Main Menu
User Menu

Púčik, Albert

Albert Púčik


1921-1950


Narodený 7.októbra 1921. Bol príslušníkom protikomunistického hnutia Biela légia. V roku 1949 bol odsúdený na doživotie. V roku 1950 procese, v ktorom bol prokurátorom Anton Rašla, Púčikovi a ďalším dvom členom hnutia, Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi, zmenili rozsudok na trest smrti. Trest bol vykonaný 20.februára 1950.
URL : https://www.valka.cz/Pucik-Albert-t17557#64380Verze : 0