ersatz-Abteilung 7 v Hindenburgkaserne Böblingen. Nasledujúci deň prešiel prvými jazdami v teréne. Hmotnosť veže simulovalo namotované závažie. Počas testov sa objavili problémy s pojazdovými kolesami, ktoré sa poškodili. Postupne prebiehala postupná kompletizácia platformy, doplňovalo sa chýbajúce vybavenie. Počas testov 15.3.1944-17.3.1944 došlo pri testoch v nevhodnom teréne k zapadnutiu prvého prototypu do bahnitej pôdy. Náročne sa ho podarilo vyprostiť a priamo v teréne sa následne 20.3.1944 previedla výmena pôvodných pojazdových kolies za modifikované kolesá. Následne došlo k demontáži komponentov tanku, ktoré sa mali podrobiť kontrole. Medzitým 10.3.1944 do Böblingen dorazil druhý prototyp, opäť bez veže i ďalších komponentov. Druhý prototyp mal modifikované pojazdové kolesá s odvŕtanými odľahčovacími otvormi. 3.5.1944 dorazil nekompletný prototyp veže. Veža bola namontovaná na prototyp V2 v noci zo 7. na 8.5.1944 z dôvodu očakávanej inšpekčnej návštevy Generalobersta Guderiana. Neustále sa prototypy dovybavovali komponentami, ktoré boli dodávané jednotlivými výrobcami. Sporadicky prebiehali testovacie jazdy, pri ktorých sa odhaľovali technické problémy projektu. Zistená spotreba paliva bola 350 litrov benzínu na 10 km (v prípade motora MB 507 najmenej 77 oktánového). Výmena pásov na tanku bola pre konštrukčný návrh bočného panciera nesúceho podvozkové komponenty a chrániaceho samotné pásy veľmi zložitá a náročná. Šiestim mužom to v priestoroch dielne trvalo osem (!) hodín. 19.8.1944 bolo firmou Krupp oznámené, že sa Waffenamt ďalšie práce na prototypoch zastavilo a montéri boli stiahnutí do materskej firmy k plneniu akútnejších úloh. Prototypy boli odoslané k ďalším testom do Kummersdorfu, kde zotrvali až do konca vojny. V napätej vojenskej situácii pred koncom vojny bolo sformovaných niekoľko bojových skupín z testovacích tankov nachádzajúcich sa na polygóne v Kummersdorfe, no prototypy Mausa v nich nefigurovali. Prototyp V1 bol nájdený priamo na polygóne, prototyp V2 bol nájdený zničený nemeckou posádkou neďaleko kummersdorfskej železničnej stanice. Sovieti po skončení bojov namontovali len mierne poškodenú vežu na platformu prvého prototypu a odoslali ho na otestovanie do Sovietského zväzu. Tento prototyp je dnes súčasťou zbierky v ruskom tankovom múzeu v Kubinke.

Zničenie výrobných zariadení po spojeneckom bombardovaní a následné zrušenie objednávky na sériovú výrobu tanku Maus však nebol koniec tohto programu. 13.3.1944 bolo firmou Krupp hlásené možné obnovenie výroby a prác na projekte Maus. Dokladoval sa stav rozrobenosti a dostupného materiálu pre projekt. 23.3.1944 bol zástupcom WaPrüf 6 informovaný Gen.Insp.d.Pz.Tr., že Hitler objednal urýchlenie testov dodaných prototypov a obnovenie prác na tanku Maus. Porsche následne objednal u firmy Krupp dodanie druhého prototypu veže pre Maus I a prvého prototypu veže pre Maus II. Po prieskume výrobných možností však neboli kontrakty obnovené. Oficiálny koniec projektu sa datuje k 27.7.1944, kedy bolo nariadené zošrotovanie rozpracovaných korieb. Po skončení vojny boli v továrni firmy Krupp v Essene nájdené dva zvarence veží (Turm Nr.351452 a ?) a podľa zdrojov jednej korby (Wanne Nr.351453) (fotografia z továrne však zachytáva dvojicu korieb). Na testovacom polygóne v Meppene boli nájdené tri zvarence korieb (Wanne Nr.351454 - 351456, továrenské označenie dvoch z nich bolo 192W4 (4.korba) a 161W6 (6.korba)) a tri zvarence veží.

Vzhľadom na zastavenie programu Maus, zastavené boli i projekty samohybných diel/stíhačov tankov 15 cm/17 cm Sturmgeschütz auf Mausfahrzeug.

Thomas L. Jentz - Panzer Tracts No. 6-3 Schwere-Panzerkampfwagen Maus and E 100 1942 to 1945, ISBN :0981538231
Lee Archer, William Auerbach - Panzerwrecks 5, German armour 1944-45, rok vydania 2007, ISBN US: 978-0-9754783-4-5, ISBN UK: 978-0-9555940-1-4
www.facebook.com

Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#459104 Verze : 3
Penetrace 128 mm kanonu KwK 44 L/55 při náklonu 30° od vertikály:     
Munice
100 m
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
3000 m
4000 m
Panzergranate 40/43
223 mm
212 mm
200 mm
189 mm
178 mm
156 mm
140 mm
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#117978 Verze : 1
Třípohledový výkres.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#15274 Verze : 0
Řez korbou Pz.Kpfw. Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#15295 Verze : 0
Jeden z prototypů Pz.Kpfw. Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#15296 Verze : 0
Pz.Kpfw. VII Maus.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#17961 Verze : 0
Já tam přidám taky pár obrázků.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus - Fotečka z Kubinky

Fotečka z Kubinky
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#22443 Verze : 0
IWM photos

Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#24986 Verze : 1
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#26881 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#26882 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus - Zničený Maus z trochu menej známej fotografie, 
z iného uhla pohľadu.

Zničený Maus z trochu menej známej fotografie,
z iného uhla pohľadu.

Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#34611 Verze : 0
"ŠNORCHEL"na hlboké brodenie pre Mausa.
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#40897 Verze : 1
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66043 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66045 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66046 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66047 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66048 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#66049 Verze : 0
Ahoj Braňo
tady je moje troška do diskuse: pod věžemi na fotce označené "maus_turrets_hulls_012_max" jsou vidět další dva skelety trupu. Něco z mnou ukořistěných fotek (cca170):
Pz.Kpfw. Maus - Zajímavý není jen Maus, ale i kolopásový Kübelwagen za ním.

Zajímavý není jen Maus, ale i kolopásový Kübelwagen za ním.
Pz.Kpfw. Maus - Další pohled na sejmutí balastního závaží.

Další pohled na "sejmutí" balastního závaží.
Pz.Kpfw. Maus - Méně známý celek, dokazující přepravu jednoho trupu a jednoho už v Německu zkompletovaného Mause

Méně známý celek, dokazující přepravu jednoho trupu a jednoho už v Německu "zkompletovaného" Mause
Pz.Kpfw. Maus - poměrně známý záběr z vagónování nemaskovaného trupu !!bez věže

poměrně známý záběr z vagónování nemaskovaného trupu !!bez věže
Pz.Kpfw. Maus - Pohled na navagónovaný Maus zezadu

Pohled na navagónovaný Maus zezadu
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#81600 Verze : 0
V1
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#136562 Verze : 1
Pár fotek ze zkoušek Mause ještě se 55t závažím místo věže:
Pz.Kpfw. Maus - Letecký motor Daimler Benz DB 603 použitý v prvním prototypu

Letecký motor Daimler Benz DB 603 použitý v prvním prototypu
Pz.Kpfw. Maus - motorový prostor

motorový prostor
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#160695 Verze : 0
Podle francouzských stránek o Kubince jeden zajímavý detail. Přinášejí několik snímků, kdy bok podvozku tanku Maus je "ozdoben" symbolem srpu a kladiva. Jiné takové obrázky nabízí i brano - maus4, V.1, V.3, nebo Petr Smola - 05.
Nálezcem obrázků je blíže neidentifikovaný Noël Farrugia, text pak spekuluje o tom, kdy a jak se emblém na tank dostal. Proti sovětskému původu emblému svědčí fakt, že je nakreslen vzhůru nohama, což by asi žádný bdělý politruk nedopustil. Pro německý původ zase mluví právě fakt, že je vzhůru nohama - jakési zneuctění symboliky vítězícího protivníka. Snímky byly údajně pořízeny Sověty. Z faktu, že Maus je na originálním německém přepravníku usuzují, že stroj je focen v Německu. Jde o železniční podvozek, takže jeho užití v Rusku je dosti sporné vzhledem k rozdílům rozchodu německých a ruských železnic. Autoři textu dále srovnáváním odlišností kamufláže potvrzují fakt, že kompletní stroj v Kubince je opravdu složen z přeživších částí obou prototypů.
Autoři spekulují o tom, že snímky vznikly těsně před převozem stroje do Ruska. Fakt, že na současné podobě emblém není viditelný vysvětlují tím, že po zkouškách odolnosti byl tank pro muzejní úkoly upraven a nově natřen.


Pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm


A něco obrázků:
Pz.Kpfw. Maus - pramen
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen.
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen.
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - pramen.
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

pramen.
http://www.chez.com/barbarossa/kub01.htm

Pz.Kpfw. Maus - Do profilu Maus jsou vepsány siluety 3 tanků, patřících k nejtěžším ve 2. sv. válce:
zelená – Sherman M4A3
hnědá – A34 Comet
modrá – Tiger II 
pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kubi.htm

Do profilu Maus jsou vepsány siluety 3 tanků, patřících k nejtěžším ve 2. sv. válce:
zelená – Sherman M4A3
hnědá – A34 Comet
modrá – Tiger II
pramen:
http://www.chez.com/barbarossa/kubi.htm

URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#160998 Verze : 0
Symboly sú určite nemeckého pôvodu.
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#161029 Verze : 0
Cvičné jízdy s Mausem. Jde jen o "strojový spodek", tank nemá věž.


1 - Detail na sváry a opracování pancíře


2 - Detail na žebřík z levého boku.


Foto : www.ebay.de
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#252666 Verze : 0
Dvě fota co tu ještě myslím nemáme...
Pz.Kpfw. Maus - zdroj: youtube.com

zdroj: youtube.com
Pz.Kpfw. Maus - zdroj: youtube.com

zdroj: youtube.com
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#312327 Verze : 0
Predvedenie modelu na diaľkové ovládanie a dreveného modelu pravdepodobne v M 1:1 Adolfovi Hitlerovi a jeho suite zo dňa 14.5.1943.


forum.axishistory.com
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#312334 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#312335 Verze : 0
...
Pz.Kpfw. Maus - zdroj: ebay.de

zdroj: ebay.de
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#335613 Verze : 0
Sergeev, Gelto (1997) - German Super Heavy Tank Maus, Model Art, Japan
Pz.Kpfw. Maus -


Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#338877 Verze : 1
Video: Prohlídka Mause v Kubince - zvenčí i zevnitř.


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#504271 Verze : 0
Foto via Odkrywca.pl
Pz.Kpfw. Maus - 3 Podvozky

3 Podvozky
Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#588232 Verze : 1
Předvedení dřevěného modelu A. Hitlerovi, 14.05.1943
zdroj: FB

Pz.Kpfw. Maus -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#642870 Verze : 1

Diskuse

Podle mých informací se oba prototypy bojů vůbec nezúčastnili. Ta fotografie je z Kumersdorfu. Oba dva vozy byly poškozeny vlastními vojáky, aby se nedostaly Rusům do rukou. Po válce to co zbylo bylo naloženo na loď i s jinou kořistní technikou a převezeno po moři do Ruska, kde poskládali jeden funkční tank a intenzivně se zkoušel. Někde na internetu jsem dokonce viděl Maus po zkouškách, kdy ho Rusové odstřelovali různými typy kanonů. Prostřelený ale nebyl. To že byl Maus bojově nasazen je jenom fáma. Jinak k těm kaťuším, byly to vynikající zbraně, ale pouze pro plošné použití. Aby trefily cíl o velikosti Mause, tak to by museli mít Ruští raketýři velké štěstí. Aby kaťuše zničila tank, tak by ho musela zasáhnout do motorového prostoru. Za války se myslím ještě u kaťuší nepožívaly rakety s protitankovou hlavicí.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25087 Verze : 0
Všeobecne sa tvrdí, že myšky mali byť vystrojené a boli pravdepodobne vyslané z Kummersdorfu smerom k Wunsdorfu (Zossenu?), možno ako posilnenie niektorej z kummersdorfských boj. skupín, Käther alebo inej. Jeden stroj zostal pokazený stáť na križovatke neďaleko Topchinu a druhý bol vyhodený o pár kilometrov ďalej vlastnou posádkou.


Ku kaťušiam... pokiaľ mi je známe... minimálne na začiatku vojny sa núdzovo použili kaťuše i ako protitanková zbraň s priamou streľbou. Účinok zásahu raketou je enormný a tank dokáže celkom efektne rozložiť ako lego.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25156 Verze : 0
Tady o této informaci nevím je to možné,ale vesměs všechny prameny uvádějí,že Rusové odtahovali tyto tanky z Kumersdorfu a okolí. Ke Kaťuším,průměrná síla pancíře německých tanků na začátku války byla 20-30 mm. Ke konci války byla 80 mm a více. A navíc o přesnosti ruských raketometů se myslím nemusíme bavit.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25201 Verze : 0
Tiež som niekde čítal, že ten zničený Maus bol niekde v okolí Kummersdorfskej železničnej stanice. (???) Hoci Wunsdorf je neďaleko od Kummersdorfu. Večné dohady.


Ku kaťušiam... ono ani nejde o samotné prerazenie panciera, ako u klasických delostr. striel, ale o plošné ničenie mohutnými salvami raketových batérií, hoci priamou streľbou na malé vzdialenosti. A tam ti nepomôže ani 80 mm pancier, ktorý nieje na všetkých exponovaných miestach. Nehľadiac na to, že vozidlo môže byť odstavené i výbuchom v blízkosti vozidla, zničením pásov, vyvrátením tlakovou vlnou, otrasom a demoralizáciou posádky... atď. Snáď uznáš, že jedna batéria "Kaťuší" by pokryla obrovské územie a ani "nepresnosť" 50% striel by nič vážne neznamenala.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#25290 Verze : 0
Takže... s pomocou informací z AFV interiors a Achtung panzer a little kombinácie-dedukcie-konštrukcie: Maus V1 bol na konci vojny bez veže, len so simulovanou záťažou. Pravdepodobne bol nájdený nepoškodený priamo v Kummersdorfe, pretože by bolo ťažko pochopiteľné, načo by bol vyslaný na front. Zvlášť, keď to bol hltač nedostatkového paliva. V2 mala kompletnú vežu a bola zničená viď. foto. Sakum prásk to zabavili Rusáci a v Kubinke skombinovali trup V1-ky a vežu V2-ky (o tom, že niet pochyb, že je to veža zo zničeného stroja svedčí i to poškodenie boku kanóna, ktoré určite nieje od povojnových testov-ostreľovania).
Essen padol do rúk západných spojencov. Z fotografií je jasné, že minimálne predsériová výroba bola zahájená. Bolo zhotovených niekoľko podvozkových pojazdových skupín, skeletov veží a minimálne jeden kompletný skelet kobry viď. fotá z Essenu.
Pz.Kpfw. Maus - Ten tretí trup si myslel tento?

Ten tretí trup si myslel tento?
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#27009 Verze : 0

Citace :

Autoři spekulují o tom, že snímky vznikly těsně před převozem stroje do Ruska. Fakt, že na současné podobě emblém není viditelný vysvětlují tím, že po zkouškách odolnosti byl tank pro muzejní úkoly upraven a nově natřen.

No proti té teorii (respektive jedné její části) mluví to že emblém je zachycen jak na stroji s betonovou zátěží tak na stroji s věží. Na stroji se zátěží to vypadá že okolo jsou normálně civilové (bez Rusů) a emblém je pokud se nepletu z druhé strany Smile


Ani na to že by to Rus nenamaloval opačně bych se nesázel, původně totiž emblém neměl srp, rolníky zobrazoval pluh a celý emblém vypadal spíš právě jako tohle (kdy došlo k výměně "vercajku" nevím, zřejmě na přelomu dvacátých a třicátých let) takže se to klidně mohlo stát Smile ale i já si (podle fotky s betonovým blokem) spíš myslím že malůvku udělali němci. Podle mne spíš pro to aby v rámci utajování stroj byl považován za kořistní a nebyl tedy prozrazen jako prototyp (ale i to je jen teorie).
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#161058 Verze : 0
Tam není jenom srp a kladivo, tam je taky na věži (pardon, na závaží) hvězda - a taky vzhůru nohama... Laughing a není ale na všech snímcích, kde je vidět ten srp a kladivo...
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#161073 Verze : 0
Vážení,
dovoluji si předložit několik neběžných fotografií exponátu tanku Maus, umístěného v Muzeu tankových vojsk v Kubince u Moskvy.


Autoři fotografií: Djenis P. (Денис П.) a Jurij Pašolok (Юрий Пашолок).


Internet
http://tankograd.narod.ru/kubinka/maus/index.html
www.plastikowe.pl
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2005.

Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2005.

Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2005.

Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2005.

Stav exponátu v roce 2005.
Pz.Kpfw. Maus - Na stropě věže jsou patrné zbytky Nahverteidigungswaffe. Stav exponátu v roce 2003.

Na stropě věže jsou patrné zbytky Nahverteidigungswaffe. Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2003.

Věž bez poklopů průlezů. Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2003.

Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Stav exponátu v roce 2003.

Stav exponátu v roce 2003.
Pz.Kpfw. Maus - Pohled z nitra trupu k průlezům ve věži. Stav exponátu v roce 2003.

Pohled z nitra trupu k průlezům ve věži. Stav exponátu v roce 2003.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#226744 Verze : 0
Vážení,
ověřoval jsem si informaci o exponátu v Kubince, zveřejněnou kolegou Braněm. Zjistil jsem, že hypotézu o sestavení jednoho muzeálního kousku z dvou prototypů lze doložit pomocí zde zveřejněných fotografií.


Například, kolega Aubis předložil fotografii s názvem: Maus se srpem a kladivem.jpg, která představuje Maus s věží bez výzbroje ukořistěný Sověty v roce 1945.
Je zřejmé, že se jedná o první prototyp tanku, někdy označovaný jako Porsche 205/1 s betonovou věží (zátěží).


Současný vzhled exponátu je na fotografiích s názvy: Maus v Kubince - zepředu.jpg, maus.jpg, maus_4.jpg, 51.jpg a 62.jpg. Poslední z uvedených fotografií ukazují věž bez poklopů a dalších drobností. Toto poškození je viditelné i na poválečných fotografiích, dodaných kolegou Braněm - viz: v2.jpg a ht2.jpg.


Shrnutí
Sověti na dobytém území ukořistili dva prototypy supertěžkého tanku Maus. Pojízdný prototyp Porsche 205/1 bez výzbroje a zničený Porsche 205/2 s výzbrojí. Předpokládám, že do Sovětského svazu odvezli pouze první prototyp, který uvedli do "bojového" stavu osazením ozbrojené věže z druhého prototypu. Prázdnost vnitřních prostor exponátu, lze vysvětlit vynětím důležitých agregátů k odděleným zkouškám.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#226790 Verze : 0
Jde o předpokládané (a připravené ) označení podobně byly připravená označení i pro další zbraně, které už se nedostaly do výroby. Ostatně Maus byl objednán a byla rozpracována série 5 strojů, první dva prototypy dělal Alket korbu a věž byla Krupp, další korby už byly pokud vím Krupp. Podobně je to s motory, sice se spekuluje s několika verzemi, ale existovala jen jedna motorizace.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315962 Verze : 0
Mohu dostat nějaký odkaz na označení PzKpfw VIII. A na motorizaci. Děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315966 Verze : 0
Obávám se že z hlavy vám to neřeknu, nejlepší by asi bylo zeptat se buď zakladatele tématu, nebo některého z moderátorů sekce (jsou uvedeni nahoře) ti by také (pokud je tam chyba) to měli opravit.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315972 Verze : 0
Ono stačí dať do google Maus 205 a hneď prvé 4 odkazy to spájajú s Pz. VIII....


Čo sa týka motorizácie, tak priamo v tejto téme je zobrazený nejaký letecký motor, použitý u prototypu.


Kniha Waldemar Trojca - German Secret Panzer Project, Model Hobby 2005, ISBN:83-60041-09-1
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#315974 Verze : 0
Nie, v príspevku forum.valka.cz je uvedený DB 603.Mimochodom v roku 2008 vyšla vo Waršavskom vydavateľstve Militaria v edícii Tank Power č. 293 publikácia Sturmtiger, Maus; autor Janusz Ledwoch (ISBN 9788372192936). Sú tu aj ďalšie snímky Mausa s kosákom a kladivom (vrátane snímkov, kde je tank dosť brutálne zahrabaný v bahne)... Autor tu potvrdzuje bitaxeho hypotézu že symboly boli použité na oklamanie protivníkov.Podľa autorov uvedenej publikácie bol použitý motor MB-509.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#316134 Verze : 0
To Ledwoch nemusel nic objevovat Smile, většina fotek je v knize od nakladatelství Shifer z roku 1989 (včetně té fotky Porscheho) a to že vercajk je tam aby to vypadalo že jde o zkoušky ruského tanku je tam napsáno. Mimo to je tam na jedné fotce vidět že stejný symbol je i na zádi a na další je alespoň z části i na předku vozidla (vždy na korbě). No a protože Schiferovo vydání přesně kopíruje ještě starší Waffen arsenal č. 47 kde je stejná zmínka o tom že to bylo z důvodu aby se svědci domívali že jde o kořistní tank, přičemž Waffen Arsenal je z roku 1978 opravdu to asi bylo známo dávno před tím než jsme nad tím začali dumat, jen jsme tenkrát neměly tyhle zdroje Smile
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#316136 Verze : 0
Ještě bych přidal jeen odkaz - www.stream.cz
je to seskládané z mnoha fotografií a mám podezření, že některé tady zatím nemáme Confused
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#388788 Verze : 0
Aubis: Je to zloženina notoricky známych fotiek, ktoré máme i tu. Plus je tam záber E-100, ktorú považoval autor za Maus.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Maus-t6456#388793 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více